Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w SP

w roku szkolnym 2015/2016

 

L.P. Rodzaj zajęć Nauczyciel prowadzący Termin Uwagi
1. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne Kamińska Iwona Poniedziałek-piątek Zgodnie z opinią PPP

 

Skip to content