Rada Rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRZANOWICACH

rok szkolny 2021/2022

 

1. Przewodniczący: Piotr Deeg

2. z-ca przewodniczącej – Monika Wramba

3. skarbnik – Stefania Świerczek

4. sekretarz – Karina Mościcka

 5. członek – Lidia Steiner

Komisja rewizyjna w składzie:

1. Jadwiga Żarska

2. Justyna Jureczka

3. Joanna Swendrowska

 

Komisja skrótacyjna w składzie:

1. Monika Ternka

2. Małgorzata Kretek

3. Marta Bednorz – Ternka

Konto Rady Rodziców przy SP w Krzanowicach:

11 8475 1029 2003 0000 0026 0001

Skip to content