Rada Rodziców

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Wł. Broniewskiego w Krzanowicach

Rok szkolny 2022/2023

  1. Przewodniczący – Piotr Deeg
  2. Z-ca przewodniczącego – Monika Wramba
  3. Skarbnik – Stefania Świerczek
  4. Sekretarz – Karina Mościcka
  5. Członek – Lidia Steiner

Komisja rewizyjna w składzie:

  1. Mariola Holajn
  2. Bożen Cuber
  3. Anna Kaletka

 

Konto Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Wł. Broniewskiego w Krzanowicach

11 8475 1029 2003 0000 0026 0001

Skip to content