Rada Rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W KRZANOWICACH

SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM

rok szkolny 2017/2018

 

1. Przewodnicząca: Monika Wramba

2. z-ca przewodniczącej – Magdalena Kolińska

3. skarbnik – Stefania Świerczek

4. sekretarz – Halina Walach

 

Komisja rewizyjna w składzie:

1. Bilicz Marcin

2. Mościcka Karina

3. Rosina Beata

Komisja skrótacyjna w składzie:

1. Nowak Ewa

2. Kerner Dorota

3. Himel Beata

Skip to content