O szkole

Bezpieczne ferie 2019 r. – WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW:

 

 


Informacje oraz druki dotyczące ubezpieczenia uczniów naszej szkoły.

nnw-szkolne-wariant3

rodo_axa (12)

rodo_bpl (14)

warunki_ubezpieczenia (2)

wniosek nnw bezpieczny

Wzór wypełnienia wniosku AXA

Zgłoszenie szkody informacja

 

 


List kuratorium oświaty z okazji ropoczęcia roku szkolnego 2018/2019.

List kuratorium


Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/2019

odbędzie się 3.09.2018 r.

 – godz. 8.00 – msza święta w Kościele Parafialnym w Krzanowicach

– godz. 9.00 – uroczysta akademia na hali sportowej naszej szkoły.

ZAPRASZAMY


Administratorem Danych Osobowych (Administratorem) jest:

SZKOŁA PODSTAWOWA
W KRZANOWICACH, 

adres: ul. Akacjowa 1, 47-470 Krzanowice  tel 32 410 70 10, e-mail: spkrzanowice@poczta.onet.pl

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:

 1. w celu rekrutacji do oddziału szkolnego, kształcenia uczniów szkoły;
 2. wypełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa, w tym ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe; Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1170);
 3. gdy jest to niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym;
 4. na podstawie zgody – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Organu Kontrolującego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Dane będą przekazywane innym odbiorcom wyłącznie w przypadku wystąpienia obowiązku prawnego.


Gminny Konkurs Plastyczny

Alkohol, papierosy, narkotyki – NIE! Wybieram zdrowie

dla klas I – III rozstrzygnięty

Jury w składzie:

 1. Danuta Adamczyk – Gminna Komisja do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 2. Maria Mleczko – Kandziora – nauczyciel, artysta plastyk
 3.  Róża Ośka – nauczyciel

dokonało oceny 82 prac uczniów z Gminy Krzanowice.

Wyróżniono i nagrodzono prace uczniów z następujących szkół:

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Borucinie:

Natalia Zemełka  -kl.III ,  opiekun plastyczny: Jolanta Pytlik

Marcelina Hanka – kl. III, opiekunki plastyczne: Mariola Kandziora, Jolanta Pytlik

Mariusz Kubny – kl. III, opiekunki plastyczne: Mariola Kandziora, Jolanta Pytlik

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wojnowicach:

praca grupowa

Kacper Sawina, Łukasz Kleta, Kuba Frankowski – kl. I, opiekun plastyczny: Aleksandra Osadnik

Praca indywidualna

Alan Lamla – kl. III, opiekun plastyczny: Aleksandra Osadnik

Szkoła Podstawowa w Krzanowicach:

prace grupowa

Diana Kolarczyk, Milena Mościcka – kl. Ia, opiekun plastyczny: Wera Ehr

Aleksander Nahlik, Adam Fojcik, Jakub Fojcik – kl.Ia, opiekun plastyczny: Wera Ehr

Prace indywidualne

Maja Ceglarska – kl.Ia, opiekun plastyczny: Wera Ehr

Lena Chmielewska – kl. Ia, opiekun plastyczny: Wera Ehr

Nicole  Nawrat – kl. I b, opiekun plastyczny: Katarzyna Bulenda

Julia Płotek – kl. Ib, opiekun plastyczny: Katarzyna Bulenda

Praca grupowa

Natalia Zacharzowski, Ksawery Lasak – kl.II, opiekun plastyczny: Gabriela Hnida

Prace indywidualne

Ewelina Kocjan – kl.II, opiekun plastyczny: Gabriela Hnida

Krzysztof  Kolar – kl. IIIa, opiekun plastyczny: Natalia Łasiuk

Kaja Podolska – kl.IIIa, opiekun plastyczny: Natalia Łasiuk

Samuel Kozubek – kl.IIIb, opiekun plastyczny: Jolanta Śliż

Daria Żurek – kl. IIIb, opiekun plastyczny: Jolanta Śliż

Gratulujemy wszystkim laureatom i ich nauczycielom.

O terminie i miejscu wręczenia nagród laureatom poinformujemy wkrótce.


Zapraszamy uczniów klas I – III szkół podstawowych z terenu gminy Krzanowice

do udziału  w Gminnym Konkursie Plastycznym o tematyce profilaktycznej

pt. „Alkohol, papierosy, narkotyki – NIE! Wybieram zdrowie”.

Konkurs trwa od 19.03. do 19.04.2018 r.

Szczegóły w pliku do pobrania:

Wybieram zdrowie-regulamin konkursu plastyczneg


Szkoła Podstawowa im. Wł. Broniewskiego w Krzanowicach

wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzanowicach

zaprasza wszystkie szkoły z terenu gminy Krzanowice

do wzięcia udziału w KONKURSIE PLASTYCZNYM
pt. „#STOP #HEJTEROM #STOP #HEJTOWI”

Pliki do pobrania:

regulamin_konkursu_plastyczneg

Załącznik nr 1 do Regulaminu


Akcja „Bezpieczne Ferie”

Ważne informacje Głównego Inspektoratu Sanitarnego

dotyczące ferii zimowych

Do pobrania:

pismo urzędy

DRUK_ulotka_210x210mm_FERIE

 

 


Informacja dotycząca petycji z dnia 7.09.2017 r.

         Na podstawie art. 8 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195) informuje się, że Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Krzanowicach postanowiła zakupić fontannowy dystrybutor wody poidełko Aquaphor w firmie Aqua System w Kietrzu. Poidełko zostanie zamontowane w szkole do końca roku 2017.

dr Kornelia Lach

Dyrektor Szkoły Podstawowej

            w Krzanowicach


Zapraszamy wszystkich na coroczny Kiermasz Świąteczny, w dniu 10.12.2017 r. na godz. 15.00.

Plik do pobrania:    Plakat Kiermasz 2017


Informacje Ministra Edukacji Narodowej do rodziców uczniów

 

 


 

Informacja dotycząca petycji z dnia 7.09.2017 r.

Informuje się, że do Szkoły Podstawowej w Krzanowicach za pośrednictwem Burmistrza Krzanowic (pismo SE.152.1.2017) wpłynął skan petycji z dnia 7.09.2017 r. wniesionej przez Osobę Prawną Szulc-Efekt sp. Z o.o. ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa. Treść petycji zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy o petycjach (Dz. U.2014.1195 z dnia 5.09.2014) publikujemy poniżej.

Tekst petycji do pobrania:

Petycja

Informuje się jednocześnie, że w ostatnich 3 latach Rada Rodziców nie występowała do dyrektora szkoły (stosownie do dyspozycji art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty) z wnioskiem ani z opinią dotyczącą spraw związanych z kształtowaniem zdrowych zasad żywienia wśród uczniów naszej szkoły.

O sposobie i terminie załatwienia petycji będzie się na bieżąco informować.

Dr Kornelia Lach

Dyrektor SP Krzanowice

 


List Ministra Edukacji Narodowej do Dyrektorów Szkół,
Nauczycieli, Rodziców i Uczniów z dnia 25.08.2017 r.:

List Ministra Edukacji Narodowej do Dyrektorów Szkół, Nauczycieli, Rodziców i Uczniów


List Pani Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej dotyczące bezpieczeństwa uczniów podczas wakacji:

List Minister Edukacji Narodowej_2017.06.12

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Krzanowicach ogłasza konkurs na stanowisko głównej księgowej.

Informacje szczegółowe do ściągnięcia poniżej:

konkurs główna księgowa ZS KrzanowiceWykaz podręczników do III klasy gimnazjum na rok szkolny 2016/2017

Lp. Przedmiot Autor i tytuł podręcznika Wydawnictwo
1. Religia ks. Kubik W., Czarnecka T., Łuszczak G., „Chodźmy razem 3” – podręcznik wg. nowej podstawy programowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAM
2. Język polski Łuczak, Prylińska, „Między nami 3” – podręcznik + zeszyt ćwiczeń GWO
3. Język niemiecki Das ist Deutsch 3 – kontynuacja z kl. II Nowa Era
4. Język angielski New Exam Connections Elementary 4 (tylko podręcznik) Oxford
5. Historia Roszak S., „Śladami przeszłości” 3 – podręcznik + ćwiczenia Nowa Era
6. WOS Dobrzycka E., Makara K., „Wiedza o społeczeństwie” OPERON
7. Geografia Planeta Nowa III + ćwiczenia Nowa Era
8. Matematyka Dobrowolska M., „Matematyka z plusem” – podręcznik + ćwiczenia GWO
9. Biologia Puls życia cz. III (kontynuacja) Nowa Era
10. Chemia Chemia Nowej Ery cz. III + zeszyt ćwiczeń (kontynuacja) Nowa Era
11. Fizyka Francuz-Ornat G., Kulawik T., Nowotny-Różańska M., „Spotkanie z fizyką” – moduł IV + ćwiczenia Nowa Era

 

Wykaz podręczników dla klasy VI na rok szkolny 2016/2017

Lp. Przedmiot Autor i tytuł podręcznika Uwagi
1. JĘZYK POLSKI Dobrowolska H. i U., „Jutro pójdę w świat” – podręcznik + ćwiczenia, wyd. WSiP  
2. HISTORIA Wojciechowski G., „Wczoraj i dziś” – podręcznik

 

 

 

 

 

 

 

 

Maćkowski T., „Wczoraj i dziś” – ćwiczenia, wyd. Nowa Era

 
3. PRZYRODA Marko-Worłowska M., Szlajfer F., Stawarz J., „Tajemnice przyrody” – podręcznik + ćwiczenia, wyd. Nowa Era  
4. MATEMATYKA Lewicka H., Kowalczyk M., „Matematyka wokół nas” – podręcznik + ćwiczenia, wyd. WSiP  
5. PLASTYKA Stopczyk S., Chołaścińska J., „Plastyka” – podręcznik dla kl. 4-6, wyd. WSiP Uczniowie zakupili podręcznik w kl. IV
6. MUZYKA Smoczyńska U., Jakóbczak-Drążek, „Klucz do muzyki”  
7. JĘZYK NIEMIECKI Motta G., „Wir neu 3”, wyd. Lektor Klett  
8. RELIGIA Szpet J., „Wierzę w kościół” kl. VI, wyd. Św. Wojciecha Podręcznik nie jest jeszcze dostępny
9. ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Dulian J., „Ciekawi świata” zajęcia komputerowe kl. 4-6 , wyd. OPERON Uczniowie zakupili podręcznik w kl. IV
10. TECHNIKA Zajęcia techniczne – część techniczna Uczniowie zakupili podręcznik w kl. IV
11. JĘZYK ANGIELSKI Steps In English 3 + ćwiczenia, wyd. Oxford  

—————————————————————————————————————————————

 KOMUNIKAT

w sprawie przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów w 2016 roku

http://kuratorium.katowice.pl/index.php?page=News&menuItemId=291&news=6378

 


KOMUNIKAT

Dyrekcja Zespołu Szkół w Krzanowicach przypomina, że zgodnie z zarządzeniem nr 1/2015/2016 Dyrektora ZS w Krzanowicach z dnia 28.08.2015 r. dni 4 i 5 stycznia 2016 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wyrównawczych.

W tych dniach w godz. 7.30 – 15.30 uczniowie mogą korzystać z zajęć wychowawczo – opiekuńczych.


 

 

Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele,
Drodzy Uczniowie.

Inauguracja roku szkolnego to bardzo podniosły dzień dla całej szkolnej społeczności. Po wakacyjnym wypoczynku nadchodzi czas intelektualnej przygody, która  otwiera przed uczniami, nauczycielami, pedagogami nowe perspektywy. 

Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele i Pracownicy szkoły. Życzę Państwu roku szkolnego pełnego radości i sukcesów w pracy zawodowej.  Niech satysfakcja tworzenia szkoły otwartej, która odpowiada wyzwaniom współczesnego świata, będzie wspólnym dziełem całej szkolnej społeczności.

Drodzy Uczniowie, życzę Wam, aby szkoła była dla Was miejscem odkrywania
i rozwijania talentów. Bądźcie ambitni w zdobywaniu wiedzy, wytrwali w pokonywaniu szkolnych trudów oraz rzetelni i odpowiedzialni.

Niech rok szkolny 2015/2016 będzie dla nas wszystkich bardzo udany. 

 

Śląski Kurator Oświaty

                                                                                       Stanisław Faber

DOPALACZE!

W związku z tym, iż w ostatnim czasie w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami, Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło infolinię, dzięki której bezpłatną pomoc telefoniczną i online mogą uzyskać uczniowie, rodzice i nauczyciele. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie:

http://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/dopalacze-gdzie-szukac-pomocy-najwazniejsze-numery-telefonow.html

 


 

Wyprawka szkolna 2015-2016 – do pobrania

WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016

 Głównym celem programu ,,Wyprawka szkolna” 2015/2016 jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów.

 

 

 


 

 

13.05.2015 r.

Lista dzieci przyjętych do klasy I Szkoły Podstawowej
w Krzanowicach w roku szkolnym 2015/2016

KLASA I C

Rok urodzenia 2008

 1. Deeg Dominika
 2. Grzesiczek Tymoteusz Jan
 3. Hutny Szymon Rafał
 4. Kaspar Michelle Marzena
 5. Kolar Krzysztof Gabriel
 6. Koszut Paulina Maria
 7. Krajs Wiktoria Katarzyna
 8. Kubica Dawid
 9. Machowski Oliwier
 10. Obrusnik Martina Patrycja
 11. Polednik Marcela Agnieszka
 12. Prochaska Lena Maria
 13. Rodak Julia
 14. Rostek Amelia Bożena
 15. Szypuła Julian Ernest
 16. Śliwka Artur Piotr
 17. Ternka Daniel Paweł
 18. Wramba Marta Maria
 19. Wójcik Piotr

KLASA I A

Rok urodzenia 2009

 1. Barcik Bartosz Ignacy
 2. Cuber Julia Bożena
 3. Gőrlich Alexander Philip
 4. Kolarczyk Hanna
 5. Konieczna Sara Agnieszka
 6. Kozubek Samuel Mateusz
 7. Marcinowicz Dawid Marcin
 8. Michna Łukasz Antoni
 9. Musioł Łukasz Jan
 10. Podolska Kaja
 11. Rudek Dawid Łukasz
 12. Siwoń Maksymilian Robert
 13. Sławik Sebastian Jan
 14. Stefanides Oliver Gabriel
 15. Świerczek Piotr Rafał
 16. Urbas Weronika Anna
 17. Żurek Daria Magdalena

KLASA I B

Rok urodzenia 2009

 1. Bilicz Grzegorz Karol
 2. Kampik Oliwia Wiktoria
 3. Kocjan Ewelina Katarzyna
 4. Krautwurst Wojciech Patryk
 5. Krautwurst Kamil Oliwier
 6. Lasak Ksawery Mikołaj
 7. Matioszek Marta Brygida
 8. Raida Jakub Jerzy
 9. Rzepka Krzysztof Jan
 10. Schabek Magdalena Daria
 11. Wieczorek Julia Karolina
 12. Wójcik Krzysztof
 13. Zacharzowski Natalia Maria
 14. Ząbroń Emilia Mariola
 15. Zgrzendek Kamil Edward

Informacje oraz druki dotyczące ubezpieczenia uczniów naszej szkoły. 

Zapraszamy uczniów, rodziców i mieszkańców gminy Krzanowice

na coroczny Kiermasz Świąteczny w dniu 9.12.2018 r.

Szczegóły na plakacie poniżej:

Plakat do pobrania: Plakat Kiermasz 2018

Apel Ministra Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych,

w poczuciu troski o zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych.

W związku z powyższym, kierujemy do Państwa Dyrektorów oraz Rodziców i Opiekunów dwa osobne listy.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z załączonymi listami, a w szczególności prosimy o udostępnienie listu rodzicom i opiekunom dzieci.

Prosimy, aby wspomniany list został odczytany rodzicom i opiekunom,  oraz przekazany na najbliższych zebraniach.

Z poważaniem

Anna Zalewska                                

Minister Edukacji Narodowej           

Załączniki:

2018.11.08_list_MEN_GIS_dyrektorzy_szkół

2018.11.08_list_MEN_GIS_rodzice

Lista laureatów konkursu gminnego „Marsz, marsz Dąbrowski – hymn Polski w ilustracji”

 • Ferie zimowe – ważne informacje:
 •  

Jury w składzie:

 1. Bożena Kreis
 2. Anida Kaczmar
 3. Debora Kosel-Strózik

dnia 7.11.2018 wyłoniło laureatów konkursu.

Są to:

 1. Gorzalnik Emilia
 2. Kupka Dominika
 3. Motyka Kinga
 4. Ternka Patryk
 5. Woźniak Anna

 

 

Najlepsi uczniowie Zespołu Szkół

 • Sandra Poloczek

  klasa V SP
  wyróżnienie

 • Karolina Könighaus

  klasa IV B SP
  wyróżnienie

 • Marta Plura

  klasa V SP
  wyróżnienie

 • Dominik Wyglenda

  klasa V SP
  średnia ocen: 5,29

 • Patryk Ternka

  klasa IV A SP
  wyróżnienie

 • Emilia Zięć

  klasa V SP
  wyróżnienie

 • Tobiasz Szypuła


 • Oskar Sławik

  klasa VI B SP
  wyróżnienie

 • Emilia Gorzalnik

  klasa V SP
  wyróżnienie

 • Martyna Rudek

  klasa IV SP
  średnia ocen: 5,18

 • Nadia Holubek

  klasa III a SP
  wyróżnienie

 • Paulina Sławik

  klasa VI A SP
  wyróżnienie

 • Gabriel Heide

  klasa V SP
  wyróżnienie

 • Natalia Siwoń

  klasa I a SP
  wyróżnienie

 • Anna Wiszkony

  klasa V SP
  średnia ocen: 5,27

 • Paulina Herzog

  klasa VI SP
  średnia ocen: 5,14

 • Oliwia Adamczyk

  klasa IV B SP
  wyróżnienie

 • Magdalena Gębska

  klasa IV A SP
  wyróżnienie

 • Laura Żurek

  klasa V SP
  wyróżnienie

 • Karmen Kretek

  klasa VII SP
  średnia ocen: 5,02

 • Szymon Plura

  klasa VI SP
  średnia ocen: 5,08

 • Rafał Rodak

  klasa V SP
  średnia ocen: 4,75

 • Marcel Lopocz

  klasa III a SP
  wyróżnienie

 • Wiktoria Drzymała

  klasa VI b SP
  wyróżnienie

 • Sara Newrzela

  klasa VI B SP
  wyróżnienie

 • Magdalena Kerner

  klasa I a SP
  wyróżnienie

 • Laura Śliwka

  klasa VI B SP
  wyróżnienie

 • Nikola Strzeduła

  klasa V SP
  średnia ocen: 4,75

 • Vanessa Slotosch

  klasa VI A SP
  wyróżnienie

 • Wiktoria Deeg

  klasa VI A SP
  wyróżnienie

 • Kacper Kuziak

  klasa V SP
  wyróżnienie

 • Kamil Gołombek

  klasa VI A SP
  wyróżnienie

 • Aleksandra Hołda

  klasa V SP
  wyróżnienie

 • Szymon Bielak

  klasa VI SP
  średnia ocen: 4,83

 • Jakub Żarski

  klasa IV B SP
  wyróżnienie

 • Julia Kerner

  klasa VI b SP
  wyróżnienie

 • Kinga Maindok

  klasa VI SP
  średnia ocen: 4,79

 • Katarzyna Wiszkony

  klasa VI A SP
  wyróżnienie

 • Dawid Jendrzej

  klasa IV A SP
  wyróżnienie

 • Julia Jureczka

  klasa IV A SP
  wyróżnienie

 • Wiktoria Sławik

  klasa VI B SP
  wyróżnienie

 • Dawid Pohlmann

  klasa VI B SP
  wyróżnienie

 • Patryk Kaszny

  klasa V SP
  średnia ocen: 4,96

 • Tobiasz Nachlik

  klasa V SP
  wyróżnienie

 • Oliwer Polednik

  klasa III a SP
  wyróżnienie

 • Oliwia Slotosch

  klasa V SP
  średnia ocen: 5,10

 • Kamila Sławik

  klasa IV A SP
  wyróżnienie

 • Oliwia Stroka

  klasa VI B SP
  wyróżnienie