O szkole

LIST ŚLĄSKIEJ KURATOR OŚWIATY

Drodzy Uczniowie,
życzę, aby rozpoczynający się rok szkolny 2019/2020 był pełen sukcesów, ciekawych wyzwań edukacyjnych i rozwijających doświadczeń. Niech czas spędzony w przedszkolu i w szkole pozwoli odkryć nowe pasje i rozwinąć zainteresowania. Życzę, aby nie zabrakło Wam energii i zapału w poznawaniu świata, a jego odkrywanie dostarczało wiele radości.

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy Oświaty,
życzę Państwu satysfakcji z podejmowanych działań i dumy z osiągnięć swoich podopiecznych. Niech rozpoczynający się rok szkolny będzie czasem spokojnej i efektywnej pracy.

Szanowni Rodzice,
jesteście Państwo ważną częścią szkolnej społeczności. Życzę Państwu dobrej współpracy z dyrektorami, nauczycielami i wychowawcami szkół i przedszkoli. Niech to współdziałanie zaowocuje sukcesami Waszych dzieci i przyniesie wiele powodów do zadowolenia.

 

Śląska Kurator Oświaty
Urszula Bauer


CYBERPRZEMOC i BEZPIECZNA SZKOŁA

Pliki do pobrania:

Bezpieczna szkoła

Cyberprzemoc-poradnik-dla-rodziców


Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2019/2020

odbędzie się 2.09.2019 r.

 – godz. 8.00 – msza święta w Kościele Parafialnym w Krzanowicach

– godz. 9.00 – uroczysta akademia na hali sportowej naszej szkoły.

ZAPRASZAMY


Ubezpieczenie uczniów
Informuje się, że w roku szkolnym 2019/20 Szkoła Podstawowa w Krzanowicach
nie będzie pośredniczyć w Ubezpieczeniu NNW dla uczniów.
Rodzice sami zawierają umowę z wybranym ubezpieczycielem.
 
Dyrektor
dr Kornelia Lach

Ważne informacje dotyczące zbliżających się wakacji.

Pliki do pobrania:

Sanepid – Pismo przewodnie – Placówki oświatowe

Upał – Zasady Bezpieczeństwa

Plakat – bądź bezpieczny w słońcu

Informacja – Bezpieczny urlop_wakacje 2019

Ulotka 5_kroków_do_bezpieczniejszej_żywności

rusz_glowa_new_ok_liceum

O_SLONCiE_sie_plakat_OK_podstawówka

Ulotka_GIS-wakacje

 

 


 


INFORMACJA

Informuje się, że na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz.U z 2003 r. poz. z późn.zm.) oraz Rozporządzenia MEN z dnia 17.03.2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r. poz.649 z późn.zm.), oraz w porozumieniu z Organem Prowadzącym szkołę w dniach 12 – 14 czerwca 2019 r. w naszej szkole będą skrócone lekcje trwające 30 minut. Czas pobytu dziecka w szkole dostosowany będzie do rozkładu jazdy autobusów, a dzieciom rodziców pracujących zapewni się opiekę w świetlicy.


OGŁOSZENIE

DYREKTOR, RADA PEDAGOGICZNA I RADA RODZICÓW SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ

WSZYSTKICH ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM W KRZANOWICACH

W DNIU 17 CZERWCA 2019 R.

NA UROCZYSTOŚĆ POŻEGNANIA OSTATNICH GIMNAZJALISTÓW.

O godz. 16.00 odbędzie się uroczysta msza św. w intencji gimnazjalistów i wszystkich absolwentów,

nauczycieli i pracowników Gimnazjum w Krzanowicach

Ok. godz. 17. 15uroczysta akademia w szkole na sali gimnastycznej.

Z okazji 20-lecia (1999-2019) Gimnazjum w Krzanowicach

ukazała się monografia szkoły pt. Gimnazjum XXI wieku

Promocja książki odbędzie się podczas tej uroczystości.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!!


Informuje się, że po konsultacjach społecznych z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim festyn w dniu 2 czerwca 2019 r. zostaje odwołany.

Z poważaniem

Kornelia Lach


Szanowni Rodzice,

Uprzejmie informujemy, że od soboty 27.04.2019 r. strajk zostaje zawieszony. W związku z tym od poniedziałku 29.04.2019 r. rozpoczynają się planowe zajęcia lekcyjne.

Z poważaniem

Kornelia Lach


 

Szanowni Rodzice,

W szkole nadal trwa akcja protestacyjna. W związku z tym proszę na bieżąco śledzić informacje, ponieważ w każdej chwili sytuacja może ulec zmianie. Dla uczniów będą organizowane tylko zajęcia opiekuńcze.

Z poważaniem

Kornelia Lach


 

Informacja dla rodziców i uczniów klas ósmych

Szkoły Podstawowej w Krzanowicach

W naszej szkole egzamin ósmoklasisty odbędzie się zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem, który zamieszczamy poniżej:

 

Harmonogram egzaminów w 2019 r.

TERMINY EGZAMINU ÓSMOKLASISTY:

język polski – 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek)- godz. 9:00

matematyka – 16 kwietnia 2019 r. (wtorek)- godz. 9:00

język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 r. (środa)- godz. 9:00

Z wyrazami szacunku

wicedyrektor Marcin Obrusnik


Informacja dla rodziców i uczniów klas trzecich gimnazjum

Szkoły Podstawowej w Krzanowicach

W naszej szkole egzamin gimnazjalny odbędzie się zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem, który zamieszczamy poniżej:

 

Harmonogram egzaminów w 2019 r.

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO:

Część humanistyczna – 10 kwietnia 2019 r. (środa)

historii i wiedza o społeczeństwie – godz. 9:00

język polski – godz. 11:00

Część matematyczno-przyrodnicza – 11 kwietnia 2019 r. (czwartek)

przedmioty przyrodnicze – godz. 9:00

matematyka – godz. 11:00

Język obcy nowożytny – 12 kwietnia 2019 r. (piątek)

poziom podstawowy – godz. 9:00

poziom rozszerzony – godz. 11:00

 

Z wyrazami szacunku

wicedyrektor Marcin Obrusnik


Komunikat

Informuje się, że w związku z brakiem podpisania porozumienia rządu z ZNP i FZZ w dniu 7 kwietnia 2019 r. Szkoła Podstawowa
w Krzanowicach przystępuje do strajku generalnego w oświacie od 8 kwietnia br. do odwołania.

Zajęcia dla dzieci, których rodzice nie mogą zapewnić opieki prowadzić będą pracownicy Miejskiego Ośrodka Kultury w Krzanowicach.

Z wyrazami szacunku

wicedyrektor Marcin Obrusnik

 


Szanowni Rodzice,

wobec przedłużających się negocjacji pomiędzy stroną rządową a przedstawicielami związków zawodowych w sprawie postulatów strajkowych nauczycieli informuję Państwa, że od 8 kwietnia 2019 r. (do odwołania) nauczyciele naszej szkoły będą uczestniczyli w ogólnopolskim strajku protestacyjnym, może to spowodować utrudnienia w funkcjonowaniu naszej Szkoły. O dalszym, niemożliwym do przewidzenia w dniu dzisiejszym, przebiegu zdarzeń będziemy Państwa informować na bieżąco, w formie ogłoszeń na drzwiach szkoły, jak również poprzez stronę internetową szkoły. Bardzo proszę Państwa o wyrozumiałość.

Jednocześnie informuję, że szkoła w tych dniach zapewni opiekę uczniom w ramach możliwości kadrowych i zgodnie z ustawą i rozporządzeniem MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych w szkołach i placówkach.

Z wyrazami szacunku

wicedyrektor Marcin Obrusnik

Szanowni Rodzice uczniów naszej szkoły

W związku z fiaskiem rozmów pomiędzy związkowcami a stroną rządzącą informujemy, że istnieje możliwość zagrożenia strajkiem w naszej szkole. Jeżeli to nastąpi dnia 08.04.2019 r., pracownicy naszej szkoły przystąpią do strajku. Strajk będzie trwał do odwołania.

Prosimy o zapewnienie opieki dzieciom, gdyż strajkujący nauczyciele nie będą prowadzili zajęć opiekuńczo-wychowawczych.

Powyższa sytuacja może ulec w każdej chwili zmianie. Prosimy o systematyczne śledzenie wiadomości na naszej szkolnej stronce internetowej w zakładce aktualności.

 


Pismo Śląskiego Kuratora Oświaty w związku z strajkiem nauczycieli:

 

Plik do pobrania:

Informacja MEN dla rodziców


Konkurs pn. „Śląskie w kapsule czasu”

organizowany przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

link z informacjami dotyczącymi konkursu

 

 


 

 

Wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dzieci rolników

Informacje do pobrania:

Komunikat – Nabór na turnusy rehabilitacyjne

 

Pliki do pobrania:

Pismo Śląskiego Kuratora Oświaty

Informacja MEN dla rodziców


 

Szanowni Państwo,

w załączeniu publikujemy listę wyróżnionych uczestników II Festiwalu Piosenki Harcerskiej, Turystycznej i Patriotycznej.

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż osoby i zespoły wyróżnione pogrubioną czcionką zapraszamy do zaprezentowania się podczas koncertu galowego, który odbędzie się 19.03.2019 r. o godzinie 11:00 w SP w Krzanowicach. W programie zaplanowano wręczenie nagród laureatom.

Lista laureatów 2019

 


Obowiązek informacyjny RODO w naszej szkole realizuje inspektor Wacław Knura

Materiały szczegółowe do pobrania:  RODO – Klauzula informacyjna


Bezpieczne ferie 2019 r. – WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW:

 

 


Informacje oraz druki dotyczące ubezpieczenia uczniów naszej szkoły.

nnw-szkolne-wariant3

rodo_axa (12)

rodo_bpl (14)

warunki_ubezpieczenia (2)

wniosek nnw bezpieczny

Wzór wypełnienia wniosku AXA

Zgłoszenie szkody informacja

 

 


List kuratorium oświaty z okazji ropoczęcia roku szkolnego 2018/2019.

List kuratorium


Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/2019

odbędzie się 3.09.2018 r.

 – godz. 8.00 – msza święta w Kościele Parafialnym w Krzanowicach

– godz. 9.00 – uroczysta akademia na hali sportowej naszej szkoły.

ZAPRASZAMY


Administratorem Danych Osobowych (Administratorem) jest:

SZKOŁA PODSTAWOWA
W KRZANOWICACH, 

adres: ul. Akacjowa 1, 47-470 Krzanowice  tel 32 410 70 10, e-mail: spkrzanowice@poczta.onet.pl

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:

 1. w celu rekrutacji do oddziału szkolnego, kształcenia uczniów szkoły;
 2. wypełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa, w tym ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe; Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1170);
 3. gdy jest to niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym;
 4. na podstawie zgody – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Organu Kontrolującego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Dane będą przekazywane innym odbiorcom wyłącznie w przypadku wystąpienia obowiązku prawnego.


Gminny Konkurs Plastyczny

Alkohol, papierosy, narkotyki – NIE! Wybieram zdrowie

dla klas I – III rozstrzygnięty

Jury w składzie:

 1. Danuta Adamczyk – Gminna Komisja do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 2. Maria Mleczko – Kandziora – nauczyciel, artysta plastyk
 3.  Róża Ośka – nauczyciel

dokonało oceny 82 prac uczniów z Gminy Krzanowice.

Wyróżniono i nagrodzono prace uczniów z następujących szkół:

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Borucinie:

Natalia Zemełka  -kl.III ,  opiekun plastyczny: Jolanta Pytlik

Marcelina Hanka – kl. III, opiekunki plastyczne: Mariola Kandziora, Jolanta Pytlik

Mariusz Kubny – kl. III, opiekunki plastyczne: Mariola Kandziora, Jolanta Pytlik

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wojnowicach:

praca grupowa

Kacper Sawina, Łukasz Kleta, Kuba Frankowski – kl. I, opiekun plastyczny: Aleksandra Osadnik

Praca indywidualna

Alan Lamla – kl. III, opiekun plastyczny: Aleksandra Osadnik

Szkoła Podstawowa w Krzanowicach:

prace grupowa

Diana Kolarczyk, Milena Mościcka – kl. Ia, opiekun plastyczny: Wera Ehr

Aleksander Nahlik, Adam Fojcik, Jakub Fojcik – kl.Ia, opiekun plastyczny: Wera Ehr

Prace indywidualne

Maja Ceglarska – kl.Ia, opiekun plastyczny: Wera Ehr

Lena Chmielewska – kl. Ia, opiekun plastyczny: Wera Ehr

Nicole  Nawrat – kl. I b, opiekun plastyczny: Katarzyna Bulenda

Julia Płotek – kl. Ib, opiekun plastyczny: Katarzyna Bulenda

Praca grupowa

Natalia Zacharzowski, Ksawery Lasak – kl.II, opiekun plastyczny: Gabriela Hnida

Prace indywidualne

Ewelina Kocjan – kl.II, opiekun plastyczny: Gabriela Hnida

Krzysztof  Kolar – kl. IIIa, opiekun plastyczny: Natalia Łasiuk

Kaja Podolska – kl.IIIa, opiekun plastyczny: Natalia Łasiuk

Samuel Kozubek – kl.IIIb, opiekun plastyczny: Jolanta Śliż

Daria Żurek – kl. IIIb, opiekun plastyczny: Jolanta Śliż

Gratulujemy wszystkim laureatom i ich nauczycielom.

O terminie i miejscu wręczenia nagród laureatom poinformujemy wkrótce.


Zapraszamy uczniów klas I – III szkół podstawowych z terenu gminy Krzanowice

do udziału  w Gminnym Konkursie Plastycznym o tematyce profilaktycznej

pt. „Alkohol, papierosy, narkotyki – NIE! Wybieram zdrowie”.

Konkurs trwa od 19.03. do 19.04.2018 r.

Szczegóły w pliku do pobrania:

Wybieram zdrowie-regulamin konkursu plastyczneg


Szkoła Podstawowa im. Wł. Broniewskiego w Krzanowicach

wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzanowicach

zaprasza wszystkie szkoły z terenu gminy Krzanowice

do wzięcia udziału w KONKURSIE PLASTYCZNYM
pt. „#STOP #HEJTEROM #STOP #HEJTOWI”

Pliki do pobrania:

regulamin_konkursu_plastyczneg

Załącznik nr 1 do Regulaminu


Akcja „Bezpieczne Ferie”

Ważne informacje Głównego Inspektoratu Sanitarnego

dotyczące ferii zimowych

Do pobrania:

pismo urzędy

DRUK_ulotka_210x210mm_FERIE

 

 


Informacja dotycząca petycji z dnia 7.09.2017 r.

         Na podstawie art. 8 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195) informuje się, że Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Krzanowicach postanowiła zakupić fontannowy dystrybutor wody poidełko Aquaphor w firmie Aqua System w Kietrzu. Poidełko zostanie zamontowane w szkole do końca roku 2017.

dr Kornelia Lach

Dyrektor Szkoły Podstawowej

            w Krzanowicach


Zapraszamy wszystkich na coroczny Kiermasz Świąteczny, w dniu 10.12.2017 r. na godz. 15.00.

Plik do pobrania:    Plakat Kiermasz 2017


Informacje Ministra Edukacji Narodowej do rodziców uczniów

 

 


 

Informacja dotycząca petycji z dnia 7.09.2017 r.

Informuje się, że do Szkoły Podstawowej w Krzanowicach za pośrednictwem Burmistrza Krzanowic (pismo SE.152.1.2017) wpłynął skan petycji z dnia 7.09.2017 r. wniesionej przez Osobę Prawną Szulc-Efekt sp. Z o.o. ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa. Treść petycji zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy o petycjach (Dz. U.2014.1195 z dnia 5.09.2014) publikujemy poniżej.

Tekst petycji do pobrania:

Petycja

Informuje się jednocześnie, że w ostatnich 3 latach Rada Rodziców nie występowała do dyrektora szkoły (stosownie do dyspozycji art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty) z wnioskiem ani z opinią dotyczącą spraw związanych z kształtowaniem zdrowych zasad żywienia wśród uczniów naszej szkoły.

O sposobie i terminie załatwienia petycji będzie się na bieżąco informować.

Dr Kornelia Lach

Dyrektor SP Krzanowice

 


List Ministra Edukacji Narodowej do Dyrektorów Szkół,
Nauczycieli, Rodziców i Uczniów z dnia 25.08.2017 r.:

List Ministra Edukacji Narodowej do Dyrektorów Szkół, Nauczycieli, Rodziców i Uczniów


List Pani Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej dotyczące bezpieczeństwa uczniów podczas wakacji:

List Minister Edukacji Narodowej_2017.06.12

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Krzanowicach ogłasza konkurs na stanowisko głównej księgowej.

Informacje szczegółowe do ściągnięcia poniżej:

konkurs główna księgowa ZS KrzanowiceWykaz podręczników do III klasy gimnazjum na rok szkolny 2016/2017

Lp. Przedmiot Autor i tytuł podręcznika Wydawnictwo
1. Religia ks. Kubik W., Czarnecka T., Łuszczak G., „Chodźmy razem 3” – podręcznik wg. nowej podstawy programowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAM
2. Język polski Łuczak, Prylińska, „Między nami 3” – podręcznik + zeszyt ćwiczeń GWO
3. Język niemiecki Das ist Deutsch 3 – kontynuacja z kl. II Nowa Era
4. Język angielski New Exam Connections Elementary 4 (tylko podręcznik) Oxford
5. Historia Roszak S., „Śladami przeszłości” 3 – podręcznik + ćwiczenia Nowa Era
6. WOS Dobrzycka E., Makara K., „Wiedza o społeczeństwie” OPERON
7. Geografia Planeta Nowa III + ćwiczenia Nowa Era
8. Matematyka Dobrowolska M., „Matematyka z plusem” – podręcznik + ćwiczenia GWO
9. Biologia Puls życia cz. III (kontynuacja) Nowa Era
10. Chemia Chemia Nowej Ery cz. III + zeszyt ćwiczeń (kontynuacja) Nowa Era
11. Fizyka Francuz-Ornat G., Kulawik T., Nowotny-Różańska M., „Spotkanie z fizyką” – moduł IV + ćwiczenia Nowa Era

 

Wykaz podręczników dla klasy VI na rok szkolny 2016/2017

Lp. Przedmiot Autor i tytuł podręcznika Uwagi
1. JĘZYK POLSKI Dobrowolska H. i U., „Jutro pójdę w świat” – podręcznik + ćwiczenia, wyd. WSiP  
2. HISTORIA Wojciechowski G., „Wczoraj i dziś” – podręcznik

 

 

 

 

 

 

 

 

Maćkowski T., „Wczoraj i dziś” – ćwiczenia, wyd. Nowa Era

 
3. PRZYRODA Marko-Worłowska M., Szlajfer F., Stawarz J., „Tajemnice przyrody” – podręcznik + ćwiczenia, wyd. Nowa Era  
4. MATEMATYKA Lewicka H., Kowalczyk M., „Matematyka wokół nas” – podręcznik + ćwiczenia, wyd. WSiP  
5. PLASTYKA Stopczyk S., Chołaścińska J., „Plastyka” – podręcznik dla kl. 4-6, wyd. WSiP Uczniowie zakupili podręcznik w kl. IV
6. MUZYKA Smoczyńska U., Jakóbczak-Drążek, „Klucz do muzyki”  
7. JĘZYK NIEMIECKI Motta G., „Wir neu 3”, wyd. Lektor Klett  
8. RELIGIA Szpet J., „Wierzę w kościół” kl. VI, wyd. Św. Wojciecha Podręcznik nie jest jeszcze dostępny
9. ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Dulian J., „Ciekawi świata” zajęcia komputerowe kl. 4-6 , wyd. OPERON Uczniowie zakupili podręcznik w kl. IV
10. TECHNIKA Zajęcia techniczne – część techniczna Uczniowie zakupili podręcznik w kl. IV
11. JĘZYK ANGIELSKI Steps In English 3 + ćwiczenia, wyd. Oxford  

—————————————————————————————————————————————

 KOMUNIKAT

w sprawie przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów w 2016 roku

http://kuratorium.katowice.pl/index.php?page=News&menuItemId=291&news=6378

 


KOMUNIKAT

Dyrekcja Zespołu Szkół w Krzanowicach przypomina, że zgodnie z zarządzeniem nr 1/2015/2016 Dyrektora ZS w Krzanowicach z dnia 28.08.2015 r. dni 4 i 5 stycznia 2016 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wyrównawczych.

W tych dniach w godz. 7.30 – 15.30 uczniowie mogą korzystać z zajęć wychowawczo – opiekuńczych.


 

 

Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele,
Drodzy Uczniowie.

Inauguracja roku szkolnego to bardzo podniosły dzień dla całej szkolnej społeczności. Po wakacyjnym wypoczynku nadchodzi czas intelektualnej przygody, która  otwiera przed uczniami, nauczycielami, pedagogami nowe perspektywy. 

Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele i Pracownicy szkoły. Życzę Państwu roku szkolnego pełnego radości i sukcesów w pracy zawodowej.  Niech satysfakcja tworzenia szkoły otwartej, która odpowiada wyzwaniom współczesnego świata, będzie wspólnym dziełem całej szkolnej społeczności.

Drodzy Uczniowie, życzę Wam, aby szkoła była dla Was miejscem odkrywania
i rozwijania talentów. Bądźcie ambitni w zdobywaniu wiedzy, wytrwali w pokonywaniu szkolnych trudów oraz rzetelni i odpowiedzialni.

Niech rok szkolny 2015/2016 będzie dla nas wszystkich bardzo udany. 

 

Śląski Kurator Oświaty

                                                                                       Stanisław Faber

DOPALACZE!

W związku z tym, iż w ostatnim czasie w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami, Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło infolinię, dzięki której bezpłatną pomoc telefoniczną i online mogą uzyskać uczniowie, rodzice i nauczyciele. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie:

http://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/dopalacze-gdzie-szukac-pomocy-najwazniejsze-numery-telefonow.html

 


 

Wyprawka szkolna 2015-2016 – do pobrania

WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016

 Głównym celem programu ,,Wyprawka szkolna” 2015/2016 jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów.

 

 

 


 

 

13.05.2015 r.

Lista dzieci przyjętych do klasy I Szkoły Podstawowej
w Krzanowicach w roku szkolnym 2015/2016

KLASA I C

Rok urodzenia 2008

 1. Deeg Dominika
 2. Grzesiczek Tymoteusz Jan
 3. Hutny Szymon Rafał
 4. Kaspar Michelle Marzena
 5. Kolar Krzysztof Gabriel
 6. Koszut Paulina Maria
 7. Krajs Wiktoria Katarzyna
 8. Kubica Dawid
 9. Machowski Oliwier
 10. Obrusnik Martina Patrycja
 11. Polednik Marcela Agnieszka
 12. Prochaska Lena Maria
 13. Rodak Julia
 14. Rostek Amelia Bożena
 15. Szypuła Julian Ernest
 16. Śliwka Artur Piotr
 17. Ternka Daniel Paweł
 18. Wramba Marta Maria
 19. Wójcik Piotr

KLASA I A

Rok urodzenia 2009

 1. Barcik Bartosz Ignacy
 2. Cuber Julia Bożena
 3. Gőrlich Alexander Philip
 4. Kolarczyk Hanna
 5. Konieczna Sara Agnieszka
 6. Kozubek Samuel Mateusz
 7. Marcinowicz Dawid Marcin
 8. Michna Łukasz Antoni
 9. Musioł Łukasz Jan
 10. Podolska Kaja
 11. Rudek Dawid Łukasz
 12. Siwoń Maksymilian Robert
 13. Sławik Sebastian Jan
 14. Stefanides Oliver Gabriel
 15. Świerczek Piotr Rafał
 16. Urbas Weronika Anna
 17. Żurek Daria Magdalena

KLASA I B

Rok urodzenia 2009

 1. Bilicz Grzegorz Karol
 2. Kampik Oliwia Wiktoria
 3. Kocjan Ewelina Katarzyna
 4. Krautwurst Wojciech Patryk
 5. Krautwurst Kamil Oliwier
 6. Lasak Ksawery Mikołaj
 7. Matioszek Marta Brygida
 8. Raida Jakub Jerzy
 9. Rzepka Krzysztof Jan
 10. Schabek Magdalena Daria
 11. Wieczorek Julia Karolina
 12. Wójcik Krzysztof
 13. Zacharzowski Natalia Maria
 14. Ząbroń Emilia Mariola
 15. Zgrzendek Kamil Edward

Informacje oraz druki dotyczące ubezpieczenia uczniów naszej szkoły. 

Zapraszamy uczniów, rodziców i mieszkańców gminy Krzanowice

na coroczny Kiermasz Świąteczny w dniu 9.12.2018 r.

Szczegóły na plakacie poniżej:

Plakat do pobrania: Plakat Kiermasz 2018

Apel Ministra Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych,

w poczuciu troski o zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych.

W związku z powyższym, kierujemy do Państwa Dyrektorów oraz Rodziców i Opiekunów dwa osobne listy.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z załączonymi listami, a w szczególności prosimy o udostępnienie listu rodzicom i opiekunom dzieci.

Prosimy, aby wspomniany list został odczytany rodzicom i opiekunom,  oraz przekazany na najbliższych zebraniach.

Z poważaniem

Anna Zalewska                                

Minister Edukacji Narodowej           

Załączniki:

2018.11.08_list_MEN_GIS_dyrektorzy_szkół

2018.11.08_list_MEN_GIS_rodzice

Lista laureatów konkursu gminnego „Marsz, marsz Dąbrowski – hymn Polski w ilustracji”

 • Ferie zimowe – ważne informacje:
 •  

Jury w składzie:

 1. Bożena Kreis
 2. Anida Kaczmar
 3. Debora Kosel-Strózik

dnia 7.11.2018 wyłoniło laureatów konkursu.

Są to:

 1. Gorzalnik Emilia
 2. Kupka Dominika
 3. Motyka Kinga
 4. Ternka Patryk
 5. Woźniak Anna

 

 

Najlepsi uczniowie Zespołu Szkół

 • Julia Kerner

  średnia ocen: 5,73
  zachowanie: wzorowe

 • Marcel Lopocz

  średnia ocen: 5,60
  zachowanie: bardzo dobre

 • Kamila Sławik

  średnia ocen: 5,76
  zachowanie: wzorowe

 • Vanessa Slotosch

  średnia ocen: 5,47
  zachowanie: wzorowe

 • Magdalena Gębska

  średnia ocen: 6,00
  zachowanie: wzorowe

 • Emilia Gorzalnik

  średnia ocen: 6,00
  zachowanie: wzorowe

 • Wiktoria Drzymała

  średnia ocen: 5,57
  zachowanie: wzorowe

 • Kacper Kuziak

  średnia ocen: 5,53
  zachowanie: wzorowe

 • Natalia Siwoń

  średnia ocen: 5,53
  zachowanie: wzorowe

 • Patryk Ternka

  średnia ocen: 5,69
  zachowanie: wzorowe

 • Daria Żurek

  średnia ocen: 5,73
  zachowanie: wzorowe

 • Marta Plura

  średnia ocen: 5,38
  zachowanie: wzorowe

 • Emilia Zięć

  średnia ocen: 5,53
  zachowanie: wzorowe

 • Laura Żurek

  średnia ocen: 6,00
  zachowanie: wzorowe