Rada Pedagogiczna

NAUCZYCIELE

1.    mgr Absalon Judyta

2.    mgr Bałaga Ilona

3.    mgr Bulenda Katarzyna
4.    mgr Draganek-Cybulska Jolanta
5.    mgr Duda Janusz
6.    mgr Ehr Wera
7.    mgr Gębski Adam

8.    mgr Hutyra Edward

9.    mgr Januszkiewicz Anna
10. mgr Kaleja-Gorzalnik Beata

11. mgr Kawulok Agnieszka

12. mgr Klima Magdalena
13. mgr Kołodziejska Anna
14. mgr Kosel – Strózik Debora
15. mgr Kreis Bożena

16. mgr Krupa Michał

17. mgr Kucia Larysa

18. Kuziak Tomasz
19. mgr Łasiuk Natalia
20. mgr Nowak Agnieszka – urlop

21. mgr Ośko Elżbieta

22. mgr Obrusnik Marcin
23. mgr Sacharczuk Monika
24. mgr Słoka Urszula

25. mgr Strzeduła Alina

26. dr Szymańska Marcela

27. mgr Szymański Zbigniew

28. mgr Śliż Jolanta

29. mgr Urbas Dominika

30. mgr Wcisło Marek

Skip to content