Kl5B

Konsultacje dla klasy V B od 1.06.2020 r.

Dzień tygodnia

Godzina

Przedmiot

Poniedziałek

10.00 – 12.00

10.00 – 10.30

10.45 – 11.30

13.30 – 14.00

logopeda

j. niemiecki

matematyka

wf/wychowawca

Wtorek

8.00 – 8.45

10.00 – 10.30

11.00 – 11.45

12.00 – 13.00

j. angielski

historia Niemiec

plastyka

technika/informatyka

Środa

9.00 – 13.00

13.00 – 14.00

15.00 – 17.00

geografia

j. polski

j. niemiecki

Czwartek

10.00 – 12.00

13.00 – 14.00

pedagog

biologia

Piątek

9.00 – 10.00

11.00 – 11.45

12.00 – 12.45

muzyka

religia

historia

Plan zadawania, konsultacji i zajęć on-line z przedmiotów dla klasy V B od 1.06.2020 r.

Dzień

lekcje

Poniedziałek j. polski

plastyka

10.00 – 10.30 j. niemiecki

10.00 – 12.00 logopeda

10.45 – 11.30 matematyka

13.30 – 14.00 wf/wychowawca

Wtorek matematyka

j. angielski

8.00 – 8.45 j. angielski

9.00 biologia on-line – Discord

10.00 – 10.30 historia Niemiec

11.00 – 11.45 plastyka

12.00 – 13.00 technika/informatyka

Środa j. polski

j. niemiecki

technika

własna historia Niemiec

9.00 – 13.00 geografia

13.00 – 14.00 j. polski

Czwartek matematyka

religia

geografia

10.00 – 12.00 pedagog

13.00 – 14.00 biologia

Piątek muzyka

historia

informatyka

wychowanie fizyczne

9.00 – 10.00 muzyka

11.00 – 11.45 religia

12.00 – 12.45 historia

Skip to content