Pedagog

,,Boże, użycz mi pogody ducha,
Abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić,
Odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić,
I mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego”.

                                                                                Marek  Aureliusz

WSPARCIE PEDAGOGA SZKOLNEGO

Rodzicu, jeśli masz potrzebę konsultacji, omówienia pojawiających się trudności wychowawczych lub                       z nauką, nie wiesz jak radzić sobie z trudnymi emocjami dziecka czy też nastolatka, borykasz się z problemami…

Uczniu, chcesz zasięgnąć porady czy konsultacji lub po prostu pogadać o nurtujących cię problemach lub obawach, nie wiesz jak powinieneś/powinnaś postąpić w trudnej dla Ciebie sytuacji…

Pedagog szkolny mgr Alina Strzeduła zaprasza.

Jestem do Waszej dyspozycji.

Kontakt  indywidualny, telefoniczny lub przez dziennik elektroniczny.


Godziny pracy pedagoga szkolnego w Szkole Podstawowej  im. Wł. Broniewskiego w Krzanowicach

 na rok szkolny 2023/2024  od 04.09.23 r.

Poniedziałek

5 h  i 30 min

1 x 45 min.

750 – 1320 gabinet pedagoga, konsultacje z rodzicami i uczniami wg potrzeb                            

7.1320 – 1405- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne kl.VI b

Wtorek

3 h  i 45 min.

i 2 x 45 min

750–1135  gabinet pedagoga

5.1135 – 1220- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne kl.I b

6.1230 – 1315- zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne. kl.I-IV SP

Środa

5 h  i 30min.

i 1x 45 min

750–1320  gabinet pedagoga                                      

7.1320 – 1405- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne kl.IV ab

Czwartek

2 h i 45 min.

800– 1045- gabinet pedagoga
Piątek

4 h i 30 min.

1 x 45 min

 

800 – 1200–  gabinet pedagoga,  w tym od

10.50 do 11.35 zajęcia korekcyjno- kompensacyjne z kl. IVa

6.1230 – 1315- zajęcia korekcyjno- kompensacyjne kl.V b

mgr Alina Strzeduła Tel. 32 410 70 10 wew.27


Numery pomocowe dla dzieci i młodzieży

 

 

116 111 – Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

Bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna dla dzieci i nastolatków trudnych sytuacjach życiowych. Wykwalifikowani konsultanci świadczą pomoc przez całą dobę, można się z nimi skontaktować również przez stronę www.116111.pl/napisz

800 080 222 – Linia dzieciom

Całodobowa, bezpłatna infolinia dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli. Z pomocy psychologów, pedagogów i prawników można skorzystać także za pośrednictwem czatu i e-maila. Więcej informacji: www.liniadzieciom.pl

Pomoc dla dzieci i dorosłych.

800 12 12 12 – Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

Bezpłatna pomoc psychologiczna i prawna dla dzieci i w sprawach dzieci. Telefon jest bezpłatny i jest czynny od poniedziałku do piątku od godziny 8:15 do 20:00 (połączenie bezpłatne). Poza godzinami pracy konsultantów możliwe jest pozostawienie wiadomości, konsultanci oddzwonią na podany numer po rozpoczęciu dyżuru.

Pomoc dla dzieci i dorosłych.

800 70 22 22 – Linia wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

 

Całodobowa i bezpłatna pomoc psychologiczna przez telefon, email i czat. Dyżurujący konsultanci udzielają porad i kierują osoby dzwoniące lub piszące do odpowiedniej placówki.

 

Czat i pomoc online dostępne na stronie www.liniawsparcia.pl

 

Pomoc dla dzieci i dorosłych.

 

 

 

 

 

Numery pomocowe dla dorosłych

 

800 70 22 22 – Linia wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

 

Całodobowa i bezpłatna pomoc psychologiczna przez telefon, email i czat. Dyżurujący konsultanci udzielają porad i kierują osoby dzwoniące lub piszące do odpowiedniej placówki.

 

Czat i pomoc online dostępne na stronie www.liniawsparcia.pl

 

Pomoc dla dzieci i dorosłych.

 

116 123 – Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym

 

Skorzystaj z niego, jeśli jesteś osobą dorosłą i przeżywasz trudności osobiste, nie potrafisz poradzić sobie ze swoim zmartwieniem. Możesz tam dzwonić od poniedziałku do piątku od godz. 14.00 do 22.00 (połączenie bezpłatne).http://116123.edu.pl/

 

800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci

 

bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie w zakresie przeciwdziałania i pomocy psychologicznej dzieciom przeżywającym kłopoty. Konsultanci udzielają także informacji w zakresie podejmowania interwencji w przypadku podejrzenia przestępstw wobec dzieci, w szczególności wykorzystywania seksualnego, oraz pomocy psychologicznej dla dzieci doświadczonych przemocą i wykorzystywaniem seksualnym i uczestniczących w charakterze świadków i pokrzywdzonych w procedurach prawnych. Telefon dostępny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 15:00.

 

Więcej informacji: www.800100100.pl

 

22 594 91 00 – Antydepresyjny Telefon Zaufania Forum Przeciw Depresji

 

Telefon skierowany do osób chorujących na depresję oraz ich bliskich. Linię oraz forum internetowe dostępne na stronie www.forumprzeciwdepresji.pl obsługuje lekarz psychiatra.

 

Pomoc dla dzieci i dorosłych.

 

Numery pomocowe dla osób doświadczających przemocy

 

800 120 002 – Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

 

Bezpłatna i całodobowa pomoc telefoniczna dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.

 

http://www.niebieskalinia.org/

 

Pomoc dla dzieci i dorosłych.

 

800 120 226 – Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 

Pod tym numerem telefonu można uzyskać wspracie w sytuacji przemocy w rodzinie. Specjaliści obsługujący linię udzielają informacji na temat procedury „Niebieskiej Karty”, np. jakie inne podmioty poza policją, mogą ją założyć. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.30 – 15.30 (połączenie bezpłatne).

 

Pomoc dla dzieci i dorosłych.

 

 

Numery pomocowe dla osób uzależnionych

 

801 199 990 – Ogólnopolski Telefon Zaufania „Narkotyki – Narkomania”

 

Zadzwoń jeśli masz problemy z narkotykami, używasz ich, jesteś uzależniony lub martwisz się o kogoś z Twojego otoczenia. Możesz tam uzyskać fachową poradę, a także informację o tym, jak pomóc sobie lub bliskiej osobie. Telefon jest czynny codziennie w godzinach od 16.00 do 21.00. Dzwoniąc płacisz tylko za pierwszy impuls połączenia.

 

Pomoc dla dzieci i dorosłych.

 

800 120 289 – infolinia dla osób uzależnionych i ich rodzin

 

Pomoc psychologiczna, prawna, pedagogiczna dla osób borykających się z problemem uzależnień oraz ich bliskich. Infolinia działa w dni powszednie w godzinach 9:00-17:00, połączenie jest bezpłatne.

 

Pomoc dla dzieci i dorosłych.

 

801 889 880 – Telefon Zaufania „Uzależnienia behawioralne”

 

Z telefonu mogą korzystać wszystkie osoby, które mają problem lub też zastanawiają się, czy mają problem z uzależnieniami behawioralnymi. Z konsultantami mogą porozmawiać również osoby bliskie osobom uzależnionym – rodzina, przyjaciele, znajomi. Infolinia jest czynna codziennie w godzinach od 17.00 do 22.00 z wyjątkiem świąt państwowych. Dzowniąc płacisz tylko za pierwszy impuls połączenia.

 

www.uzaleznieniabehawioralne.pl

 

Pomoc dla dzieci i dorosłych.

 

Numery pomocowe dla osób po stracie

 

800 108 108 – Bezpłatna linia wsparcia dla osób po stracie bliskich

 

Telefon wsparcia działa w dni powszednie od 14:00 do 20:00. Linia 800 108 108 adresowana jest do wszystkich osób w żałobie, które potrzebują pomocy. Dzwoniący mogą anonimowo porozmawiać o swojej sytuacji, otrzymać wsparcie, zasięgnąć porady. Zadaniem dyżurujących psychologów jest podejmować interwencje w sytuacjach nagłych, a także pomagać w podejmowaniu decyzji o ewentualnej dalszej terapii.

 

Więcej informacji na stronie Fundacji Nagle Sami: http://www.naglesami.org.pl/

 

Pomoc dla dzieci i dorosłych.

 

800 111 123 – Tumbolinia

 

Pomoc telefoniczna dla dzieci i nastolatków przeżywających stratę i żałobę, a także informacje dla ich rodziców, opiekunów i nauczycieli. Linia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 18:00. Pomoc online dostępna na stronie www.tumbopomaga.pl/

 

Pomoc dla dzieci.

 

 

 

 

 

 

 

Numery pomocowe w sprawie koronawirusa

 

800 190 590 całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia koronawirusa.

 

800 100 102 – całodobowa infolinia Wojsk Obrony Terytorialnej dla osób, które potrzebują wsparcia psychologicznego.

 

Numery pomocowe dla seniorów

 

800 012 005 – TelefonPogadania – wsparcie dla samotnych osób starszych w kontekście pandemii czynny codziennie w godzinach 12:00-20:00.

 

Pomoc dla osób starszych.

 

12 333 70 88 – „Dobre Słowa – telefon dla seniorów”

 

Pomoc telefoniczna w odpowiedzi na samotność spotęgowaną przez pandemię koronawirusa dostępna codziennie w godzinach 10:00–12:00 oraz 17:00–19:00.

 

Pomoc dla osób starszych.

 

Śląski telefon dla seniora SENIOR-FON

 

SENIOR-FON spełnia dwie funkcje:

 

FUNKCJA nr 1 – TERAPEUTYCZNA, wsparcie emocjonalne, psychologiczne, rozmowa wspierająca, pomoc w przełamaniu poczucia osamotnienia, wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa..

 

FUNKCJA nr 2 – INTERWENCYJNA, gdzie na naszej infolinii będzie można zgłosić problem seniora, a nasi interwenci będą podejmować działania skutecznej koordynacji pomocy dla osób w potrzebie w jej środowisku lokalnym (powiadomią miejscowe służby, sprawdzą ścieżkę pomocy, zainteresują organizacje pozarządowe, inne według rozeznanej sytuacji)

 

Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00

 

Numer telefonu: 32 506 56 40

 

Dyżur pełnią: psychologowie, terapeuci, pedagodzy, pracownicy socjalni i inni interwenci.

 

Numery pomocowe na terenie Raciborza

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej – telefon w godzinach dyżuru w Ośrodku Interwencji Kryzysowej ( od poniedziałku do piątku od godz. 16:00 do 19:00) 32 414 96 90;
telefon całodobowy: 722 304 453 oraz 603 300 904
email: personaraciborz@gmail.com
email dla osób objętych kwarantanną: oik.persona@gmail.com

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
ul. Stefana Batorego 8
7:00 – 15:00 tel. 32 459 41 32 lub 517 886 048
całodobowo 604 106 359 lub 517 886 049

 

Na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/slaskie można wyszukać numery telefonów do Ośrodków Pomocy Społecznej w naszym województwie.


Linki:

Dzieci-w-wirtualnej-sieci_v20_internet

Oferta-zajec-Poradni-Psychologoczno-pedagogicznej

RÓŻNE: arinhttps://drive.google.com/drive/folders/1QR3tdGsj52H3rRlQXpOTYHjo9AMJEWjz?usp=shg

 

ODIZOLOWANIE PO PANDEMII: https://www.psychologgia-plus.pl/blog/odizolowanie-w-okresie-pandemii-jak-radzic-sobie-z-przymusem-pozostania-w-domu/

 

AUTOAGRESJA: https://www.psychologgia-plus.pl/blog/autoagresja-z-czego-wynika/

 

PROBLEMY WYCHOWAWCZE: https://www.babyboom.pl/uczen/wychowanie/dzieci-w-wieku-szkolnym-typowe-problemy-wychowawcze

DZIECKO NIEŚMIAŁE: http://www.poradnia.bydgoszcz.pl/index.php/rozwoj-i-wychowanie/62-dziecko-niesmiale-wskazowki-dla-rodzicow

Skip to content