O szkole

Zespół Szkół Krzanowice

W latach 2004 – 2017 funkcjonował tu Zespół Szkół, w skład którego wchodziła sześcioklasowa

Szkoła Podstawowa i trzyletnie Gimnazjum. Aktualnie nasza szkoła nosi nazwę: „Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Krzanowicach”.  Uczniowie uczą się tylko w dwóch poziomach:

 • edukacja wczesnoszkolna (klasy I – III)
 • klasy IV – VII

W roku szkolnym 2017/2018 do szkoły uczęszczają jeszcze gimnazjaliści kl. IIa, IIb i kl. III. Klasy gimnazjalne będą kontynuowały naukę do czerwca 2019 r.
Szkoła posiada jeden statut i jeden plan profilaktyczno–wychowawczy. Szkoła Podstawowa w Krzanowicach posiada certyfikat „Wiarygodnej szkoły” i „Lepszej szkoły” oraz tytuł „Zadowolony konsument”.

Dzieci i młodzież o szczególnych potrzebach edukacyjnych mają zapewnioną pomoc w postaci zajęć rewalidacji indywidualnej, zespołów wyrównawczych i zajęć korekcyjno-kompensacyjnych prowadzonych przez nauczycieli specjalistów. W szkoleuczy się od klasy pierwszej dwóch języków: angielskiego jako języka obcego i niemieckiego jako języka mniejszości narodowej. Swoje zainteresowania i zdolności uczniowie rozwijają na licznych kółkach zainteresowań, np. informatycznym, teatralnym, wokalnym, tanecznym, plastycznym, narciarskim i kółkach przedmiotowych. Uczniowie działają także w organizacjach szkolnych takich jak: LOP, PCK, TPD, UKS oraz w Samorządzie Uczniowskim.

Nauczyciele oceniają uczniów zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania, określają standardy jakie uczeń musi spełnić na poszczególne oceny z każdego przedmiotu. Wszystko to wynika nie tylko z obowiązujących przepisów prawa oświatowego, ale przede wszystkim z troski o prawidłowy rozwój uczniów pod względem dydaktycznym, wychowawczym, zdrowotnym i fizycznym.

 

 


      Logo - Lepsza Szkoła_html_1dc0391ewiarygodna szkoła

Najlepsi uczniowie Zespołu Szkół

 • Rafał Rodak

  klasa V SP
  średnia ocen: 4,75

 • Marcel Lopocz

  klasa III a SP
  wyróżnienie

 • Nadia Holubek

  klasa III a SP
  wyróżnienie

 • Oliwer Polednik

  klasa III a SP
  wyróżnienie

 • Karmen Kretek

  klasa VII SP
  średnia ocen: 5,02

 • Emilia Gorzalnik

  klasa V SP
  wyróżnienie

 • Patryk Ternka

  klasa IV A SP
  wyróżnienie

 • Oliwia Stroka

  klasa VI B SP
  wyróżnienie

 • Katarzyna Wiszkony

  klasa VI A SP
  wyróżnienie

 • Anna Wiszkony

  klasa V SP
  średnia ocen: 5,27

 • Paulina Herzog

  klasa VI SP
  średnia ocen: 5,14

 • Wiktoria Sławik

  klasa VI B SP
  wyróżnienie

 • Nikola Strzeduła

  klasa V SP
  średnia ocen: 4,75

 • Patryk Kaszny

  klasa V SP
  średnia ocen: 4,96

 • Vanessa Slotosch

  klasa VI A SP
  wyróżnienie

 • Oliwia Adamczyk

  klasa IV B SP
  wyróżnienie

 • Aleksandra Hołda

  klasa V SP
  wyróżnienie

 • Martyna Rudek

  klasa IV SP
  średnia ocen: 5,18

 • Sandra Poloczek

  klasa V SP
  wyróżnienie

 • Kamil Gołombek

  klasa VI A SP
  wyróżnienie

 • Sara Newrzela

  klasa VI B SP
  wyróżnienie

 • Tobiasz Nachlik

  klasa V SP
  wyróżnienie

 • Julia Jureczka

  klasa IV A SP
  wyróżnienie

 • Kamila Sławik

  klasa IV A SP
  wyróżnienie

 • Dominik Wyglenda

  klasa V SP
  średnia ocen: 5,29

 • Laura Żurek

  klasa V SP
  wyróżnienie

 • Emilia Zięć

  klasa V SP
  wyróżnienie

 • Jakub Żarski

  klasa IV B SP
  wyróżnienie

 • Gabriel Heide

  klasa V SP
  wyróżnienie

 • Julia Kerner

  klasa VI b SP
  wyróżnienie

 • Magdalena Kerner

  klasa I a SP
  wyróżnienie

 • Oskar Sławik

  klasa VI B SP
  wyróżnienie

 • Dawid Pohlmann

  klasa VI B SP
  wyróżnienie

 • Natalia Siwoń

  klasa I a SP
  wyróżnienie

 • Szymon Plura

  klasa VI SP
  średnia ocen: 5,08

 • Marta Plura

  klasa V SP
  wyróżnienie

 • Kacper Kuziak

  klasa V SP
  wyróżnienie

 • Wiktoria Drzymała

  klasa VI b SP
  wyróżnienie

 • Oliwia Slotosch

  klasa V SP
  średnia ocen: 5,10

 • Karolina Könighaus

  klasa IV B SP
  wyróżnienie

 • Tobiasz Szypuła


 • Szymon Bielak

  klasa VI SP
  średnia ocen: 4,83

 • Dawid Jendrzej

  klasa IV A SP
  wyróżnienie

 • Magdalena Gębska

  klasa IV A SP
  wyróżnienie

 • Kinga Maindok

  klasa VI SP
  średnia ocen: 4,79

 • Paulina Sławik

  klasa VI A SP
  wyróżnienie

 • Wiktoria Deeg

  klasa VI A SP
  wyróżnienie

 • Laura Śliwka

  klasa VI B SP
  wyróżnienie