O szkole

Zespół Szkół Krzanowice

W latach 2004 – 2017 funkcjonował tu Zespół Szkół, w skład którego wchodziła sześcioklasowa

Szkoła Podstawowa i trzyletnie Gimnazjum. Aktualnie nasza szkoła nosi nazwę: „Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Krzanowicach”.  Uczniowie uczą się tylko w dwóch poziomach:

 • edukacja wczesnoszkolna (klasy I – III)
 • klasy IV – VII

W roku szkolnym 2017/2018 do szkoły uczęszczają jeszcze gimnazjaliści kl. IIa, IIb i kl. III. Klasy gimnazjalne będą kontynuowały naukę do czerwca 2019 r.
Szkoła posiada jeden statut i jeden plan profilaktyczno–wychowawczy. Szkoła Podstawowa w Krzanowicach posiada certyfikat „Wiarygodnej szkoły” i „Lepszej szkoły” oraz tytuł „Zadowolony konsument”.

Dzieci i młodzież o szczególnych potrzebach edukacyjnych mają zapewnioną pomoc w postaci zajęć rewalidacji indywidualnej, zespołów wyrównawczych i zajęć korekcyjno-kompensacyjnych prowadzonych przez nauczycieli specjalistów. W szkoleuczy się od klasy pierwszej dwóch języków: angielskiego jako języka obcego i niemieckiego jako języka mniejszości narodowej. Swoje zainteresowania i zdolności uczniowie rozwijają na licznych kółkach zainteresowań, np. informatycznym, teatralnym, wokalnym, tanecznym, plastycznym, narciarskim i kółkach przedmiotowych. Uczniowie działają także w organizacjach szkolnych takich jak: LOP, PCK, TPD, UKS oraz w Samorządzie Uczniowskim.

Nauczyciele oceniają uczniów zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania, określają standardy jakie uczeń musi spełnić na poszczególne oceny z każdego przedmiotu. Wszystko to wynika nie tylko z obowiązujących przepisów prawa oświatowego, ale przede wszystkim z troski o prawidłowy rozwój uczniów pod względem dydaktycznym, wychowawczym, zdrowotnym i fizycznym.

 

 


      Logo - Lepsza Szkoła_html_1dc0391ewiarygodna szkoła

Najlepsi uczniowie Zespołu Szkół

 • Kamila Sławik

  średnia ocen: 5,76
  zachowanie: wzorowe

 • Emilia Gorzalnik

  średnia ocen: 6,00
  zachowanie: wzorowe

 • Wiktoria Drzymała

  średnia ocen: 5,57
  zachowanie: wzorowe

 • Daria Żurek

  średnia ocen: 5,73
  zachowanie: wzorowe

 • Magdalena Gębska

  średnia ocen: 6,00
  zachowanie: wzorowe

 • Vanessa Slotosch

  średnia ocen: 5,47
  zachowanie: wzorowe

 • Patryk Ternka

  średnia ocen: 5,69
  zachowanie: wzorowe

 • Emilia Zięć

  średnia ocen: 5,53
  zachowanie: wzorowe

 • Laura Żurek

  średnia ocen: 6,00
  zachowanie: wzorowe

 • Natalia Siwoń

  średnia ocen: 5,53
  zachowanie: wzorowe

 • Marcel Lopocz

  średnia ocen: 5,60
  zachowanie: bardzo dobre

 • Marta Plura

  średnia ocen: 5,38
  zachowanie: wzorowe

 • Kacper Kuziak

  średnia ocen: 5,53
  zachowanie: wzorowe

 • Julia Kerner

  średnia ocen: 5,73
  zachowanie: wzorowe

Skip to content