Podręczniki

Podręczniki 2023/2024

 

Uczniowie korzystają z podręczników zakupionych przez szkołę w ramach dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Za zniszczone, zalane, zagubione podręczniki odpowiada rodzic. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji należy skontaktować się z bibliotekarzem.

Język niemiecki w klasach młodszych (I-III oraz IV-VI) zostaje zakupiony przez rodziców (informacja o tytułach pojawia się we wrześniu). Ta sama sytuacja dotyczy religii.

Skip to content