Świetlica

Świetlica szkolna czynna:
• Godziny ranne: 7.45 do 8. 45 oraz w czasie „okienek” dla uczniów nie uczęszczających na religię i język niemiecki
• Godziny popołudniowe: 12.20 do 15.10

 

Głównym celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie uczniom:

• opieki w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.

Dzieciom przebywającym w świetlicy oferuje się uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć świetlicowych, organizowane są między innymi:
• zajęcia plastyczno-manualne: rysowanie ołówkiem, kredkami, malowanie farbami, wycinanki, wydzieranki, wyklejanki, itp.;
• zajęcia dydaktyczne: zabawy słowne, krzyżówki, rebusy, zgadywanki, zabawy matematyczne, doskonalenie czytania, pomoc w odrabianiu zadań domowych;
• zajęcia muzyczne: słuchanie różnorodnej muzyki, śpiewanie piosenek, zabawy ze śpiewem, zabawy rytmiczne, taniec;
• zajęcia rekreacyjno-ruchowe: zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, spacery, zabawy w grupach, ćwiczenia doskonalące sprawność fizyczną, turnieje sprawnościowe;
• zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych: oglądanie bajek i programów dla dzieci.

Skip to content