SK LOP

„OTWIERAM OCZY I NASTAWIAM USZY NA WSZYSTKO CO DZIEJE SIĘ W PRZYRODZIE”

Dawid Gates

Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody Szkoły Podstawowej

Opiekun Gabriela Łasiuk

logo

Zainteresowanie ucznia światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem to najważniejszy cel kształcenia ucznia na II etapie edukacyjnym.

Celem działalności Szkolnego Koła LOP jest:
 • włączenie szkoły w powszechną edukację dotyczącą zasad i korzyści wynikających z segregacji odpadów i ich przetwarzania oraz rozpowszechniania proekologicznych nawyków i zachowań,
 • zdobycie i poszerzenie wiedzy przez uczniów z zakresu edukacji ekologicznej,
 • nauka ekologicznego stylu życia,
 • poszerzenie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej, szczególnie dotyczącej segregacji odpadów komunalnych i ich recyklingu,
 • zapoznanie ze skutkami niewłaściwego gospodarowania człowieka na Ziemi,
 • podejmowanie różnych działań na rzecz ochrony środowiska we własnym otoczeniu,
 • współpraca Wydziałem Ochrony środowiska Urzędu Miasta Krzanowice
 • zachęcanie do czytania czasopism przyrodniczych
 • przygotowanie uczniów do konkursów przyrodniczych
Zaplanowane działania:

Wrzesień

 

 • Spotkanie SK LOP. Wybór nowego samorządu
 • Przedstawienie i zatwierdzenie planu pracy.
 • Udział w akcji „Sprzątanie Świata”
 • Kontynuacja konkursu „Zbierając baterie chronisz środowisko”
 • Rozpoczęcie prac związanych z hodowlami szkolnymi

 Październik

 • Światowy dzień Ochrony Zwierząt – zorganizowanie zbiórki na potrzeby schroniska dla bezdomnych zwierząt w Raciborzu
 • Święto drzewa – konkurs dla uczniów kl. IV pt. „ Zielnik drzew najbliższej okolicy”
 • Propagowanie akcji dokarmiania ptaków, zachęcenie do przygotowania karmników w domach.
 • Zapoznanie uczniów z gatunkami zwierząt chronionych
 • w Polsce

Listopad

 • „Czy moja rodzina dba o środowisko?”- ankieta. Pogadanka
 • Dbanie o hodowle szkolne. Zmiana gazetek ściennych
 • Czytamy czasopisma przyrodnicze, rozwiązujemy krzyżówki o tematyce przyrodniczej
 • Propagowanie akcji dokarmiania ptaków, zachęcenie do przygotowania karmników w domach.
 • Zapoznanie uczniów z gatunkami Zwierząt chronionych w Polsce

Grudzień

 • Przekazanie zebranej karmy dla Schroniska Zwierząt w Raciborzu.
 • Konkurs na najładniej wykonany herb parku narodowego

dog

Styczeń

 • 9 stycznia Dzień LOP. Propagowanie idei działalności LOP
 • Przygotowanie i przeprowadzenie pogadanek, prelekcji na temat – Jak zdrowo się odżywiać? (przykłady jadłospisów multimedialna).
 • Założenie w klasach hodowli fasoli i rzeżuchy, wykorzystywanie ich do lekcji o rozwoju roślin

Luty

 • Wymiana gazetek ściennych . prace przy hodowlach szkolnych
 • Projekcje filmów przyrodniczych z serii „ Było sobie Życie” i „Była sobie Ziemia”

Marzec

 • Zajęcia w terenie – poszukiwanie oznak wiosny
 • 22 marca Światowy Dzień Wody. Ochrona wody na świecie. Pogadanki, rozmowy, plakaty na temat znaczenia wody dla przyrody i człowieka, sposoby jej oszczędzania
 • Przygotowania do konkursów przyrodniczych.

Kwiecień

 • Zorganizowanie lekcji terenowych, wycieczek dydaktycznych
 • Przygotowanie prezentacji multimedialnych z okazji Dnia Ziemi

 

Maj

 • 15 maja – Święto Niezapominajki- laurka dla Mam z niezapominajkąw roli głównej
 • Projekcje filmów przyrodniczych o działaniach młodych ekologów
 • Zmiana gazetek ściennych. Prace porządkowe w pracowni(hodowle szkolne)
 • Wycieczka do Ojcowskiego Parku Narodowego

kwiat

Czerwiec

 • 5 czerwca- Dzień Ochrony Środowiska- podsumowanie zbiórki surowców wtórnych
 • Projekcje filmów przyrodniczych, gry dydaktyczne.
 • Udział w Gminnym Konkursie Przyrodniczym
 • Podsumowanie pracy SL LOP

 

Skip to content