klasa I b

II Semestr 2014-2015

L.P. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna zajęcia komputerowe I gr edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
2. edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
3. edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
4. religia j.angielski religia wychowanie fizyczne j.niemiecki
5. wychowanie fizyczne j.niemiecki edukacja wczesnoszkolna j.niemiecki wychowanie fizyczne
6. zespół wyrównawczy zajęcia komputerowe II gr

edukacja wczesnoszkol.
edukacja wczesnoszkol.
j. angielski
wychowanie fizyczne
j. niemiecki

edukacja wczesnoszkol.
edukacja wczesnoszkol.
edukacja wczesnoszkol.
j. niemiecki
wychowanie fizyczne

Skip to content