Plan lekcji

Plan lekcji dla klasy I gimnazjum – ważny od 22.09.2014 r.

Dni

tyg.

Klasa I a

mgr Adam Gębski

Klasa I b

mgr Janusz Duda

Przedmiot

Nauczyciel

sala

Przedmiot

Nauczyciel

sala

P 1

O 2

N 3

I 4

E 5

D 6

Z 7

8

matematyka

historia

j.niem /j.ang

fizyka

w-f chł/dz

j. polski

inf dz/dekl.chł

j. niem. dekl.

Słoka

Cybulska

Urbas/Nowak

Słoka

Szymański/Gębski

Szymańska

Duda/Obrusnik

Obrusnik

11 II

2 I

5 II/2 II

11 II

sg.

1 I

4 II/1 II

1 II

inf. chł.

chemia

j.niem /j.ang

j. polski

w-f chł/dz

l. wychowawcza

j. niem. dekl.

j. niem. dekl.

Duda

Klima

Urbas/Nowak

Szymańska

Szymański/Gębski

Duda

Obrusnik

Obrusnik

4 II

9 II

5 II/2 II

1 I

sg.

4 II

1 II

1 II

1

W 2

T 3

O 4

R 5

E 6

K 7

8

plastyka

dziedzicowo

matematyka

l. wychowawcza

j.niem /j.ang

w-f chł/dz

inf. chł.

Osadnik

Lach

Słoka

Gębski

Urbas/Nowak

Szymański/Gębski

Duda

10 II

2 II

11 II

1 II

5 II/2 II

sg.

4 II

dziedzictwo

historia

matematyka

j. polski

j.niem /j.ang

w-f chł/dz

biologia

inf dz.

Lach

Cybulska

Sacharczuk

Szymańska

Urbas/Nowak

Szymański/Gębski

Klima

Duda

2 I

2 II

3 II

1 I

5 II/2 II

sg.

9 II

4 II

1

Ś 2

R 3

O 4

D 5

A 6

7

8

historia

matematyka

j.niem /j.ang

chemia

biologia

j. polski

j. polski

Cybulska

Słoka

Urbas/Nowak

Klima

Klima

Szymańska

Szymańska

2 I

11 II

5 II/2 II

9 II

9 II

1 I

1 I

chemia

biologia

j.niem /j.ang

matematyka

j. polski

eduk. dla bezp.

plastyka

Klima

Klima

Urbas/Nowak

Sacharczuk

Szymańska

Bulenda

Osadnik

9 II

9 II

5 II/2 II

3 II

1 I

1 II

10 II

C 1

Z 2

W 3

A 4

R 5

T 6

E 7

K 8

matematyka

biologia

religia

w-f chł/dz

j. polski

j.niem /j.ang

j. niem. dekl.

Słoka

Klima

ks. T. Gierga

Szymański/Gębski

Szymańska

Urbas/Nowak

Obrusnik

11 II

9 II

2 II

sg.

1 I

5 II/2 II

1 II

matematyka

religia

historia

w-f chł/dz

geografia

j.niem /j.ang

j. niem. dekl.

Sacharczuk

ks. T. Gierga

Cybulska

Szymański/Gębski

Gębski

Urbas/Nowak

Obrusnik

3 II

1 I

2 I

sg.

1 II

5 II/2 II

1 II

1

P 2

I 3

Ą 4

T 5

E 6

K 7

8

geografia

chemia

j.niem /j.ang

j. polski

w-f chł/dz

eduk. dla bezp.

religia

Gębski

Klima

Urbas/Nowak

Szymańska

Szymański/Gębski

Bulenda

ks. T. Gierga

1 II

9 II

5 II/2 II

1 I

sg.

1 II

2 I

fizyka

matematyka

j.niem /j.ang

religia

w-f chł/dz

j. polski

j. polski

Słoka

Sacharczuk

Urbas/Nowak

ks. T. Gierga

Szymański/Gębski

Szymańska

Szymańska

11 II

10 II

5 II/2 II

2 I

sg.

1 I

1 I

Legenda: I – sale na pierwszym piętrze, II – sale na drugim piętrze

  1. grupa zaawansowana

II – grupa początkująca

Plan lekcji dla klasy II gimnazjum- ważny od 22.09.2014 r.

Dni

tyg.

Klasa II a

mgr Dominika Urbas

Klasa II b

mgr Marcela Szymańska

Przedmiot

Nauczyciel

sala

Przedmiot

Nauczyciel

sala

P 1

O 2

N 3

I 4

E 5

D 6

Z 7

8

j. niem. dekl.

matematyka

fizyka

j.niem /j.ang

religia

w-f chł

w-f chł

Urbas

Słoka

Słoka

Urbas/Nowak

ks. A. Książek

Szymański

Szymański

sg.

11 II

11 II

5 II/2 II

2 II

sg.

sg.

chemia

matematyka

technika

j.niem /j.ang

j. polski

w-f chł/dz

w-f chł

Klima

Sacharczuk

Duda

Urbas/Nowak

Szymańska

Szymański/Gębski

Szymański

9 II

3 II

4 II

5 II/2 II

1 I

sg.

sg.

1

W 2

T 3

O 4

R 5

E 6

K 7

8

matematyka

fizyka

j. polski

j. polski

w-f chł/inf dz.

l. wychowawcza

j.niem. dekl.

j.niem. dekl.

Słoka

Słoka

Kaczmar

Kaczmar

Szymański/Duda

Urbas

Urbas

Urbas

11 II

11 II

5 I

5 I

sg/ 4 II

5 II

5 II

5 II

w-f dz

matematyka

religia

historia

w-f chł/dz

j. polski

l. wychowawcza

j. niem. dekl.

Gębski

Sacharczuk

ks. A. Książek

Cybulska

Szymański/Gębski

Szymańska

Szymańska

Obrusnik

sg.

3 II

9 II

2 I

sg.

1 I

1 I

1 II

1

Ś 2

R 3

O 4

D 5

A 6

7

8

hist. niemiec

historia

geografia

j. polski

j.niem /j.ang

zaj. art.

w-f dz.

w-f dz.

Urbas

Cybulska

Gębski

Kaczmar

Urbas/Nowak

Osadnik

Szymański

Szymański

5 II

2 I

1 II

5 I

5 II/2 II

10 II

sg.

sg.

fizyka

geografia

biologia

wos

j.niem /j.ang

j. niem. dekl.

j. niem. dekl.

Słoka

Gębski

Klima

Cybulska

Urbas/Nowak

Obrusnik

Obrusnik

11 II

1 II

9 II

2 I

5 II/2 II

5 II

5 II

C 1

Z 2

W 3

A 4

R 5

T 6

E 7

K 8

wos

muzyka

matematyka

chemia

w-f dz/inf chł

biologia

j. polski

w-f chł

Cybulska

Błońska

Słoka

Klima

Szymański/Duda

Klima

Kaczmar

Szymański

2 I

12 I

11 II

9 II

sg./4 II

9 II

5 I

sg.

muzyka

historia

matematyka

fizyka

zaj. art.

j. polski

j. polski

w-f chł

Błońska

Cybulska

Sacharczuk

Słoka

Osadnik

Szymańska

Szymańska

Szymański

12 I

2 I

3 II

11 II

10 II

1 I

1 I

sg.

1

P 2

I 3

Ą 4

T 5

E 6

K 7

8

historia

matematyka

technika

religia

j. polski

j.niem /j.ang

j.niem /j.ang

w-f dz

Cybulska

Słoka

Duda

ks. A. Książek

Kaczmar

Urbas/Nowak

Urbas/Nowak

Szymański

5 II/2 II

11 II

4 II

9 II

5 I

5 II/2 II

5 II/2 II

sg.

inf .dz.

inf chł/w-f dz

religia

matematyka

j. polski

j.niem /j.ang

j.niem /j.ang

hist. niemiec

Duda

Duda/Gębski

ks. A. Książek

Sacharczuk

Szymańska

Urbas/Nowak

Urbas/Nowak

Urbas

4 II

4 II/sg.

9 II

3 II

1 I

5 II/2 II

5 II/2 II

5 II

Legenda: I – sale na pierwszym piętrze, II – sale na drugim piętrze

  1. grupa zaawansowana

  2. grupa początkująca

Plan lekcji dla klasy III gimnazjum- ważny od 22.09.2014 r.

Dni

tyg.

Klasa III a

mgr Magdalena Klima

Klasa III b

mgr Monika Sacharczuk

Przedmiot

Nauczyciel

sala

Przedmiot

Nauczyciel

sala

P 1

O 2

N 3

I 4

E 5

D 6

Z 7

8

matematyka

j.niem /j.ang

j. polski

w-f dz/ w-f chł oraz dekl

fizyka

religia

zaj. art.

technika

Sacharczuk

Urbas/Nowak

Kaczmar

Gębski/Szym./Obr.

Słoka

ks. A. Książek

Osadnik

Duda

3 II

5 II/2 II

5 I

sg./1 II

11 II

2 II

10 II

4 II

historia

j.niem. /j.ang

matematyka

w-f dz/ w-f chł oraz dekl

j. polski

j. polski

religia

w-f chł

Cybulska

Urbas/Nowak

Sacharczuk

Gębski/Szym. Obr.

Kaczmar

Kaczmar

ks. A. Książek

Szymański

2 I

5 II/2 II

3 II

sg./1 II

5 I

5 I

2 II

sg.

1

W 2

T 3

O 4

R 5

E 6

K 7

8

matematyka

geografia

historia

religia

j. polski

j. polski

dekl. dz/ w-f chł z dekl.

w-f chł. z dekl.

Sacharczuk

Gębski

Cybulska

ks. A. Książek

Kaczmar

Kaczmar

Obrusnik/Szymański

Szymański

3 II

1 II

2 I

9 II

5 I

5 I

2 II/sg.

sg.

wos

j. polski

geografia

matematyka

religia

biologia

dekl. dz/ w-f chł z dekl.

w-f chł. z dekl.

Cybulski

Kaczmar

Gębski

Sacharczuk

ks. A. Książek

Klima

Obrusnik/Szymański

Szymański

2 I

5 I

1 II

3 II

9 II

9 II

2 II/sg.

sg.

1

Ś 2

R 3

O 4

D 5

A 6

7

8

chł dekl./dz w-f

j.niem /j.ang

wos

j.niem /j.ang

j. polski

matematyka

eduk. dla bezp.

wdż

Obr./Gębski

Urbas/Nowak

Cybulska

Urbas/Nowak

Kaczmar

Sacharczuk

Bulenda

Szymańska

1 II/sg.

5 II/2 II

2 I

5 II/2 II

5 I

3 II

1 II

1 I

chł dekl./dz w-f

j.niem /j.ang

j. polski

j.niem /j.ang

matematyka

chemia

l. wychowawcza

eduk. dla bezp.

Obrusnik/Gębski

Urbas/Nowak

Kaczmar

Urbas/Nowak

Sacharczuk

Klima

Sacharczuk

Bulenda

1 II/sg

5 II/2 II

5 I

5 II/2 II

3 II

9 II

3 II

1 II

C 1

Z 2

W 3

A 4

R 5

T 6

E 7

K 8

chemia

matematyka

l. wychowawcza

historia

j.niem /j.ang

w-f dz/ w-f chł oraz dekl

w-f dz

Klima

Sacharczuk

Klima

Cybulska

Urbas/Nowak

Szym./Gębski/Obr.

Gębski

9 II

3 II

9 II

2 I

5 II/2 II

sg./1 II

sg.

zaj. art.

fizyka

technika

matematyka

j.niem /j.ang

w-f dz/ w-f chł oraz dekl

w-f dz/chł

wdż

Osadnik

Słoka

Duda

Sacharczuk

Urbas/Nowak

Gębski/Szym/Obr.

Gębski/Szymański

Szymańska

10 II

11 II

4 II

3 II

5 II/2 II

sg/1 II

sg.

1 I

1

P 2

I 3

Ą 4

T 5

E 6

K 7

8

biologia

j. polski

matematyka

geografia

j.niem /j.ang

w-f chł/dz dekl.

w-f chł/dz dekl.

Klima

Kaczmar

Sacharczuk

Gębski

Urbas/Nowak

Szymański/Obr.

Szymański/Obr.

9 II

5 I

3 II

1 II

5 II/2 II

sg./1 II

sg./1 II

matematyka

historia

geografia

j. polski

j.niem /j.ang

j. niem. dekl.dz

j. niem. dekl.dz

Sacharczuk

Cybulska

Gębski

Kaczmar

Urbas/Nowak

Obrusnik

Obrusnik

3 II

2 I

1 II

5 I

5 II/2 II

1 II

1 II

Legenda: I – sale na pierwszym piętrze, II – sale na drugim piętrze

  1. grupa zaawansowana

  2. grupa początkująca

Skip to content