PCK

Polski Czerwony Krzyż nawiązuje do dawnych i pięknych tradycji szkoły polskiej w zakresie ochrony zdrowia dzieci i młodzieży oraz wychowania zdrowotnego. Historia tej organizacji sięga czasów obrad Komisji Edukacji Narodowej z 1773 r., a jej twórca Grzegorz Piramowicz, integralnie powiązał z reformą oświaty i szkolnictwa sprawy zdrowia i higieny, wychowania zdrowotnego oraz kształtowania kultury zdrowotnej młodego pokolenia.
Szkolne Koło Polskiego Czerwonego Krzyża w Krzanowicach rozpoczęło swoją działalność w latach 70. ubiegłego wieku jeszcze w „starej szkole” (Szkole Podstawowej w Krzanowicach przy ulicy Szpitalnej 4). Ówczesnym opiekunem koła była pani Anna Pytlik – nauczyciel nauczania początkowego i przyrody. Uczniowie klas I-III należeli do „Klubu Wiewiórka”, zaś starsi do Szkolnego Koła Polskiego Czerwonego Krzyża. Początkowo członkowie tej organizacji zajmowali się rozprowadzaniem czasopisma czerwonokrzyskiego dla młodzieży pt. „Jestem”. Brali udział w rejonowych eskulapiadach o zdrowiu, zdobywając w 1979 r. – II miejsce. Przez te wszystkie lata swojej działalności młodzież i dzieci bardzo aktywnie brały udział we wszystkich akcjach na rzecz osób poszkodowanych i potrzebujących pomocy, organizowanych na terenie gminy, powiatu, a nawet kraju. Członkowie SK PCK uczestniczyli w różnych konkursach, a także sami byli inicjatorami szeregu konkursów plastycznych, wiedzy o zdrowiu, historii i zadaniach Polskiego Czerwonego Krzyża, konkursów czystości.
Zmieniali się uczniowie, zmieniali się także opiekunowie koła. Do czerwca 2004r. opiekunami SK PCK były: Janina Knop, następnie Jolanta Śliż, Teresa Wójcik, Alicja Szamara, Iwona Kamińska.
Od września 2004 r. opiekunem SK PCK została pani Jolanta Kosel. Hasło, jakie patronuje członkom koła brzmi „Pomagamy potrzebującym – bądź z nami.” Praca Koła polega na szerzeniu oświaty zdrowotnej wśród uczniów poprzez przygotowane gazetki ścienne, apele, poranki dla uczniów klas I – III.
Z inicjatywy opiekuna dwie panie (Jolanta Śliż i Jolanta Kosel) uczestniczyły w szkoleniu zorganizowanym przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Temat kursu brzmiał „Ratujemy i uczymy ratować.” W ramach szkolenia uczestnicy otrzymali dla swoich szkół bezpłatnie: fantoma i „4 małe Anie” – fantomy, na których można szkolić dzieci. Ideą warsztatów było to, żeby jak najwięcej dzieci i młodzieży zapoznać i „oswoić” z techniką ratowania życia poszkodowanych w różnych wypadkach. Program ten był kierowany przede wszystkim do uczniów nauczania zintegrowanego, ale również uczniowie innych klas i Grono Pedagogiczne zostało przeszkolone na temat udzielania pierwszej pomocy. Członkowie SK PCK prowadzą działalność opiekuńczą i pomagają zarówno dzieciom jak i osobom starszym. Upowszechniają idee czerwonokrzyskie; zapoznają uczniów z historią PCK, jego podstawowymi zasadami, a także z międzynarodowym prawem humanitarnym. Przede wszystkim zaś uczą dzieci i młodzież wrażliwości na krzywdę drugiego człowieka. Nasza działalność jest również związana ze środowiskiem lokalnym. Kilka razy uczniowie zbierali do puszek datki pieniężne, które zostały przeznaczone dla najbardziej potrzebujących. Nie jesteśmy zamknięci w murach naszej szkoły, ale członkowie biorą udział w różnych ogólnopolskich akcjach charytatywnych. Uczniowie w ciągu całego roku, a już szczególnie przed Dniem Wszystkich Świętych opiekują się opuszczonymi grobami na cmentarzu parafialnym w Krzanowicach. Co roku w kwietniu z okazji Dnia Służby Zdrowia członkowie SK PCK przygotowują uroczysty apel zapraszając panią pielęgniarkę i innych gości. Są wówczas piosenki, wierszyki, jest dużo laurek i życzeń.
Członkowie Szkolnego Koła Polskiego Czerwonego Krzyża przez te wszystkie lata osiągnęli sporo sukcesów na szczeblu rejonowym jak i wojewódzkim. Pierwszym poważnym osiągnięciem było zajęcie w 1979 r. II miejsca w rejonowej eskulapiadzie Polskiego Czerwonego Krzyża. W 1994 r. opiekun Jolanta Śliz wraz z swoimi uczniami uzyskała III miejsce w rejonowym konkursie na najciekawszą gazetkę z okazji 75 rocznicy powstania PCK. Z kolei w 2003 r. wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej zdobyli VI miejsce w rejonowym konkursie „Największy zbieracz złota”. W 2004 r. Weronika Fichna otrzymała I nagrodę w rejonie w konkursie plastycznym z okazji 85 lecia PCK. Przez dwa kolejne lata uczennice zajmowały

– IV miejsce w eskulapiadzie o zdrowiu – 2004 r.                                                                                                             (Paulina Olszowy, Debora Kosel)
– I miejsce w rejonowej eskulapiadzie „Promocja Zdrowego Stylu Życia” – 2005 r.
(Karolina Polednik, Debora Kosel)
– I miejsce w eskulapiadzie PCK – Debora Kosel – 2005 r.
– V miejsce w Okręgowej Olimpiadzie PCK w Katowicach  „Konkurs Małego Ratownika” – 2005 r. (Debora Kosel)

Przez te wszystkie lata swojej działalności członkowie i opiekunowie SK PCK otrzymywali szereg dyplomów i podziękowań za pomoc w organizowaniu licznych inicjatyw na rzecz osób potrzebujących, np. zbiórki odzieży i zabawek, artykułów żywnościowych , które przeznaczone zostały dla potrzebujących zgodnie z celami statutowymi PCK. Od kilkunastu lat prowadzimy akcję „Zbieramy nakrętki dla potrzebujących dzieci”
Wszystkim tym, którzy aktywnie włączali się w prace tej organizacji – dziękujemy.

Skip to content