Egzamin gimnazjalny

Harmonogram egzaminów w 2019 r.

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO:

Część humanistyczna – 10 kwietnia 2019 r. (środa)

historii i wiedza o społeczeństwie – godz. 9:00

język polski – godz. 11:00

Część matematyczno-przyrodnicza – 11 kwietnia 2019 r. (czwartek)

przedmioty przyrodnicze – godz. 9:00

matematyka – godz. 11:00

Język obcy nowożytny – 12 kwietnia 2019 r. (piątek)

poziom podstawowy – godz. 9:00

poziom rozszerzony – godz. 11:00

 

 

Skip to content