Samorząd uczniowski

WYBORY DO SAMORZĄDU GIMNAZJALNEGO

We  wrześniu gimnazjaliści przypomnieli jak powinny przebiegać demokratyczne wybory do Samorządu Szkolnego. Miało to miejsce podczas  apelu wyborczego, podczas którego najpierw przypomniano idee Janusza Korczaka, które stanowią  podstawowe inspiracje dla najważniejszego obecnie dokumentu broniącego praw dziecka, uchwalonej – z polskiej inicjatywy – Konwencji Praw Dziecka.

Następnie przypomniano prawa i obowiązki dziecka oraz każdego ucznia i zaprezentowano multimedialnie sylwetki i zamierzenia kandydujących do Samorządu. Kandydaci przez miesiąc zabiegali o głosy, prezentując swoje kandydatury poprzez  plakaty wyborcze. Po apelu wyborczym  zapanowała cisza wyborcza, a w październiku społeczność uczniowska przy pomocy kart wyborczych wybierała swoich przedstawicieli do Samorządu Gimnazjalnego. Wypełnione karty wyborcze wrzucano do zapieczętowanej urny. Po zebraniu wszystkich głosów dokonano komisyjnego podliczenia ich.

W skład Samorządu Gimnazjalnego na rok szkolny 2017/2018 weszli następujący uczniowie:

PRZEWODNICZĄCA- Kinga Maindok

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ: Anna Wiszkony

SEKRETARZ: Paulina Gajdeczka

SKARBNIK:  Ewa Walach

REDAKTOR NACZELNY Gazetki Ściennej: Agata Sander i Wiktoria Raciak

KOORDYNATORZY DYŻURÓW:  Patryk Kaszny  i Patryk Klemenz

KOORDYNATORZY DYSKOTEK i IMPREZ SZKOLNYCH: Paweł Jureczka

Opiekunem Samorządu została mgr Aleksandra Osadnik, która koordynowała przebieg tegorocznej kampanii wyborczej i czuwała nad tym, by wszystko odbywało się “zgodnie z literą prawa”.

 

 

 

Sprawozdanie z działalności Samorządu Gimnazjalnego

w I semestrze roku szkolnego  2016/2017

Z inicjatywy uczniów przeprowadzono Kampanię Wyborczą.

Zapoznano uczniów z : Konwencją Praw Dziecka, prawami i obowiązkami  dziecka, prawami i obowiązkami ucznia.

Uczniowie wykonali  grafik dyżurów i dni wolnych od pytań.

Samorząd zajął się organizacją Dnia Nauczyciela. Była akademia, złożyliśmy życzenia pracownikom i emerytom, jubilatom (wręczenie książek).

Z okazji Wszystkich Świętych uczniowie  zapalili światełka pamięci na grobach nauczycieli w Bojanowie i Krzanowicach, którzy odeszli.

Z inicjatywy SG zorganizowano dwie dyskoteki – andrzejkową– dziękuję nauczycielom i wychowawcą za opiekę na dyskotekach.

Zorganizowano akademię mikołajkową w Gimnazjum – uczniowie przygotowali prezenty dla nauczycieli. Wyświetlono prezentację o życiu św. Mikołaja. Każda z klas zaprezentowała krótki program artystyczny.

Uczniowie z SG pomagali w organizacji kiermaszu i w przygotowaniu stoisk artystycznych.

Samorząd gimnazjalny wziął udział w akcji Szlachetna Paczka. Wybraliśmy rodzinę – starsze małżeństwo z Istebnej. Zaangażowanie społeczności szkolnej i lokalnej było ogromne. Na paczkę złożyło się 28 pakunków i tona węgla – koszt ok. 5600 zł. Jeszcze raz dziękuję wszystkim nauczycielom i pracownikom.

Opiekun SG w porozumieniu z dyrektorem szkoły przyznał tytuł wolontariusza szkoły Natalii Kretek.

Realizowano akcję charytatywną Adopcja serca – przekazano 200 zł na ławki dla szkoły w Togo.

SG dochód z dyskoteki przekazał na szlachetną paczkę. Był to zakup pościeli – ok. 130 zł.

Uczniowie przygotowali prezentację i złożyli życzenia świąteczne i noworoczne podczas apelu.

Na bieżąco wykonywano gazetki ścienne: Prawa i Obowiązki Dziecka, wyborczą, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, z okazji Wszystkich Świętych, Mikołajkową i Bożonarodzeniową.

Dziękuję za współpracę: Marceli Szymańskiej, Beacie Kalei – Gorzalnik, Agnieszce Kawulok.

Stan konta SG z 2015 r: to 539,52 zł., 2016- 120 zł za „Gimzetkę”, 130 zł – za dyskotekę.

Obecnie po wydatkach : Dzień Nauczyciela – 90 zł, kwiaty – 32 zł, pościel – szlachetna paczka – 130 zł.

Stan konta 2016/17 wynosi: 407.52 zł


W tym roku również uczniowie Samorządu Gimnazjalnego nie zapomnieli

o nauczycielach i pracownikach szkoły, którzy już od nas odeszli.

Na grobach w Krzanowicach, Bojanowie i Borucinie zapalili symboliczne

światełko pamięci.

1.5indeksindeks1

 

 

 

 

 

 


PLAN PRACY SAMORZĄDU GIMNAZJALNEGO

na rok szkolny 2016/2017

Lp.

 

Zadania

Odpowiedzialni Terminy
1. Przeprowadzenie kampanii wyborczej do SG

Przygotowanie apelu wyborczego

Zapoznanie uczniów z : PRAWAMI DZIECKA, PRAWAMI UCZNIA, OBOWIĄZKAMI UCZNIA, PRAWAMI CZŁOWIEKA, KONWENCJĄ PRAW DZIECKA

Sporządzenie planu działania SG i jego poszczególnych sekcji:

– omówienie zadań do wykonania

– omówienie sposobów współpracy z dyrektorem szkoły

– omówienie sposobów współpracy z SSP

– zapoznanie uczniów z WZO

– zapoznanie z Programem Wychowawczym

– z Programem  Profilaktycznym

 

opiekun SG

wrzesień, październik

2.  

Zapoznanie nowych członków SG z jego pracą.

Zatwierdzenie planu pracy

 

opiekun, członkowie październik
3.  

Spotkanie z dyrektorem szkoły.

 

4. Święto Wszystkich Świętych – zapalenie zniczy. członkowie  

 

listopad

 

 

5.

 

 

Protokołowanie zebrań SG.

 

sekretarz cały rok
6. Prowadzenie rozliczeń finansowych. skarbnik  

 

cały rok

 

 

7. Współpraca z Radą Rodziców SG cały rok
8. Udział w następujących akcjach charytatywnych:

– adopcja serca gimnazjum w Helocie 

w Afryce- spotkanie z misjonarką

GÓRA GROSZA

Świąteczna Paczka

Dary dla Ukraińskiej Szkoły

 

opiekun SG

9. ORGANIZACJA DNIA NAUCZYCIELA – przygotowanie akademii

– złożenie życzeń

– wręczenie prezentów, niespodzianek

– złożenie życzeń i wręczenie nagród nauczycielom jubilatom

cały SG

październik
10 ANDRZEJKI – DYSKOTEKA
11.  

Kiermasz bożonarodzeniowy w naszej szkole.

 

cały SG listopad, grudzień
12. MIKOŁAJKI W GIMNAZJUM

– przygotowanie prezentów dla nauczycieli

– przygotowanie dekoracji na scenie

– Akademia Mikołajkowa

– pomoc w przygotowaniu kiermaszu, stoisk, dekoracji

 

SG luty
13. WALENTYNKI W GIMNAZJUM

– Poczta Walentynowa sprzedaż kartek, przygotowanie skrzynki, listonoszy

–  przygotowanie akademii

 

opiekun, wychowawcy, uczniowie        luty
14. Organizacja DNIA GIMNAZJALISTY – Pokaz talentów uczniowskich SG  

 

marzec

 

 

15.  

DZIEŃ DZIECKA

– organizacja dekoracji i stoisk na festyn

 

opiekun, SG

 

czerwiec

 

16. PODSUMOWANIE PRACY SAMORZĄDU GIMNAZJALNEGO

– podsumowanie pracy SG

– ocena poszczególnych sekcji – propozycje i wnioski do dalszej pracy

– sporządzenie sprawozdań z całego roku

– wytypowanie osób do nagród – zakup nagród – ocena pracy całego samorządu

 

opiekun członkowie czerwiec
17. Zakończenie roku, wręczenie nagród zasłużonym członkom i współpracownikom SG

 opiekun, przewodniczący SG

——————————————————————————————————-

SKŁAD SAMORZĄDU GIMNAZJALNEGO w roku szkolnym 2016/2017

Co roku we wrześniu uczniowie krzanowickiego Gimnazjum poznają zasady prawdziwych wyborów demokratycznych, obserwując lub uczestnicząc w kampanii wyborczej do Samorządu Gimnazjalnego.

3 października odbył się apel wyborczy, podczas którego najpierw przypomniano idee Janusza Korczaka, które stanowią  podstawowe inspiracje dla najważniejszego obecnie dokumentu broniącego praw dziecka, uchwalonej – z polskiej inicjatywy – Konwencji Praw Dziecka.

Następnie przypomniano prawa i obowiązki każdego ucznia i zaprezentowano multimedialnie sylwetki i zamierzenia kandydujących do Samorządu. Kandydaci przez miesiąc zabiegali o głosy, prezentując swoje kandydatury poprzez  plakaty wyborcze. Po apelu wyborczym  od poniedziałku do środy panowała cisza wyborcza, a w środę 5 października społeczność uczniowska przy pomocy kart wyborczych wybierała swoich przedstawicieli do Samorządu Gimnazjalnego. Wypełnione karty wyborcze wrzucano do zapieczętowanej urny. Po zebraniu wszystkich głosów dokonano komisyjnego podliczenia ich.

W skład Samorządu Gimnazjalnego na rok szkolny 2016/2017 weszli następujący uczniowie:

PRZEWODNICZĄCY- Robert Kaszny

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO –  Szymon Nachlik

SEKRETARZ- Ewa Walach

SKARBNICY-  Paweł Jureczka, Patryk Klemenz

REDAKTOR NACZELNY „GIMZETKI” – Sandra Gajda

REDAKTOR POMOCNICZY-  Natalia Kretek

KOORDYNATORZY DYŻURÓW –  Patryk Kaszny, Michał  Garbas  

 KOORDYNATORZY DYSKOTEK i IMPREZ SZKOLNYCH –  Bartek Hryckiewicz, Dominik Mrowiec, Dominik Wyglenda

REDAKTOR GAZETKI ŚCIENNEJ:  Natalia Kretek

———————————————————————————————————

SAMORZĄD GIMNAZJALNY 2015/2016

 PRZEWODNICZĄCY: Adam Kucza

 ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO:  Natalia Bubon

 SEKRETARZ:  Kinga Maindok

 SKARBNIK:       Paweł Krzemień

 KOORDYNATOR DYŻURÓW: Robert Kaszny, Szymon Nachlik

 KOORDYNATOR IMPREZ SZKOLNYCH: Szymon Herzog, Oskar Wochnik

 REDAKTOR GIMZETKI: Karolina Znańska

 REDAKTOR GAZETKI SZKOLNEJ: Justyna Neblik

Pomocnicze funkcje pełnią:

Dominik Mrowiec,

Bartek Hryckiewicz,

Sandra Gajda, Laura Ehr,

Agnieszka Kuc

Skip to content