Ewaluacja zewnętrzna

W dniach od 22 maja 2017 do 25 maja 2017 została przeprowadzona w Gimnazjum ewaluacja zewnętrzna przez zespół wizytatorów: Teresa Gratka i Hanna Świergolik. Badanie obejmowało: wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, grupowy z przedstawicielami samorządu lokalnego i partnerami szkoły, grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwacje lekcji, placówki i analizę dokumentacji.

Na podstawie zebranych danych sporządzono raport, który obejmuje podstawowe obszary działania szkoły. Badano: Respektowane są postawy i normy społeczne oraz Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb.

Spełnienie przez szkołę wymagań badane jest w odniesieniu do poziomów: podstawowego i wysokiego. Nasza szkoła spełniła wymagania na poziomie wysokim.

Poniżej przedstawiamy skróconą wersję raportu.

ewaluacja zew, raport

Urszula Słoka

Skip to content