Życie i działalność ks. Josefa Hlubka – prelekcja Pani Dyrektor na Zamku Piastowskim

Wtorkowe popołudnie 22 września grupa nauczycieli, uczniów i bliskich Pani Dyrektor dr Kornelii Lach spędziła na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Odbywało się tam bowiem kolejne spotkanie z historią lokalną. Tym razem do wygłoszenia referatu pt. „Życie i działalność ks. Josefa Hlubka – pierwszego proboszcza w Borucinie” zaproszono naszą Panią Dyrektor, która, poza pracą zawodową, zajmuje się badaniem kultury pogranicza śląsko-morawskiego. Jest też autorką kilku książek, kilkudziesięciu studiów i artykułów naukowych oraz referatów wygłoszonych na międzynarodowych, ogólnopolskich i regionalnych konferencjach naukowych.

 

Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Historia lokalna na przykładzie wybranych powiatów, miast i gmin”, który realizują wspólnie Powiat Raciborski oraz Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach. Celem projektu jest wzmocnienie i aktywne kształtowanie tożsamości regionalnej, wspieranie pozytywnych stosunków i dialogu pomiędzy większością polską i mniejszością niemiecką oraz ukazanie wzajemnego przenikania się wielu kultur w życiu naszego powiatu.

 

Wykładu wysłuchali także przedstawiciele władz gminnych i powiatowych, lokalni historycy, przedstawiciele rodziny ks. Hlubka oraz zainteresowani tematem mieszkańcy powiatu raciborskiego, m.in.:

mgr Marek Kurpis – wicestarosta raciborski

mgr Adrian Plura – radny powiatu raciborskiego

mgr Rita Serafin – sekretarz Gminy Krzanowice

  1. Pavel Kotlař z małżonką – były starosta Haći (Czechy)

mgr Leon Fulneczek – były wójt gminy Krzyżanowice

mgr Paweł Newerla

mgr Brunon Stojer

mgr Anna Bindacz

mgr Irena Hlubek.

 

Po spotkaniu dr Kornelia Lach usłyszała wiele gratulacji i życzliwych słów od zgromadzonych. Do słów wdzięczności dołącza się cała społeczność szkolna, dziękując za rozsławianie naszej szkoły w środowisku lokalnym oraz zainteresowanie współczesnego pokolenia sylwetką tak ważnego działacza lokalnego i autorytetu, jakim był duchowny ks. J. Hlubek.

 

 

Marcela Szymańska

 

Skip to content