Zapraszamy do udziału w konkursie o legendach

 

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU LITERACKIEGO

Znane i nieznane legendy gminy Krzanowice

organizowanego w ramach Programu DZIAŁAJ LOKALNIE

 1. „Lokalne legendy naszym bogactwem,źródłem poczucia wspólnoty i zachętą do działania”

 

CELE KONKURSU:

 • zainteresowanie dzieci, młodzieży oraz lokalnej społeczności dziedzictwem kulturowym gminy Krzanowice
 • promowanie twórczości mieszkańców gminy Krzanowice

 

UCZESTNICY KONKURSU:

 1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum oraz wszystkich mieszkańców  gminy Krzanowice.
 2. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
 • szkoła podstawowa – klasy 4 -6
 • gimnazjum
 • osoby powyżej 16 roku życia

FORMA PRACY:

 • podanie, legenda o tematyce regionalnej

 Uwaga: prace w całości lub we fragmentach mogą być zapisem języka mówionego (tekstem gwarowym).

ORGANIZACJA KONKURSU:

 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Pałac w Wojnowicach Wczoraj, Dziś i Jutro oraz Koło Gospodyń Wiejskich i Rada Sołecka w Wojnowicach.
 2. Koordynacją konkursu zajmuje się dr Kornelia Lach (tel. 603 722 282).
 3. Konkurs trwa do 30 października 2015 r.
 4. Prace należy złożyć do ww. dnia w sekretariacie Zespołu Szkól w Krzanowicach lub w Pałacu w Wojnowicach lub u Anny Kupki – sołtysa Wojnowic.
 5. Do każdej pracy winna być dołączona informacja o następującej treści:
 • imię i nazwisko autora, klasa lub wiek oraz adres domowy lub telefon kontaktowy, adres e-mailowy
 • nazwa i adres szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna, pod kierunkiem którego praca została napisana (nie dotyczy osób powyżej 16 roku życia).
 1. Prace zgłoszone na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nie przedstawianymi na innych konkursach.
 2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym przekazaniem praw autorskich dozłożonych prac. Osoby zgłaszające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm.). Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu oznacza także zgodę na ich publikację w pokonkursowym wydawnictwie.
 1. Jury powołane przez organizatora w terminie do 10 listopada 2015 r. dokona oceny prac, wyłoni zwycięzców oraz zdecyduje, które prace zostaną opublikowane.
 1. Informacja o laureatach zamieszczona zostanie na stronie internetowej organizatora (stowarzyszenie.palacwojnowice.pl); www.wojnowice.com.pl oraz  Zespołu Szkół w Krzanowicach (www.spkrzanowice.pl) oraz Urzędu Miejskiego w Krzanowicach (www.krzanowice.pl).

 

 1. Wręczenie nagród zwycięzcom nastąpi podczas spotkania podsumowującego realizację projektu w dniu 10 grudnia 2015 r.

 

 1. Honorowy patronat nad konkursem sprawują: Henryk Siedlaczek – poseł na Sejm RP, Andrzej Strzedulla – burmistrz Krzanowic.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Stowarzyszenie Pałac w Wojnowicach Wczoraj, Dziś i Jutro oraz Koło Gospodyń Wiejskich i Rada Sołecka wsi Wojnowice

zwracają się z prośbą do wszystkich mieszkańców gminy Krzanowice: (do dzieci, młodzieży i osób dorosłych) o wzięcie udziału w konkursie „Znane i nieznane podania legendy gminy Krzanowice”. Regulamin konkursu znajduje się na stronach internetowych organizatorów.

Prace można pisać gwarą. Podpisane można oddawać w terminie do 30 października  2015 r. w sekretariacie szkoły w Krzanowicach, w Pałacu w Wojnowicach lub u sołtysa wsi Wojnowice – Anny Kupka lub e-mailowo na adres organizatorów podany w regulaminie.

Zachęcamy spisywania naszych podań i legend, by nie zostały całkiem zapomniane 🙂

Skip to content