„Zabawmy się jak kiedyś nasi rodzice i dziadkowie” – INNOWACJA PEDAGOGICZNA

Z początkiem kwietnia w naszej szkole rozpoczęliśmy działania w ramach innowacji pedagogicznej pt. „Zabawmy się jak kiedyś nasi rodzice i dziadkowie”. Jej autorkami są: dr Kornelia Lach, mgr Beata Kaleja-Gorzalnik, mgr Anna Kołodziejska oraz mgr Debora Kosel.

Do głównych celów innowacji należą:

– poszerzenie wiedzy dzieci nt. zapomnianych gier i zabaw,

– nauka współdziałania w grupie,

– integracja ze środowiskiem szkolnym,

– poprawianie sprawności ruchowej,

– uczenie twórczego i kreatywnego myślenia,

– nauka panowania nad emocjami (odpowiednie znoszenie porażki, docenienie wygranej).

W każdy wtorek, uczniowie uczęszczający na świetlicę, będą mieli okazję zapoznać się z grami i zabawami, które często są zapomniane przez młode pokolenie. Autorki innowacji proponują gry zarówno „na pogodę” (podwórkowe), jak i „na niepogodę”.

Udział w innowacji pozwoli uczniom na: zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do nawiązywania i utrzymywania właściwych relacji interpersonalnych, nauczy współpracy, podjęcie kreatywnych działań w organizacji czasu wolnego.

Pierwszymi zabawami, jakie udało nam się zrealizować były: głuchy telefon oraz wywoływanie liczb.

Innowacja pedagogiczna będzie trwała aż do końca roku szkolnego. Działania zakończą się wspólnym piknikiem dzieci z rodzicami. Podczas pikniku będziemy grać w gry, jakie udało nam się poznać w czasie trwania innowacji.

Debora Kosel

Skip to content