Z PROFILAKTYKĄ NA CO DZIEŃ

W dniach 16.11.2021 r. oraz 19.11.2021 r. odbyły się trzygodzinne zajęcia  dla uczniów klasy 8 a i b z prelegentką z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu panią Beatą Jakubik nt. ,,Wyboru zawodu i szkoły”. Zajęcia miały na celu przygotowanie uczniów do podjęcia trafnej decyzji zawodowej.

W dniu 17.11.2021 r. odbyły się także zajęcia dla uczniów kl. 5 b nt. ,,Wzmacniania poczucia własnej wartości” z przedstawicielką PPP panią Genowefą Rycerz. Zajęcia miały na celu uświadomienie uczestnikom spotkania, jak ważne jest dostrzeganie swoich mocnych stron, budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby – siebie oraz zwiększenie poczucia własnej wartości poprzez przezwyciężanie nieśmiałości.

Także w dniu 17.11.2021 r. uczniowie klas 8 a i b SP wzięli udział w spotkaniu informacyjnym  nt. Odpowiedzialności nieletnich, które przeprowadzili policjanci: sierż. sztabowy Łukasz Gardas oraz młodszy aspirant Piotr Bednarski z Wydziału ds. Nieletnich Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu. Głównym celem zajęć było dostarczenie wiedzy o przepisach prawnych zawartych w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz  uświadomienie młodych ludzi o konsekwencjach wynikających z łamania przepisów prawa.

W dniu 24.11.2021 r. odbyły się także warsztaty dla uczniów kl. 4 a nt. ,,Od złości do radości- kalejdoskop uczuć”, które miały na celu uświadamianie uczniom, jakie przeżywają uczucia, czy można je rozpoznawać, uczenie umiejętności komunikowania się, szczerego, otwartego wypowiadania swoich myśli, nawiązywania kontaktów emocjonalnych.

Alina Strzeduła – pedagog szkolna

Skip to content