Jubileuszowa Gala X Edycji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego im. Josepha von Eichendorffa

  X Konkurs Plastyczny J. von Eichendorffa roztrzygnięty !

Folder konkurs Eichendorffa – do pobrania

 27 maja, w naszej szkole odbyła się uroczysta, jubileuszowa Gala wręczania nagród dla laureatów X  Międzynarodowego Konkursu Plastycznego im. Josepha von Eichendorffa.  Magia tej wspaniałej imprezy została otoczona wystawą prac uczniów, umieszczonych na sztalugach przed wejściem do sali i  w sali. Każdy kto przybył, mógł podziwiać i zachwycać się pracami młodych artystów, którzy zatrzymali poezję wybitnego poety na swoich obrazach.

  Galę poprowadziła p.dyr. Kornelia Lach, która na samym początku Wszystkich przybyłych gości serdecznie przywitała. A tak wspaniałą uroczystość swoją obecnością zaszczycili m.in. honorowi patronaci Konkursu, którzy od kilku lat wspierają działalność organizatorów.

A honorowy patronat nad Konkursem w tym roku sprawowali:

Konsul Niemiec: Sabine Haake, Poseł RP: Henryk Siedlaczek, Śląski Kurator Oświaty: Stanisław Faber,  Starosta Powiatu Raciborskiego: Ryszard Winiarski, Burmistrz Miasta Krzanowice: Andrzej Strzedulla,  Przewodnicząca DFK w Krzanowicach: Brygida Abrahamczyk

Patroni medialni to: portal internetowy www.naszraciborz.pl, Radio „Vanessa”,  „Krzanowice i okolice”.

  Następnie p. dyrektor przybliżyła historię Konkursu, który już od dziesięciu lat cieszył się i cieszy ogromną popularnością.   W Konkursie uczestniczyli reprezentanci wszystkich województw w kraju oraz przedstawiciele: Czech, Słowacji, Ukrainy i Niemiec. Na uroczystość wręczania nagród przyjeżdżali laureaci nie tylko z regionu, ale także , np. z Gdańska, Warszawy, Lublina, Zamościa a nawet ze Słowacji, z Czech oraz Niemiec. Od V edycji Konkursu wydawany był okolicznościowy folder, w którym publikowano dzieła laureatów, zaś pokonkursowa wystawa najlepszych prac była zawsze na uroczystej gali wręczania nagród w naszej szkole, a następnie w innych instytucjach, np. Urzędzie Miejskim w Krzanowicach, w Starostwie Powiatowym w Raciborzu, a nawet w Urzędzie Miasta w Salzbergen (Niemcy). Pani dyrektor podkreśliła również, że utwory  Josepha von Eichendorffa są wdzięcznym tworzywem do wyrażania plastycznych wizji odbioru świata. A w tym roku, uczestnicy Konkursu swoje dzieła interpretowali w oparciu o wiersz pt.”Przedwcześnie”. Jego  treść  w języku polskim i niemieckim pięknie odczytali uczniowie: D. Himel i G. Bielak. 

 

        „Przedwcześnie”

 Nadchodzi świt, opada mgła,

Choć nie wie nikt, że dnieje,

W głębokim śnie świat ciągle trwa,

Wciąż nie wie, co się dzieje?

 

Skowronek tylko wzwyż się pnie,

Co marzył pewnie we śnie,

O świetle, skrytym w ciszy gdzieś,

Nim błyśnie z wzgórz przedwcześnie

 

 I tak  oto młodzi artyści wydobyli i przelali „pędzlem” na papier różnorodną gamę barw i odcieni. Podkreślili w nich piękno natury, piękno ludzkich marzeń, tęsknoty…Słowa nadały koloryt ich dziełom i wniosły  różnorodność odbioru sztuki.

Przed rozdaniem nagród, zaprezentowano prezentację multimedialną, w której zamieszczono informacje na temat laureatów i ich prac. Mogliśmy bliżej poznać zwycięzców, ich zainteresowania, szkołę do której uczęszczają i wiele innych ciekawostek na ich temat. Prezentację przygotowała p. Urszula Słoka.

Następnie na scenę weszła młodzież, która zaprezentowała montaż słowno – muzyczny pt. „Z miłości do natury, ziemi i Boga”  poświęcony życiu i twórczości poety, przygotowany przez p. Marcelę Szymańską. Po ciekawym, momentami wzruszającym występie , przewodniczący jury p. B. Adamczyk, w kilku słowach podsumował etapy pracy Komisji i podkreślił bardzo wysoki poziom Konkursu.

Jury w składzie:

1.Przewodniczący:  artysta plastyk –  mgr Bernard Adamczyk

2.Członek jury : plastyk –  mgr Martyna Rejner  (MDK w Raciborzu)

3.Członek jury: artysta plastyk –  mgr Maria Mleczko – Kandziora

dokonało oceny 327 prac plastycznych, które wpłynęły na konkurs z Polski , Czech, Słowacji i Niemiec.

Z racji jubileuszowej edycji konkursu przyznano sześć nagród specjalnych oraz nagrody w poszczególnych kategoriach wiekowych:
Nagroda Przewodniczącego Wojewódzkiego Zarządu Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego Niemców Województwa Śląskiego: Ewa Adamczyk – ZSP w Rzuchowie, op. mgr Anna AdamczykGrand – Prix Konsula Niemiec:  Michaela Jakšová, ZŠ a MŠ Chuchelná, Czechy, op. mgr Monika Slivková

Nagroda Burmistrza Salzbergen: Iwona Fitzon – ZSO w  Grzegorzowicach, op. mgr Edyta Reichel

Nagroda Burmistrza Salzbergen: Tomasz Okulicki – ZSO w Rudach Raciborskich, op. mgr Tatiana Krawczyk

Nagroda Burmistrza Salzbergen: Natalia Slosiarowá,  ZŠ s MŠ  Hradna, Liptovsky Hradok, Słowacja, op. mgr Eva Makarová

Nagroda Dyrektora ZS w Krzanowicach: Alicja Czubak, ZSP w Rybniku, op. mgr Katarzyna Michalik – Kiszka

Kategoria wiekowa klas I-III SP

I miejsce: Paulina Aleksandrowicz – ZSP w  Borucinie, op. mgr Mariola Kandziora

II miejsce: Wiktor Karasiewicz – ZSP w Rzuchowie, op. mgr Anna Adamczyk

III miejsce: Kinga Wolnik – ZSO Chałupki, op. mgr Bernadeta Jabłońska

wyróżnienia: Laura Nowak – ZS w  Krzanowicach, op. mgr Katarzyna Bulenda

Emilia Walek – ZSP w  Borucinie, op. mgr Mariola Kandziora

Natalia Ciemięga  – ZSP w  Borucinie, op. mgr Mariola Kandziora

 

Kategoria wiekowa klas  IV – VI SP

I miejsce:  Agnieszka Kuc – ZSP w  Borucinie, op. mgr Mariola Kandziora

II miejsce:  Katarzyna Piechnik – ZSP nr 3 w Raciborzu, op. mgr Danuta Depta

III miejsce: Kornelia Herich SP w Starym Koźlu, Kędzierzyn – Koźle, op. mgr Małgorzata Ceglarska

wyróżnienia: Natalia Balasińska – ZSP w Kobyli, op. mgr Katarzyna Knura

Marta Muskała – SP nr 28 w Gliwicach, op. mgr Elżbieta Nieszporek

Theresa Berger – GS Holsten – Bexten, Salzbergen Niemcy, op. mgr Melanie Abels

Kategoria wiekowa gimnazjum

I miejsce: Aleksandra Rdes, ZS w Baranowie, op. mgr Małgorzata Rytel – Kuc

II miejsce: Justyna Małczak, ZS w Krzanowicach, op. mgr Aleksandra Osadnik

III miejsce: Agata Śliż, ZS w Krzanowicach, op. mgr Aleksandra Osadnik

wyróżnienia: Justyna Kocur, ZS w Pietrowicach  Wielkich, op. Alicja Zajonc

Bibiana Borutiková, ZŠ s MŠ  Hradná, Liptovsky Hrádok, Słowacja, op. mgr Eva Makarová

 

 

Laureaci, którzy przybyli nawet z najdalszych zakątków naszego kraju wraz z swoimi opiekunami, otrzymali z rąk gości i dyrekcji atrakcyjne nagrody.  Podczas gali, padło wiele ciepłych słów skierowanych do organizatorów, zwłaszcza dla p. Aleksandry Osadnik, która od początku istnienia tego Konkursu jest jej inicjatorem. Pani A. Osadnik podziękowała także Pani Dyrektor Kornelii Lach za ogromne wsparcie i zaangażowanie w organizacji tak wielkiego i twórczego przedsięwzięcia.

Z okazji jubileuszu wyrazy wdzięczności skierowano również do wszystkich osób i instytucji, które sprawowały honorowy i finansowy patronat nad Konkursem.

Na zakończenie, gorące podziękowania p.dyrektor K. Lach skierowała do sponsorów, nauczycieli, rodziców, pracowników Zespołu Szkół i uczniów. Podkreśliła, że bez zaangażowania tylu dobrych ludzi, nie byłoby takiego wspaniałego efektu. To ważne przedsięwzięcie wpisało się na stałe w tradycję naszej szkoły i napawa dumą nas Wszystkich.

W trakcie trwania uroczystości, swoje umiejętności artystyczne  zaprezentowały uczennice, Kinga Maindok i Magdalena Pohlman, która na zakończenie Jubileuszowej Gali  zaśpiewała piosenkę pt.”Uczucia te”. Cóż…mamy nadzieję, że w sercach wielu uczestników i przybyłych gości zapiszą się miłe wspomnienia z pobytu w naszej szkole.

 

 A. Kaczmar

Skip to content