Wzruszające pożegnanie roku szkolnego 2019/2020…

Wzruszające pożegnanie roku szkolnego 2019/2020…

Kto by przypuszczał, że przed zakończeniem roku szkolnego 2019/2020, zostaniemy zaskoczeni sytuacją, z którą na początku ciężko było nam się uporać… Od połowy marca wkradł się niespodziewanie do naszego życia niepokój i pytanie: „Co będzie dalej?”. Na szczęście, po dwutygodniowej niepewności dnia jutrzejszego, zdaliśmy sobie sprawę z tego, że Damy Radę! Każdy następny dzień przynosił nowe wyzwania, nowe pomysły i nową chęć pokonywania trudności.

W czasie epidemii, zarówno nauczyciele, uczniowie jak i rodzice sumiennie, i odpowiedzialnie wywiązywali się ze swoich obowiązków. Tę trudną drogę edukacji nie udałoby się przejść bez pomocy i wsparcia osób, które dokonywały analiz, szukały dróg wyjścia, zanurzały się w zawiłe, czasami skomplikowane treści zarządzeń, regulaminów i innych ważnych dokumentów. Na czele tych osób stała nasza Pani dyrektor Kornelia Lach, która od samego początku była z nami, przekazywała najistotniejsze informacje, dodawała otuchy i ciągle wspierała. Jej obecność, choć na odległość, pozwoliła nam uporać się z trudami dnia codziennego.

26 czerwca 2020 roku dotarliśmy Wszyscy szczęśliwie do mety! W tym dniu uczniowie przybyli do naszej szkoły, by w trybie indywidualnym odebrać świadectwa z rąk swoich wychowawców. Ich rozdanie rozpoczęło się od godz.8.45., a zakończyło o 10.10. Szczęśliwi, a zarazem dumni z swoich osiągnięć uczniowie, po raz pierwszy (po tak długim okresie rozłąki…) mogli się spotkać razem w klasie, by jeszcze przez chwilę pobyć ze sobą, porozmawiać i wymienić się spostrzeżeniami – oczywiście zachowując odpowiedni dystans. Po rozdaniu świadectw, uczniowie, nauczyciele i czekający na swoje pociechy rodzice, udali się w stronę kościoła p.w. św. Wacława w Krzanowicach. Msza święta w intencji uczniów, rodziców i nauczycieli rozpoczęła się o godzinie 10.30. Mszę poprowadził ks. Marek Wcisło, który wraz z liczną służbą liturgiczną i Mariankami dostojnie prezentowali się przy ołtarzu, podkreślając rangę tej niecodziennej uroczystości. Pod koniec, przybyli parafianie odśpiewali uroczyste „Tedeum”, które swoim potężnym brzmieniem rozbudził serca i umysły.

Po jej zakończeniu, ksiądz proboszcz udzielił głosu Pani dyr. Kornelii Lach, która w tym roku, niestety, przechodzi na emeryturę. W swoim wystąpieniu Pani dyrektor skierowała swoje ciepłe słowa do wszystkich uczniów, dziękując im za pracę nauki na odległość i za osiągnięte, wysokie wyniki. Ogromną wdzięczność skierowała również do rodziców słowami:

Drodzy Rodzice, z okazji mojego przejścia na emeryturę, pragnę bardzo serdecznie podziękować Wam za ponad 20-letnią współpracę. Doczekałam się, że rodzicami zostali moi wychowankowie. A kiedy z radością podejmowali funkcje w Radzie Rodziców, to widziałam w tym , owoce naszej pracy. Dziękuję za Wasze zaangażowanie i pomoc w organizacji wielu uroczystości szkolnych, kiermaszów, festynów, jubileuszy, corocznej Ogólnopolskiej Gali Konkursu Plastycznego im. J. von Eichendorffa, Międzynarodowego Konkursu Gwary Morawskiej, a także za zagraniczną wymianę młodzieży z Ukrainy, Czech, Słowacji i Niemiec. To Wy otwieraliście wtedy nie tylko swoje domy, ale i serca dla gości. Dziękuję za Waszą dobroć, okazywaną mi sympatię i Wasze zaufanie (…)

W następnej części swojego wystąpienia, Pani dyrektor ze wzruszeniem w głosie opowiedziała nam czym była i nadal jest dla Niej szkoła:

Szkoła była dla mnie drugim domem, a bywało że i pierwszym, bo kiedy coś ważnego się w szkole działo, to domowe obowiązki schodziły na plan dalszy. Ale…by taki bezpieczny i otwarty dom zbudować, trzeba mieć wokół siebie ludzi pracujących z pasją i oddaniem. A takimi są Wszyscy pracownicy naszej szkoły, ale przede wszystkim – Nauczyciele. Sukcesy uczniów na szczeblu ogólnopolskim i wojewódzkim są tego najpiękniejszym dowodem. Jestem szczęśliwa, że pracowałam z takim Gronem Pedagogicznym, bo jak powiedział Janusz Korczak: „Dziecko rodzi się ze skrzydłami, a nauczyciel pozwala mu się wysoko wzbijać”.

Po przemówieniu, Pani dyrektor wręczyła swojemu następcy -Panu Marcinowi Obrusnikowi – symboliczne berło, które przez wiele lat wisiało w gabinecie dyrektora, z życzeniami szczęśliwego rządzenia naszą szkołą. Ten spontaniczny gest został nagrodzony gromkimi brawami.

Na zakończenie uroczystości, uczniowie w imieniu Wspólnoty Szkolnej i Parafialnej podziękowali Pani dyrektor za ogromny zapał, trud i poświęcenie pracy nauczyciela. Za długoletnie pełnienie posługi Dyrektora naszej szkoły, za dobro, uśmiech, wrażliwość i że „Pani osoba oraz dzieło – na zawsze pozostanie w naszych sercach”.

Po wzruszającej i pełnej duchowej energii spotkaniu, na uczniów czekały przy wyjściu z kościoła słodkie upominki -batoniki z napisem „Słodkiego, miłego życia”.

Anida Kaczmar

Skip to content