Wyróżnienie dla Sandry Gajdy

Sandra Gajda, uczennica klasy II b  Gimnazjum, zdobyła wyróżnienie w konkursie literackim zorganizowanym w ramach VI Festiwalu Pozytywnych Wartości, którego organizatorem był Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bieńkowicach.

Hasło przewodnie tegorocznej edycji nawiązywało do słów św. Faustyny Kowalskiej: „Powiedz zbolałej ludzkości, niech się przytuli do miłosiernego serca mojego, a Ja ją napełnię pokojem”.

Młodzi wykonawcy i twórcy zaprezentowali się w pięciu kategoriach: muzycznej, plastycznej, literackiej, fotograficznej oraz biblijnej.

Celem festiwalu, oprócz przybliżenia dzieciom i młodzieży postaci św. Faustyny Kowalskiej, była prezentacja dorobku artystycznego solistów, zespołów wokalnych, popularyzacja twórczości literackiej i dziennikarskiej młodych ludzi, piosenek mówiących o wyższych wartościach moralnych i duchowych, wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie upowszechniania śpiewu, gry na instrumentach, tańca wśród dzieci i młodzieży, publikacji internetowych i dziennikarskich (warsztaty edukacyjne).

Zadaniem Sandry było napisanie pracy na temat: „Okazuję miłosierdzie. Mogąc uczynić coś dla siebie, świadomie wybieram pracę dla innych”. Wybrała opowiadanie o niezwykłym zaangażowaniu nastolatki i jej poświęceniu dla nieuleczalnie chorej, kilkuletniej Lilly. Pracę kończył szereg dojrzałych pytań skierowanych do Pana Boga o cel ludzkiego życia, cierpienia, bólu …

Gratuluję Sandrze pomysłu na pracę, wrażliwości i umiejętności pisarskich. 

Marcela Szymańska – opiekun uczennicy

Skip to content