WYBORY DO SAMORZĄDU GIMNAZJALNEGO

We  wrześniu gimnazjaliści przypomnieli, jak powinny przebiegać demokratyczne wybory do Samorządu Szkolnego. Miało to miejsce podczas  apelu wyborczego, podczas którego najpierw przypomniano idee Janusza Korczaka, które stanowią  podstawowe inspiracje dla najważniejszego obecnie dokumentu broniącego praw dziecka, uchwalonej – z polskiej inicjatywy – Konwencji Praw Dziecka.

Następnie przypomniano prawa i obowiązki dziecka oraz każdego ucznia i zaprezentowano multimedialnie sylwetki i zamierzenia kandydujących do Samorządu. Kandydaci przez miesiąc zabiegali o głosy, prezentując swoje kandydatury poprzez  plakaty wyborcze. Po apelu wyborczym  zapanowała cisza wyborcza, a w październiku społeczność uczniowska przy pomocy kart wyborczych wybierała swoich przedstawicieli do Samorządu Gimnazjalnego. Wypełnione karty wyborcze wrzucano do zapieczętowanej urny. Po zebraniu wszystkich głosów dokonano komisyjnego podliczenia ich.

W skład Samorządu Gimnazjalnego na rok szkolny 2017/2018 weszli następujący uczniowie:

PRZEWODNICZĄCA: Kinga Maindok  

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ: Anna Wiszkony

SEKRETARZ: Paulina Gajdeczka

SKARBNIK:  Ewa Walach

REDAKTOR NACZELNY Gazetki Ściennej: Agata Sander i Wiktoria Raciak

KOORDYNATORZY DYŻURÓW:  Patryk Kaszny  i Patryk Klemenz

 KOORDYNATORZY DYSKOTEK i IMPREZ SZKOLNYCH: Paweł Jureczka

Opiekunem Samorządu została mgr Aleksandra Osadnik, która koordynowała przebieg tegorocznej kampanii wyborczej i czuwała nad tym, by wszystko odbywało się “zgodnie z literą prawa”.

Aleksandra Osadnik

Skip to content