Współpraca z dzielnicowym

Komisariat Policji w Krzyżanowicach prowadzi czynności w ramach kolejnej edycji ,,Planu Działania Priorytetowego”. Jest to cykl spotkań profilaktycznych mających formę prelekcji adresowanych do dzieci i młodzieży szkolnej (uczniów klas 6-8).

Działania odbywać będą się w okresie od 01.02.2024 r. do 31.07.2024 r. i dotyczyć będą takich istotnych zagadnień jak: demoralizacja, hejt, używanie narkotyków. Nadto ich celem jest wzmocnienie wśród nieletnich świadomości odpowiedzialności karnej za popełnione czyny.

WARTO WIEDZIEĆ:

Wszelkie zaobserwowane przypadki demoralizacji należy zgłosić dzielnicowemu Piotrowi Malonowi lub na najbliższy komisariat policji, by funkcjonariusze mogli podjąć stosowne działania prewencyjne.

A. Strzeduła, M. Szymańska

Skip to content