WIECZÓR DOBREJ ZABAWY. PODSUMOWANIE PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO „FANTASTYCZNE MOŻLIWOŚCI”

Rodzina jest pierwszą i podstawową szkołą miłości społecznej. Trzeba uczynić wszystko, ażeby ta szkoła mogła pozostawać sobą. Równocześnie zaś rodzina musi być na tyle silna Bogiem – czyli miłością wzajemną wszystkich, którzy ją tworzą – że potrafi pozostać ostoją dla człowieka pośród wszystkich niszczycielskich prądów i bolesnych doświadczeń.

(Jan Paweł II)

 14 grudnia 2016 r. późnym popołudniem w murach naszego Zespołu Szkół odbyło się ciekawe wydarzenie, mianowicie podsumowanie programu profilaktycznego pt. „Fantastyczne możliwości”, w którym brała udział klasa VI Szkoły Podstawowej pod kierunkiem swojej wychowawczyni Anidy Kaczmar.

„Fantastyczne możliwości” jest programem rekomendowanym przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jest programem wczesnej profilaktyki alkoholowej dla uczniów klas VI SP. W ubiegłym roku szkolnym  zaczęliśmy od realizacji Programu Domowych Detektywów ,,Jaś i Małgosia na Tropie”. Celem tych programów jest m.in.: opóźnianie momentu, w którym młodzi ludzie po raz pierwszy sięgają po alkohol, zmniejszanie spożycia alkoholu wśród nastolatków, którzy już próbowali pić, a także ograniczanie skali problemów związanych  z  piciem alkoholu przez młodzież. Istotą wczesnej profilaktyki jest zapobieganie problemom zanim one wystąpią. Program „Fantastyczne możliwości” i „Program Domowych Detektywów” należą do tej kategorii oddziaływań i ma sens prowadzenie pracy profilaktycznej z młodzieżą zanim zaczyna się okres dojrzewania.

Program „Fantastyczne możliwości” polegał na realizacji  cyklu  spotkań z uczniami, szkoleniu nauczycieli i liderów – uczniów, spotkaniach z rodzicami i wdrażaniu ich do współpracy, do pracy w domu, zajęciach pozalekcyjnych oraz działaniu podsumowującym, tzw. Wieczorze Dobrej Zabawy.

Udział w programie pozwolił na przekazywanie uczniom rzetelnej wiedzy na tematy związane z konsekwencjami picia alkoholu. Wychowankowie poznali aktywne sposoby spędzania czasu wolnego, techniki odmawiania, gry i zabawy. Wzmocnili umiejętności społeczne w zakresie radzenia sobie z negatywnymi wpływami rówieśników i środowiska (zachętami do picia alkoholu). Zachęcono także rodziców do prowadzenia rozmów z ich dorastającymi dziećmi na temat zagrożeń wynikających z picia alkoholu i używania innych substancji psychoaktywnych, a także do tworzenia rodzinnych zasad wychowawczych, podejmowania z dziećmi wspólnych atrakcyjnych zajęć i zainteresowań, kształtowania postaw  i norm społecznych.

Już 29 września 2016 r.,na pierwszym zebraniu z rodzicami, wychowawczyni zaprosiła rodziców wraz z dziećmi do wzięcia udziału w programie, rozdała ulotki informujące o przebiegu programu, przeprowadziła ankietę rozpoczynająca realizację drugiej części programu. Jedno z zadań polegało na zebraniu informacji od rodziców na temat zdarzeń z ich przeszłości, jak i o tym, czym się interesują i pasjonują.

Po kilku tygodniach intensywnej pracy całego zespołu klasowego i wychowawcy nadszedł czas na podsumowanie, wnioski i refleksję.

Spotkanie rozpoczęło się projekcją teledysku „Żyj z całych sił i uśmiechaj się do ludzi”, następnie pedagog szkolna Alina Wiśniewska powitała zaproszonych gości. Swoją obecnością zaszczycili nas: Jarosław Gałkowski – przewodniczący GKRPA w Krzanowicach, Danuta Adamczyk pełniącą funkcję koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień  i  Przeciwdziałania Przemocy, Kornelia Lach – dyrektor szkoły oraz rodzice i uczniowie. Później Paulina Miczajka, ucz. kl. III a Gimnazjum, pięknie wydeklamowała utwór pt. „List do Boga” (autor: Witold Skrzypczak), wywołując wśród publiczności łzy wzruszenia.

Zasadniczą część spotkania poprowadziła Anida Kaczmar, nauczycielka odpowiedzialna za realizację programu. Przypomniała prezentację multimedialną z „Programu Domowych Detektywów”, rozdała ankiety z Kapsuły Czasu, które przechowywane w niej były przez cały rok. Następnie zaprezentowali się liderzy poszczególnych grup wraz ze swoimi zespołami. Był także czas na obejrzenie prezentacji multimedialnej z realizacji tegorocznego programu. Na gazetce ściennej można było zobaczyć kreatywne plakaty, których tematem było hasło „Chwyty reklamowe”. Uczestnicy projektu przed publicznością fantastycznie odegrali scenki rodzajowe na podane tematy: „Imprezka”, ”Łyk wody dla ochłody”, „Na pomoście”, „Rodzice się nie dowiedzą”. Nieco później Maryna Rudek i Szymon Ossowski – odczytali fragmenty dzienników (była to prezentacja prac finalistów konkursu literackiego). W końcu nadszedł czas na rozdanie dyplomów i nagród zwycięzcom konkursu literackiego:

  • I miejsce Szymon Ossowski
  • II miejsce Olivia Slotosch
  • III miejsce Martyna Rudek.

Pierwsza część spotkania zakończyła się rozdaniem dyplomów dla wszystkich uczestników programu i podziękowań dla nauczycieli zaangażowanych w realizację programu na terenie szkoły. Druga część Wieczoru odbyła się w klasopracowni nr 5, w której wychowawczyni wraz z uczniami przygotowała gry i zabawy dla rodziców – był to właściwy moment na wspólną zabawę, wymianę doświadczeń i integrację.

Podczas Wieczoru Dobrej Zabawy głos zabrała również Danuta Adamczyk, podkreślając wartość programu „Fantastyczne możliwości”, chwaląc zaangażowanie uczniów, rodziców i nauczycieli w realizację tego dodatkowego działania profilaktycznego, którego skutki odczuwalne będą tak naprawdę dopiero w przyszłości, w dorosłym życiu dzieci.  

Do grona osób, które współpracowały przy przygotowaniu Wieczoru Dobrej Zabawy, należą: Anida Kaczmar, Alina Wiśniewska, Marcela Szymańska, Aleksandra Osadnik (scenografia), Marcin Obrusnik (wykonanie dyplomów), Danuta Adamczyk (poczęstunek dla uczestników spotkania).

M.Szymańska, A. Wiśniewska, A. Kaczmar

Skip to content