Warsztaty w ramach współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Raciborzu

W dniu 13.03.2019 r. dla uczniów klas I a i b Szkoły Podstawowej odbyły się warsztaty nt. Magiczne słowa z przedstawicielkami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu: mgr Aleksandrą Cichoń i mgr Barbarą Wochnik.

Celem zajęć było przyswojenie i utrwalenie zasad kulturalnego zachowania się, umiejętność przestrzegania przyjętych zasad i norm społecznych, rozumienie i stosowanie zwrotów grzecznościowych takich jak: ,,proszę, dziękuję, przepraszam” adekwatnie do sytuacji.

W ramach współpracy z PPP w Raciborzu w dniu 19.03.2019 r. zostaną także przeprowadzone przesiewowe badania wzroku i słuchu  wśród uczniów kl. I Szkoły Podstawowej.

Alina Wiśniewska

Skip to content