Warsztaty profilaktyczne dla uczniów

W dniu 23.11.2018 r. (piątek) uczniowie klas: VI, VIII i III a gimnazjum (55uczniów) wzięli udział w warsztatach profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania narkomanii, które przeprowadziła z nimi p. Anita Stachowiak, prelegentka ze Śląskiego Centrum Profilaktyki  i Psychoterapii w Katowicach. Głównym celem zajęć było dostarczenie wiedzy nt.narkotyków/dopalaczy, obalenie mitów nt. środków psychoaktywnych, uświadomienie młodych ludzi o konsekwencjach ich zażywania i uzależnienia. Uczniowie byli bardzo aktywni, zadawali wiele pytań, wzięli udział w debacie, a tematyka zajęć dotycząca tego problemu była dostosowana do wieku i potrzeb wychowanków. Obejmowała następujące tematy: Narkodron, Smak życia czyli debata o narkotykach i dopalaczach oraz Gdzie biegnie biały królik? Narkotyki i dopalacze. Warsztaty zostały sfinansowane ze środków Urzędu Miejskiego przeznaczonych na profilaktykę narkomanii.

WARTO TAKŻE UZUPEŁNIĆ, iż w ramach szeroko pojętej profilaktyki uzależnień w listopadzie w ramach współpracy z PPP w Raciborzu odbyły się następujące warsztaty:

dla uczniów kl. VII a: Świadome wybory – 22.11.2018 r.

dla dziewcząt klas VI-VIII: Pokochaj siebie – profilaktyka zaburzeń odżywiania 7.11.2018 oraz 14.11.2018 r.

W dniu 5.12.2018 r. odbędą się zajęcia dla chłopców kl. V a, b nt. zagrożeń, jakie niesie Internet.

Zajęcia zorganizował pedagog szkolny: mgr Alina Wiśniewska.

A. Wiśniewska

Skip to content