Uroczystość zakończenia roku szkolnego

24. czerwca świętowaliśmy zakończenie roku szkolnego 2015/2016. Jak co roku tego oczekiwanego dnia o godz. 8.00 wszyscy zgromadziliśmy się w naszym kościele parafialnym na uroczystej mszy św., by podziękować Bogu za otrzymane w mijającym roku nauki łaski. Następnie udaliśmy się do szkoły, by odebrać zasłużone świadectwa i nagrody za wyniki w nauce.

Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru szkoły i podniosłego odśpiewania hymnu państwowego. Potem głos zabrał  p.o. dyrektora p. Marcin Obrusnik, który powitał zaproszonych gości w osobach: p. Gabrieli Lenartowicz – posłanki na Sejm RP, p. Rity Serafin – sekretarza gminy Krzanowice, jak również odczytał list Śląskiej Kurator Oświaty Urszuli Bauer:

Za nami kolejny rok ciężkiej pracy, realizacji nowych wyzwań, wielu inicjatyw i twórczych działań. Koniec roku szkolnego to doskonała okazja, by wszystkim podziękować za zaangażowanie i codzienną niełatwą pracę. Nauczycielom gratuluję osiągnięć, a uczniom zdobytych nowych kompetencji, wiedzy oraz wielu umiejętności. Wierzę, że na wakacje zabierzecie ze sobą nie tylko świadectwa i nagrody, ale także wrażliwość na drugiego człowieka i piękno otaczającego świata (…).

Pani Poseł wspominała własne emocje związane z tak ważnym dla uczniów dniem, jakim jest zakończenie kolejnego roku edukacji. Wręczyła także p. Aleksandrze Osadnik list gratulacyjny i „wyrazy uznania za zaangażowanie w pracę nad rozwojem artystycznym, który doprowadza do sukcesów (…) uczniów krzanowickiej szkoły”. Warto nadmienić, iż w mijającym roku szkolnym Julia Kerner – uczennica przygotowana przez p. A. Osadnik zajęła wysoką lokatę w ogólnopolskim konkursie plastycznym.

Pani Sekretarz złożyła na ręce dyrektora bukiet kwiatów symbolizujący wdzięczność organu prowadzącego za całoroczną pracę grona pedagogicznego oraz pogratulowała uczniom wysokich wyników w nauce i sukcesów w różnych dyscyplinach.

Następnie wychowawcy kolejnych zespołów klasowych wręczyli swoim wychowankom świadectwa z wyróżnieniem. W sposób szczególny w tym dniu czuli się uczniowie klasy VI, którzy żegnali się ze swoją wychowawczynią p. Gabrielą Łasiuk, bo kończyli naukę w Szkole Podstawowej. Rodzice wyróżnionych absolwentów odebrali z rąk dyrektora list gratulacyjny za wzorowe wychowanie dziecka, zaś rodzice zaangażowani w pracę Rady Rodziców pisemne podziękowania.

Część pierwsza akademii zakończyła się przekazaniem sztandaru. W skład nowego pocztu sztandarowego weszli uczniowie klasy II Gimnazjum: Natalia Kretek, Kamil Raciak, Paulina Miczajka. Przyjmujący sztandar ślubowali, że będą o niego dbać i godnie reprezentować Zespół Szkół w Krzanowicach.

W drugiej części uroczystości obejrzeliśmy ciekawy program artystyczny, w którym klasa VI żegnała się ze szkołą. Uczniowie otrzymali od wychowawczyni pamiątkowe zielone birety. Akademia zakończyła się wystąpieniem przedstawicieli społeczności uczniowskiej – przewodniczący samorządów podziękowali gronu pedagogicznemu za całoroczny trud i pracę.

Potem były już spotkania uczniów z wychowawcami w klasopracowniach. Emocji, życzeń, podziękowań i przeprosin oraz uścisków było zapewne moc! I kwiatów pełne naręcza …

Witajcie upragnione wakacje!       

M. Szymańska

Skip to content