Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023

Nauka to podróż, którą odbywamy przez całe życie, nieustannie odkrywając nowe cele.

Jim Stovall

 

Dzisiaj – 1 września 2022 roku – w krzanowickiej szkole po wakacyjnej przerwie zrobiło się w końcu gwarno i wesoło, a to za sprawą uczniów, którzy przybyli, by wspólnie powitać nowy rok szkolny 2022/2023.

Uroczystość rozpoczęliśmy od udziału w porannej w Mszy św., której przewodniczył proboszcz ks. Marek Wcisło, następnie udaliśmy do sali gimnastycznej, by tam jako społeczność szkolna posłuchać życzeń P. Marcina Obrusnika (dyrektora szkoły)  oraz P. Ewy Wity (inspektor ds. oświaty w Urzędzie Miejskim w Krzanowicach).

Jaki to będzie rok?

Na to pytanie nikt nie zna odpowiedzi… Na pewno będzie pełen nowych przeżyć i doświadczeń.

Z ust Pana Dyrektora usłyszeliśmy, że szkoły nie trzeba się bać i nie musi ona wcale spędzać sen z uczniowskich powiek. Do dzieci P. Marcin Obrusnik zwrócił się z następującą prośbą:

Chciałbym, żebyście się często uśmiechali (tak jak te stojące przy scenie słoneczniki), bo pamiętajcie, że ,,uśmiech ma cudowną moc uzdrawiania rzeczy chorych”. Chciałbym też, żebyście byli dla siebie pomocni i koleżeńscy, żebyście siebie szanowali i opiekowali się sobą nawzajem. A wówczas będzie to DOBRY ROK!   

Z kolei zgromadzonym rodzicom życzył:

zapału w towarzyszeniu swoim dzieciom w szkolnej edukacji. Wszakże Państwa obecność i troska o dzieci jest ważnym ogniwem na drodze do realizacji marzeń tych młodych ludzi. Ja natomiast – ze swej strony – mogę zapewnić, że oddajecie Państwo swoje pociechy w ręce znakomitych nauczycieli, którzy wierzą w możliwości każdego dziecka.

 Zaś grono pedagogiczne prosił słowami:

Bądźcie zawsze przy swoich wychowankach, słuchajcie ich głosu i gdy tylko zajdzie potrzeba wyciągajcie do nich pomocną dłoń.

Po przemówieniach odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych oraz pasowanie każdego przedszkolaka na ucznia krzanowickiej szkoły. Miał też miejsce krótki występ artystyczny przybyłych przedszkolaków (wych. P. Justyna Musioł) i przekazanie ich pod opiekę nowych wychowawczyń: P. Judyta Absalon (kl. 1a), P. Beata Kaleja-Gorzalnik (kl. 1b). Na ręce P. J. Musioł Dyrektor przekazał wiązanki kwiatów jako podziękowanie dla pozostałych Pań przedszkolanek  (P. Joanny Krupy, P. Michaliny Ploszki) za dotychczasową opiekę nad dziećmi w czasie edukacji przedszkolnej.

W dalszej części Dyrektor przedstawił wszystkich nauczycieli uczących w roku szkolnym 2022/2023. Są to:

 1. mgr Judyta Absalon – edukacja wczesnoszkolna, j. angielski
 2. mgr Ilona Bałaga – logopeda
 3. mgr Ewa Bartosz – j. polski
 4. mgr Katarzyna Bulenda – edukacja wczesnoszkolna, j. niemiecki, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowawczyni kl. 3b
 5. mgr Janusz Duda – informatyka, technika
 6. mgr Adam Gębski – wicedyrektor, wych. fizyczne, geografia
 7. mgr Edward Hutyra – zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
 8. mgr Sylwia Jambor – historia, wos, wdż, wychowawczyni kl. 4a
 9. mgr Anna Januszkiewicz – j. angielski
 10. mgr Beata Kaleja-Gorzalnik – edukacja wczesnoszkolna, przyroda, plastyka, wychowawczyni kl. 1a
 11. mgr Agnieszka Kawulok – muzyka
 12. mgr Magdalena Klima – biologia, chemia, geografia, doradztwo zawodowe, wychowawczyni kl. 6b
 13. mgr Anna Kołodziejska – wychowawczyni świetlicy szkolnej
 14. mgr Debora Kosel-Strózik – biblioteka, j. polski, wychowawczyni kl. 5b
 15. mgr Michał Krupa – religia
 16. mgr Tomasz Kuziak – wych. fizyczne, wychowawca kl. 7a
 17. mgr Natalia Łasiuk – edukacja wczesnoszkolna, j. niemiecki, wychowawczyni kl. 2a
 18. mgr Agnieszka Nowak – j. angielski
 19. mgr Marcin Obrusnik – dyrektor szkoły, j. niemiecki
 20. mgr Elżbieta Ośko – zajęcia rewalidacyjne
 21. mgr Monika Sacharczuk – matematyka, wychowawczyni kl. 4b
 22. mgr Urszula Słoka – matematyka, fizyka, wychowawczyni kl. 5a
 23. mgr Alina Strzeduła – pedagog szkolna
 24. dr Marcela Szymańska – j. polski, wychowawczyni kl. 6a
 25. mgr Zbigniew Szymański – wych. fizyczne, wychowawca kl. 8a
 26. mgr Jolanta Śliż – edukacja wczesnoszkolna, matematyka, wychowawczyni kl. 2b
 27. mgr Dominika Świerczek – edukacja wczesnoszkolna, wychowawczyni kl. 3a
 28. mgr Dominika Urbas – j. niemiecki, wychowawczyni kl. 8b
 29. mgr Marek Wcisło – religia.

Po części oficjalnej z udziałem szkolnego pocztu sztandarowego (Julia Cuber, Sara Konieczna, Maksymilian Siwoń) odbyły się spotkania uczniów z wychowawcami w klasach. Był to czas na krótkie relacje z wakacyjnych wyjazdów, przypomnienie sobie zasad bhp obowiązujących w drodze do/ ze szkoły oraz na terenie placówki, poznanie nowych rówieśników, odpowiedzi na pytania wychowanków).

Niech ten rok szkolny przyniesie nam wszystkim same dobre dni i wiele powodów do uśmiechu, radości i szczęścia.

Marcela Szymańska

Foto: Dawid Drzymała

Skip to content