Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas ósmych

            Czwartkowe popołudnie i wieczór 23 czerwca br. należały do ósmoklasistów, którzy żegnali mury krzanowickiej szkoły. Uroczystość rozpoczęła się udziałem we Mszy świętej sprawowanej w ich intencji, a następnie miała miejsce pożegnalna akademia z udziałem rodziców i grona pedagogicznego.

            Tegorocznemu świętowaniu przyświecało motto św. Jana Pawła II: „Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry, pod prąd. Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj”.

Dyrektor zwrócił uwagę na istotę tych ważnych słów, nawołujących do stawania się lepszymi ludźmi każdego dnia. Tłumaczył absolwentom, że nie powinni w życiu wybierać wyłącznie łatwych dróg, że powinni stawiać sobie ambitne cele i dążyć do ich realizacji. Potem zauważył, że: ,,W dzisiejszych czasach rolę rzeki o silnym nurcie, któremu nie każdy jest w stanie się oprzeć, spełnia świat wirtualny, którym również i Wy jesteście zaślepieni, co po wielokroć nam pokazywaliście. Pamiętajcie jednak, że on nie zastąpi Wam prawdziwych relacji rodzinnych i koleżeńskich, nie przekaże tradycyjnych wzorów i wartości”.  „A iść pod prąd to znaczy podążać drogą mądrości i prawdy oraz umieć oprzeć się chwilowym trendom i modzie” –  tłumaczył dyrektor. W życzeniach dotyczących dalszej edukacji pojawiła się wskazówka, by podążać za prawdą, pasją, by z wiarą patrzeć w przyszłość.

            Potem głos zabrali wychowawcy, którzy na scenie wręczyli swoim uczniom birety i listy pochwalne.

            Po części oficjalnej młodzież zaprezentowała zgromadzonej widowni program artystyczny. Był występ wokalny Kamili Sławik i sześcioosobowej grupy ósmoklasistów (wykonującej utwór ,,Ogniska już dogasa blask”), podziękowania dla dyrekcji, grona pedagogicznego i rodziców. Miała też miejsce projekcja prezentacji multimedialnych dokumentujących czas nauki w murach tej szkoły, a na zakończenie dokonano wręczenia pamiątkowych tabli, które dołączą do galerii absolwentów.

            Tegoroczni ósmoklasiści osiągnęli średnią ocen 3,99. Prymusami klasowymi są: Magdalena Gębska, Julia Jureczka, Natalia Siwoń, Kamila Sławik, Natalia Siwoń, Dawid Jendrzej, Michał Lusar, Patryk Ternka (kl. 8a) oraz Daniela Bajer, Natalia Słomka, Oliwia Adamczyk, Karolina Könighaus, Jakub Żarski (kl. 8b).

 Marcela Szymańska

PS Zdjęcia z uroczystości w zakładce: ,,Galeria”.

Skip to content