Uroczyste pożegnanie uczniów klas III Gimnazjum

23 czerwca br. w murach krzanowickiej szkoły odbyło się uroczyste pożegnanie uczniów klas III – tegorocznych absolwentów naszego Zespołu Szkół.

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele p.w. św. Wacława, koncelebrowaną przez księży naszej parafii: ks. Tomasza Giergę i ks. Tomasza Cymbalistę. Wyróżnieni uczniowie brali czynny udział w Eucharystii jako lektorzy czytań, przedstawiając intencje w czasie modlitwy wiernych czy przynosząc kapłanom do ołtarza dary. Wszyscy zebrani wzięli udział w ofierze dookoła ołtarza. Na zakończenie mszy ks. wikary wręczył tegorocznym absolwentom, będącym ministrantami, podziękowania za codzienną, gorliwą, wieloletnią służbę przy Bożym Stole. Uczniowie pamiętali o wdzięczności dla swoich kapłanów, składając na ich ręce symboliczne bukiety kwiatów. Spotkanie w kościele zakończyło się wykonaniem pamiątkowego zdjęcia z księżmi.

Potem młodzież (tym razem wspólnie ze swoimi rodzicami) i gronem pedagogicznym „przeniosła się” do szkolnych murów, by tam w sali gimnastycznej z rozrzewnieniem powspominać ostatnie trzy lata oraz pożegnać swoich nauczycieli i rówieśników. Dodatkowo swoją obecnością zaszczycili nas: inspektor ds. oświaty Urzędu Miejskiego w Krzanowicach – p. Marcin Kandziora oraz przewodnicząca Rady Rodziców – p. Magdalena Kolińska.

Uroczystości przyświecało motto o następującej treści:

„W ogrodzie wspólnych marzeń każdy kwiat pachnie szczęściem”.

Do motywu ogrodu, który zresztą był częścią scenografii opracowanej przez p. Aleksandrę Osadnik, nawiązywano wielokrotnie podczas tego wieczoru. Dyrektor Marcin Obrusnik zwrócił się do młodzieży w następujących słowach:

Zakorzenieni w murach naszej szkoły przybieraliście różne kształty. Kiełkowaliście, by stać się pąkami, a później kielichami kwiatów. Tak, w tym ogrodzie wyrosły nam różne kwiaty. One to mają wiele znaczeń, bo ukryte są w nich pewne wartości i uczucia. I tak, jak wszyscy widzimy, wyrosły nam magnolie – symbolizujące godność, jaśminy – wdzięk i elegancję, róże – symbolizujące piękno, goździki – wdzięczność, tulipany – opiekuńczość, lilie – niewinność i … niezapominajki – czyli kwiaty, które mówią: „nie zapomnij mnie…” Dlatego mam prośbę, pamiętajcie  o swoich nauczycielach, a zwłaszcza ich radach, wskazówkach.

Marcela Szymańska, wychowawczyni klasy III b, porównała siebie do ogrodnika, któremu trzy lata temu powierzono opiekę nad nowo założonym ogrodem:   

Dzisiaj, po trzech latach, zadanie ogrodnika dobiegło końca, kwiaty rozkwitły, a gospodarz nie może nadziwić się ich majestatyczności i powabu. Raduje się serce jego, że podjęty wysiłek miał sens, że wszystkie kwiaty z podniesionymi główkami śmiało spoglądają ku niebu. Wierzy on mocno, że jest to niebo dobrej przyszłości.

Dominika Urbas, wychowawczyni klasy III a, podkreśliła, że ostatnie trzy lata były dla niej cennym czasem, bogatym w doświadczenia, które były udziałem jej wychowanków. Wracała wspomnieniami do wzlotów i upadków jej uczniów. Cieszyła się z sukcesów i pokonywanych trudności wychowanków.

Przemówienia wychowawczyń zakończyły życzenia złożone wychowankom:

Już po zasłużonych wakacjach każdy z Was pójdzie swoją indywidualną drogą, Chciałabym jednak, żebyście ją przemierzali roztropnie i odpowiedzialnie. A zatem ze szczerego serca życzę Wam: abyście każdego dnia odkryli coś nowego; abyście potrafili docenić to, co macie; abyście byli otoczeni prawdziwymi przyjaciółmi, którzy będą z Wami na dobre i na złe; abyście potrafili dziękować Bogu za każdy przeżyty dzień i za to, kim jesteście. A wtedy osiągniecie to, co często zdaje się być dla ludzkiego umysłu nieosiągalne! Niech to, co się zacznie, trwa, bo przecież w ogrodzie wspólnych marzeń, każdy jest szczęśliwym kwiatem.

Uczniowie wzorowi otrzymali biret koloru bordowego, pozostali – granatowy. Dodatkowo Rada Rodziców ufundowała dla przyszłych absolwentów pamiątkowe albumy zdjęciowe.

W roku szkolnym 2015/2016 naukę w krzanowickim Gimnazjum ukończyło 37 uczniów, w tym 16 uczniów z wyróżnieniem. A należą do nich: Natalia Bubon, Paulina Hanka, Adam Kucza, Justyna Neblik, Justyna Pawlik, Paulina Ternka, Adam Walach (kl. III a) oraz Tomasz Burban, Nikol Burek, Justyna Hanka, Dorota Himel, Sara Lopocz, Anna Pośpiech, Mateusz Pytel, Dominika Sztuka, Karolina Znańska (kl. III b). Rodzice ww. uczniów odebrali z rąk dyrektora pamiątkowe listy gratulacyjne za wzorowe wychowanie dzieci.

W dalszej części uroczystości nagrodzono uczniów wyróżniających się w szczególny sposób. Dorota Himel, Paulina Hanka i Natalia Bubon otrzymały z rąk p. Adama Gębskiego symboliczne puchary za osiągnięcia sportowe, natomiast Mateuszowi Pytel, Karolinie Znańskiej i Dorocie Himel wręczono statuetki „Talent roku” (nagroda przyznawana corocznie przez Samorząd Gimnazjalny).

Na zakończenie tej części akademii wychowawczynie odchodzących klas podziękowały rodzicom, którzy przez ostatnie lata mocno zaangażowani byli w pracę Rady Rodziców.

W drugiej części uroczystości głos oddano młodzieży, która przygotowała wzruszający program artystyczny skierowany do wychowawczyń, nauczycieli i rodziców. Były piękne utwory muzyczne, sentymentalny filmik i prezentacja multimedialna oraz słowa przeprosin za niedociągnięcia i wyrazy szczerej wdzięczności. Spotkanie zakończyło się przekazaniem pamiątkowego tabla z wizerunkami uczniów każdej klasy.  

Chcielibyśmy, żeby odchodzący rocznik mile wspominał pobyt w murach krzanowickiego Zespołu Szkół.      

M. Szymańska

Skip to content