Uroczysta inauguracja roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Krzanowicach

 

4 września br. świętowaliśmy inaugurację roku szkolnego 2017/2018. Najbliższe miesiące będą czasem wytężonej pracy ze względu na wprowadzanie nowych rozwiązań w systemie edukacji oraz wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Funkcjonujący od 2004 roku Zespół Szkół w Krzanowicach zmienił nazwę na Szkołę Podstawową im. W. Broniewskiego. Po raz pierwszy od 1999 roku nie odbył się nabór do klasy pierwszej Gimnazjum, a uczniowie, którzy w czerwcu ukończyli klasę VI, w nowym roku szkolnym będą kontynuować naukę w klasie VII. Gimnazjum wygaśnie za dwa lata, kiedy klasy drugie i trzecia zakończą naukę na tym etapie edukacyjnym.

Akademia rozpoczęła się od uroczystego wejścia do sali gimnastycznej przedszkolaków, którzy w wielkim zniecierpliwieniu oczekiwali na złożenie ślubowania i pasowanie na ucznia klasy pierwszej szkoły podstawowej. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrała dyrektor dr Kornelia Lach, witając niezwykle ciepło zaproszonych gości, rodziców, grono pedagogiczne i uczniów. Swoją obecnością zaszczycili nas: Andrzej Strzedulla – burmistrz Krzanowic, Jarosław Gałkowski – zastępca burmistrza, Irena Cwik – członkini zarządu Spółdzielni Kółek Rolniczych, Adriana Kolar – główna księgowa SKR-u, ks. Tomasz Gierga – proboszcz krzanowickiej parafii. Pani dyrektor zrelacjonowała także przygotowanie placówki do rozpoczęcia nowego roku, mówiła o zrealizowanych w czasie wakacji inwestycjach i zadaniach (m.in. nowy parking przyszkolny, wymalowanie klatek schodowych), zaprezentowała wychowawców poszczególnych zespołów klasowych, jak również zaznajomiła zgromadzonych z nową reformą edukacji. Z kolei pan burmistrz życzył uczniom udanego startu w nowy rok szkolny i wytrwałości w realizacji swoich planów edukacyjnych, natomiast nauczycielom – satysfakcji z wykonywania swojego zawodu. Pracę nauczycieli porównał do powołania, które wymaga wielu poświęceń i trudów.  

W dalszej części uroczystości zaprezentowali się przedszkolacy, przygotowani przez swoją dotychczasową wychowawczynię – panią Monikę Glasman. Na jej ręce złożone zostały kwiaty i podziękowania za kilkuletnią pracę z dziećmi i przygotowanie ich do nauki w szkole.

I w końcu nastąpił długo wyczekiwany moment – najmłodsze dzieci złożyły ślubowanie i zostały pasowane przez panią dyrektor na uczniów klas pierwszych, zaś nowe wychowawczynie: pani Wera Ehr (kl. Ia) i pani Iwona Kamińska (kl. Ib) wręczyły uczniom dyplomy upamiętniające to ważne dla nich wydarzenie. Naukę w klasie pierwszej rozpoczęło 31 dzieci. Dodatkowo wszyscy uczniowie edukacji wczesnoszkolnej otrzymali box-pudełko niespodziankę z przyborami szkolnymi. Fundatorem upominku jest Grupa Azoty, reprezentowana przez panie z SKR-u.

Akademię zakończyła dyrektor K. Lach, życząc wszystkim zebranym uśmiechu, przyjaznego gestu i pogodnego słowa. Posiłkując się słowami Platona: Celem rozumnego życia jest myśleć to, co prawdziwe; czuć to, co piękne i kochać to, co dobre, zwróciła uwagę na wartości, które winny być istotne w życiu młodych ludzi.  

Po części oficjalnej odbyły się spotkania uczniów z wychowawcami.

Niech nadchodzące miesiące przyniosą wiele radości, a każdy dzień spędzony w murach krzanowickiej szkoły będzie dniem owocnym, przynoszącym nowe doświadczenia i wiedzę.

Marcela Szymańska

Skip to content