Uroczysta Gala VIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego w Warszawie

15 czerwca w Sali Odczytowej Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie odbyła się uroczystość rozdania nagród laureatom Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”.

Emilia Osadnik – uczennica kl.VI SP Krzanowice  otrzymała wyróżnienie na szczeblu krajowym  w wyżej wymienionym konkursie.

W 2018 roku w Konkursie udział wzięło 36 116 uczniów z 2 987 wiejskich szkół podstawowych. Do etapu centralnego zakwalifikowano 96 prac plastycznych w kategoriach wiekowych: kl. 0-3 i kl. 4-7. Ostatecznie wyróżniono tylko 51 prac.

„Licznie przybyli laureaci w obecności rodzin i wychowawców wysłuchali przemówienia Prezesa KRUS Adama Wojciecha Sekścińskiego, który podkreślił, że praca i życie rodzinne w gospodarstwie rolnym nieustannie się przenikają – nie sposób ich rozdzielić. Zadaniem dorosłych jest więc czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci, zapewnienie im opieki i właściwych warunków do zabawy. Jednocześnie istotne jest zwrócenie uwagi dzieci na możliwe zagrożenia dla ich życia i zdrowia. Prezes podziękował rodzicom, opiekunom uczestników konkursu, a także pracownikom Kasy – za pomoc w upowszechnianiu zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych, pogratulował też laureatom wiedzy, talentu i pomysłowości w ukazaniu idei tegorocznego konkursu” ( strona KRUS).

Następnie młodym autorom zostały wręczone dyplomy z wizerunkiem ich pracy oraz atrakcyjne nagrody ufundowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, PIP, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, patronów medialnych Konkursu oraz firmy współpracujące.

Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości dzieci wzięły udział w warsztatach zorganizowanych przez firmę Bayer oraz zwiedziły Archiwum Biblioteki.

Pracownicy KRUS wspierali i koordynowali uczennicę na każdym etapie konkursu, a byli to: dyrektor OR w Częstochowie – Piotr Dobosz, Inspektor Prewencji OR w Częstochowie – Aneta Szwej, kierownik Placówki Terenowej w Raciborzu – Krystyna Lancman, p. Agnieszka Plaskacz.

Skip to content