Upowszechnianie czytelnictwa wśród gimnazjalistów – działanie szkolnej świetlicy

9 września br. na zaproszenie p. Aleksandry Osadnik – opiekunki świetlicy  – do naszego Gimnazjum przybyła p. Sylwia Hofrichter – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzanowicach. W tym dniu odbyły się pogadanki dla młodzieży klas I i III promujące bibliotekę oraz informujące o działalności czytelniczej tej jednostki.

Nawiązana współpraca będzie trwała przez cały rok szkolny i obfitować będzie w szereg ciekawych inicjatyw. Pierwszą z nich będzie wspólny wybór pozycji ze współczesnej literatury młodzieżowej, które zostaną zakupione do biblioteki; konkursy czytelnicze i literackie, motywce za przeczytanie książki spoza kanonu lektur.

Działanie miało na celu upowszechnianie czytelnictwa oraz rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży, zgodnie z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017.

Inicjatorką wydarzenia była p. Aleksandra Osadnik. W spotkaniach z uczniami brały udział także: szkolna bibliotekarka p. Debora Kosel i polonistka p. Marcela Szymańska.

M.Sz.

Skip to content