Udział najmłodszych w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym ,,Z ekologią na Ty”

Klasy 1a (wych. Judyta Absalon) i 2a (wych. Natalia Łasiuk) brały udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Z ekologią na TY”. Uczniowie chętnie brali udział w zajęciach, na których poszerzali swoją wiedzę na temat przyrody, środowiska oraz ekologii. Projekt skierowany był zarówno do przedszkoli jak i szkół podstawowych.

Głównymi celami projektu było:

  • Doskonalenie umiejętności w zakresie rozumienia zależności pomiędzy składnikami środowiska przyrodniczego.
  • Doskonalenie umiejętności samodzielnej eksploracji świata, rozwiązywania problemów i stosowania nabytych umiejętności w nowych sytuacjach życiowych.
  • Kształtowanie umiejętności obserwacji faktów, zjawisk przyrodniczych, społecznych i gospodarczych, wykonywania eksperymentów i doświadczeń, a także formułowania wniosków i spostrzeżeń.
  • Rozwijanie umiejętności tworzenia relacji, współdziałania, współpracy oraz samodzielnej organizacji pracy w małych grupach, w tym organizacji pracy przy wykorzystaniu technologii.

Natalia Łasiuk

Skip to content