Udział dyrekcji szkoły w III Śląskim Kongresie Oświaty w Katowicach

„Twórcza szkoła – twórczy nauczyciel – twórczy uczeń” – to hasło przewodnie wykładów, seminariów i warsztatów, które nalazły się w programie III Śląskiego Kongresu Oświaty. Wspólne przedsięwzięcie JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia i Śląskiego Kuratora Oświaty Stanisława Fabera rozpoczęło się 21 września na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W Kongresie wzięli udział: dyrektor szkoły – dr Kornelia Lach, zastępca dyrektora – mgr Marcin Obrusnik, mgr Adam Gębski – nauczyciela wychowania fizycznego i geografii.

Goście uroczystej inauguracji Kongresu mieli okazję wysłuchać wykładu inauguracyjnego profesora Tadeusza Sławka zatytułowanego Księgi Prospera. Edukacja i nasze bycie razem, ponadto uroczystość miała w tym roku wyjątkową oprawę artystyczną. Specjalnie dla uczestników seminarium zaśpiewali soliści, artyści Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny oraz młodzi ludzie z Zespołu Pieśni i Tańca „Chorzów”, którzy szlifują talent pod okiem artystów – pedagogów ze „Śląska”.

Kreatywność, a co za tym idzie twórcze podejście, jest dziś najbardziej pożądaną wartością w każdym obszarze, poszukiwaną cechą ludzką, staje się ona słowem-kluczem w każdej dyscyplinie – to słowa organizatorów skierowane do uczestników Kongresu. Hasło kreatywność wielokrotnie pojawiało się podczas wystąpień podczas uroczystego otwarcia oraz przyświecało tworzeniu programu obrad.

W ciągu dwóch dni swój udział w spotkaniach zapowiedziało ponad 1700 dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek edukacyjnych, nauczycieli, pedagogów i psychologów. Dla uczestników wydarzenia przygotowano 48 sesji skoncentrowanych na wzbogaceniu umiejętności śląskiej kadry pedagogicznej.

Wśród propozycji dyskusji panelowych znalazło się m.in. seminarium na temat mediacji rówieśniczych, panel zatytułowany: „Tutoring: edukacja, które może zmienić życie”, a zainteresowani nauczyciele dowiedzą się np. jakie doświadczenia zaproponować uczniom na zajęciach biologii czy fizyki, żeby lekcje były ciekawe. Zaproszeni eksperci podzielą się swoją wiedzą na temat ewaluacji, edukacyjnej wartości dodanej, a także metodach finansowania współczesnej szkoły. W programie dwudniowego spotkania uwzględniono także bardzo ważny problem uzależnień młodzieży.

Podczas inauguracji kongresu podpisana została umowa o współpracy dydaktycznej pomiędzy Kuratorium Oświaty w Katowicach, a Oddziałem Śląskiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA w Katowicach. Celem współpracy będzie stworzenie odpowiednich warunków szkoleniowych dla nauczycieli i uczniów woj. śląskiego, a także wspólne prowadzenie przedsięwzięć mających na celu popularyzowanie wiedzy o prawie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jak powiedział Śląski Kurator Oświaty, do śląskich szkół trafi m.in. wydawnictwo „Apteczka prawna. Lex bez łez” przygotowana przez Oddział Śląski Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA. Wiedza w niej zawarta jest bardzo przydatna. Młodzież często jest nieświadoma pod względem prawnym, co może prowadzić do różnego rodzaju wykroczeń – zauważył kurator. Akcja stowarzyszenia IUSTITIA była dotąd realizowana w niektórych szkołach. Dzięki podpisaniu umowy program edukacyjny rozszerzy się na całe województwo śląskie.

ŹRÓDŁO: www.kuratorium.katowice.pl, www.slaskikongresoswiaty.us.edu.pl

Skip to content