Udany debiut zespołu teatralnego ,,Morawianki”

W niedzielę 4 września 2022 roku po raz pierwszy na scenie zaprezentował się zespół teatralny ,,Morawianki”, w skład którego weszły cztery uczennice klas ósmych naszej szkoły, tj.  Wiktoria Krajs i Julia Rodak (kl. 8a) oraz Julia Cuber i Sara Konieczna (kl. 8b). Dziewczęta wystąpiły przed lokalną społecznością podczas Gminnych Dożynek w Borucinie, przedstawiając w gwarze morawskiej scenkę rodzajową nt. przemian społeczno-obyczajowych oraz kulturowych związanych ze świętowaniem zakończenia żniw w społeczności pogranicza śląsko-morawskiego. W humorystyczny sposób opowiedziały o tradycji wypieku kołaczy i wyborze tegorocznych starostów dożynkowych. Mocno wybrzmiał również wątek związany z pobożnością ludową czy obecną sytuacją ekonomiczną w naszym kraju. Aby nawiązać do tradycji naszego regionu dziewczęta zaprezentowały się w oryginalnych chłopskich strojach kobiecych (codziennych i odświętnych).

Występ spodobał się publiczności, czego potwierdzeniem mogły być słowa podziękowań usłyszane od podchodzących do nich mieszkańców gminy.

Mamy nadzieję, że to udany początek dłuższej przygody uczennic z językiem i kulturą morawską.

Marcela Szymańska – opiekunka zespołu

Skip to content