Tydzień Sienkiewiczowski 8-12.09.2015 r.

Tydzień Sienkiewiczowski w Zespole Szkół w Krzanowicach dobiegł końca

W odpowiedzi na apel Prezydenta RP w ramach narodowego czytania „Trylogii” Henryka Sienkiewicza, w Zespole Szkół w Krzanowicach zaplanowano nieco poszerzyć i urozmaicić plan działań. Tego zadania podjęły się Panie: M. Szymańska, A. Kaczmar, J. Kosel, A. Osadnik. I tak, od dnia 8 do 12 września pod hasłem „Tydzień Sienkiewiczowski” mechanizm różnych konkursów i ciekawych form pracy dla uczniów został podsumowany w piątek, 12 września.

Na uroczystej akademii, uczniowie kl. IV –VI i gimnazjaliści odebrali atrakcyjne nagrody i dyplomy z następujących konkursów:

– wiedzy o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza

– pięknego pisania

– konkursu plastycznego na wykonanie graffiti tytułu jednej z części „Trylogii”

– na plakat reklamujący ekranizację jednej części „Trylogii”

– konkursu ortograficznego

Oprócz tego, mogli wysłuchać fragmenty „Trylogii”, które przeczytali zaproszeni goście. A byli to: p. T. Mandrysz, p. M. Kandziora i ks. proboszcz T. Gierga.

Uzupełnieniem spotkania były : prezentacja multimedialna poświęcona życiu i twórczości H. Sienkiewicza, a także ciekawa odsłona „Trylogii” w obrazach Juliusza Kossaka. Warto również wspomnieć o urozmaiconej oprawie tego wydarzenia. Dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja strojów stylizowanych „Trylogią” i wystawka wydań książkowych: „Pan Wołodyjowski”, „ Potop”, „Ogniem i mieczem”. Nie zapomniano również o kolorowej i bogatej w pomysły wystawce prac plastycznych uczniów.

Mamy nadzieję, że takie przedsięwzięcia będą zachęcać młodych czytelników do sięgania po tego typu literackie perełki. Przecież na „Trylogii” wychowały się rzesze pokoleń…

Skip to content