Tydzień Profilaktyki

W ramach TYGODNIA PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ w naszej szkole zorganizowano szereg działań. I tak w dniu 18.10.2021 r. nauczyciele wzięli udział w szkoleniu nt. ,,Działania służące poprawie kompetencji wychowawczych”.

W dniu 19.10.2021 r. zostały przeprowadzone warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas 4-8 przez p. Monikę Wnuk, przedstawicielkę firmy Infinty. Warsztaty zostały sfinansowane ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzanowicach, a tematyka zajęć była dostosowana do potrzeb i problemów grupy.

Ponadto odbyły się warsztaty dla dziewcząt kl. 8 a i b  pt. ,,Profilaktyka depresji” i miały one na celu zdobycie wiedzy na temat objawów depresji, co pozwoli im szybciej ją rozpoznać i otrzymać profesjonalne wsparcie. Uczestniczki zajęć podjęły próbę przełamania swoich stereotypów dotyczących korzystania z usług psychiatry oraz psychoterapeuty oraz odkryły  swoje zasoby pomagające zapobiegające depresji.

Zorganizowano także warsztaty dla uczniów kl. 7 a  pt. ,,Uzależnienia”, których celem było:

  • zdobycie rzetelnej wiedzy na temat objawów oraz faz rozwoju uzależnień,
  • przełamanie własnych stereotypów na temat narkotyków oraz osób uzależnionych,
  • nabycie umiejętności dojrzałego podejmowania decyzji w oparciu o analizę krótkoterminowych i długoterminowych korzyści i strat,
  • wzmocnienie postawy odpowiedzialności za własne wybory.

Z kolei uczniowie klasy szóstej (16 uczniów) wzięli udział w warsztatach nt. ,,Mobbing rówieśniczy”. Miały one na celu:

  • wzmocnienie postawy wrażliwości na cierpienie drugiego człowieka,
  • nabycie umiejętności rozpoznania oraz skutecznego przeciwdziałania barierom uniemożliwiającym reagowanie na przemoc,
  • nabycie umiejętności dostrzegania w innych pozytywnych cech, co zmniejsza ryzyko wystąpienia mobbingu.

20.10.2021 r. odbyły się warsztaty dla uczniów kl.  4 a z przedstawicielkami PPP w Raciborzu nt. ,,Klasa to nie samotna wyspa – kształtowanie umiejętności społecznych”.

22.10.2021 r. odbyły się warsztaty dla uczniów kl. 5 b z przedstawicielkami PPP w Raciborzu nt.,, My też możemy mieć zgraną klasę”.

Dodatkowo wychowawcy, pedagog szkolna, wychowawcy świetlic oraz pozostali nauczyciele w ramach Tygodnia Profilaktyki przeprowadzili lekcje wychowawcze oraz pogadanki poświęcone różnorodnej tematyce: od uzależnień do problemów wychowawczych.

Alina Strzeduła

Relacja fotograficzna w galerii.

Skip to content