TYDZIEŃ PROFILAKTYKI W SZKOLE – działania pedagoga szkolnego

W ramach Tygodnia Profilaktyki pedagog szkolny A. Wiśniewska przygotowała  wymowną gazetkę pod hasłem ,,Uzależnieniom – Stop!” mającą na celu ostrzeżenie, uświadomienie i poszerzenie wiedzy wszystkich  uczniów naszej szkoły o szkodliwości palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania narkotyków.

W dniu 23.04.2018 r. pedagog szkolny zorganizował także spotkanie z policjantami: K. Klimkiem i D. Rubackim dla uczniów kl. IV a i b Szkoły Podstawowej w Krzanowicach nt. ,,Profilaktyka uzależnień, przemocy i agresji”, w którym wzięło udział 40 uczniów. Dzielnicowy dostarczył wiedzy na temat przemocy i agresji, uzależnień. Ponadto przedstawił młodzieży zagrożenia płynące  z cyberprzemocy.

 W dniu 25.04.18 r.  zorganizowane zostały przez pedagoga:

  • spotkanie z policjantem K. Klimkiem dla 21 uczniów kl. VII  SP nt. ,,Konsekwencji wynikające ze stosowania środków psychoaktywnych (narkotyków, dopalaczy)”. Przedstawiona został prezentacja multimedialna,  slajdy zdjęć dokładnie obrazowały konsekwencje wynikających ze stosowania  substancji psychoaktywnych;
  • w ramach współpracy z PPP w Raciborzu pedagogizację rodziców uczniów kl. I- IV Szkoły Podstawowej  w Krzanowicach nt. ,,Bezstresowość czy dyscyplina w wychowaniu” przeprowadzoną przez pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu K. Brzenczkę i E. Hutyrę.

Alina Wiśniewska

Skip to content