Tydzień profilaktyki w naszej szkole

Głównym celem działań w ramach Tygodnia Profilaktyki  było kształtowanie w uczniach ważnych umiejętności, które w znacznym stopniu obniżą ryzyko wystąpienia  „brania”, picia, palenia. Okres szkolny  to czas pomiędzy dzieciństwem a dorosłością, jednocześnie to czas intensywnych zmian psychicznych i emocjonalnych młodych ludzi.  Szkoła podejmuje więc działania mające na celu promowanie zdrowego stylu życia i zapobieganie uzależnieniom.

W działaniach wzięło udział 43 uczniów klas IV i 25 klas V.

W ramach tych działań  na zajęciach z przyrody przeprowadzono w kl. IV-V:

  • pogadanki o szkodliwości różnych uzależnień i konsekwencji „brania, picia, palenia” poparte prezentacjami multimedialnymi,
  • kształtowano i wzmacniano w uczniach umiejętności odmawiania,
  • wskazywano alternatywne  sposoby  spędzania czasu wolnego,
  • propagowano zdrowy styl życia (w tym zdrowe odżywianie).

25.04. zorganizowano dla uczniów klas czwartych (43 uczniów) wyjazd na basen do Raciborza w ramach promocji aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego.

Uczniowie klas IV wykonywali prace plastyczne promujące zdrowy styl życia, a uczniowie klas V plakaty ukazujące szkodliwość różnych używek i skutki ich przyjmowania. Przed wykonaniem prac w tych klasach przeprowadzono pogadanki. Na lekcjach przyrody wykorzystano prezentacje multimedialne i filmiki edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa, higieny, aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego, szkodliwości spożywania alkoholu, palenia oraz zasad zdrowego odżywiania się w okresie dojrzewania.

Uczniowie rozwiązywali krzyżówki dotyczące zdrowia i aktywność fizycznej.

Wyróżnione prace plastyczne nagrodzono drobnymi upominkami i dyplomami.

NAGRODZENI UCZNIOWIE:

A) w kl. V: Sandra Poloczek ,Dorota Świerczek,  Nachlik Tobiasz,  Heide Gabriel, Porębski Michał, Gorzalnik Emilia,  Plura Marta,  Hołda Aleksandra,  Żurek Laura,  Wiktoria Kocjan, Kretek  Julia

B) w kl. IV: Bajer Daniela, Klimaszka Wiktoria, Julia Myschi, Adam Myschi, Oliwia Adamczyk, Smołka Natalia, Michał Lusar, Nowak Robert, Jendrzej Dawid, Kimel Teresa, Kimel Laura, Cimała Katarzyna.

Gabriela Łasiuk

Skip to content