Tydzień Kariery Zawodowej w naszym Gimnazjum

W naszej szkole w dniach 3 – 7 kwietnia 2017 r. odbył się Tydzień Kariery Zawodowej. Zainteresowane uczennice udały się wraz z doradcą zawodowym  p. Magdaleną Klima oraz p. Aleksandrą Osadnik  do hotelu Racibor. Zostały zapoznane z pracą kucharza, kelnera, szefowej kuchni,  a przede wszystkim z zawodem związanym z hotelarstwem. O specyfice tej ostatniej profesji opowiedziała właścicielka hotelu. Gimnazjalistki dowiedziały się, że  hotelarstwo jest zawodem ciekawym, ale trudnym i odpowiedzialnym. Praca w hotelu może przynieść wiele satysfakcji, ale też  wymaga od pracowników wszystkich szczebli predyspozycji zawodowych, wiedzy i umiejętności, wysokiego morale oraz kultury osobistej. Hotelarstwo to zawód, który polega na zorganizowaniu i udzieleniu gościnności przyjezdnym, a więc zapewnieniu zakwaterowania, wyżywienia i usług z tym związanych na odpowiednim poziomie. W profesji tej szczególnie ważna jest biegła znajomość różnych języków. Istotne znaczenie ma również etyka zawodowa pracowników. Właścicielka szczególny nacisk kładzie na dobre zarządzanie tejże placówki tak, aby goście chętnie wracali do tego miejsca. Wycieczkę zorganizowała p. Magdalena Klima.

Kolejnym ważnym przedsięwzięciem dla naszych trzecioklasistów były odwiedziny przedstawicieli szkół ponadgimnazjalnych.  Nauczyciele z ZSOMS w Raciborzu zapoznali naszych uczniów z pełną ofertą edukacyjną, a w szczególności z klasą mundurową. Następnie do naszej szkoły przyjechali uczniowie wraz z nauczycielem z I LO, którzy również zainteresowali naszych gimnazjalistów swoją ofertą. Przedstawiciel firmy SUNEX S.A. zaś zachęcał do oferty praktyki w swoim zakładzie.  Nad wszystkimi działaniami czuwał doradca zawodowy naszej szkoły p. Magdalena Klima.

Magdalena Klima

Skip to content