Szukaj tej Miłości, która kochać nie przestaje… – dzień wigilijny w naszej szkole

Trafia się czas cały z nadziei,
że dobro w nas pokona lęk,
I z dnia na dzień na lepsze zmieni,
to wszystko co, straciło sens…

Słowami Ani Wyszkoni – wokalistki rodem z Tworkowa – rozpoczęliśmy niezwykłe, świąteczne spotkanie całej społeczności szkolnej i zaproszonych gości w osobach: burmistrza Krzanowic p. Andrzeja Strzedulli, wiceburmistrza p. Jarosława Gałkowskiego, byłych dyrektorów naszej placówki: p. Teresy Draganek, p. Larysy Kuci, p. Teresy Mandrysz, p. Elżbiety Marcinowicz oraz emerytowanych nauczycieli i pracowników administracji i obsługi.

Spektakl pt. „Głos wołającego na pustyni ludzkich serc”, przygotowany przez młodzież gimnazjalną, poprzedziło powitanie zebranych przez dyrektora p. Kornelię Lach oraz wystąpienie burmistrza, który w sposób szczególny wyróżnił p. Aleksandrę Osadnik – koordynatora akcji „Szlachetna paczka” zorganizowanej w grudniu w naszej szkoły. Burmistrz podkreślił, że byliśmy jedyną placówką na terenie gminy, która włączyła się w realizację tej szczytnej inicjatywy. Podziękował dyrekcji, wszystkim uczniom, rodzicom, nauczycielom za okazane serce i każdy gest dobroci skierowany w stronę potrzebującej rodziny z Istebnej. Następnie harcerze z Pietraszyna przekazali na ręce dyrektor K. Lach betlejemskie światełko pokoju oraz złożyli świąteczne życzenia.

Do obejrzenia spektaklu  o głosie, który rozbrzmiewa na pustyni ludzkich serc, zaprosił ks. Tomasz Cymbalista, podkreślając również znaczenie świąt Bożego Narodzenia w naszej religii, tradycji, życiu rodzinnym i społecznym:

(…) Te najwspanialsze, najcieplejsze, najprzyjemniejsze – to święta Bożego Narodzenia, kiedy przychodzące na świat Boże Dziecię sprawia cud; bo mimo zgiełku i trudu życia potrafimy się zatrzymać, usiąść razem i zjednoczyć się wokół rodzinnego stołu. A wszystko po to, by popatrzeć na Nadzieję, by dostrzec Dobro, które zawsze zwycięża, by zakosztować Miłości, która nie przemija. Trafia się czas cały z nadziei – ten czas to święta – czas dobroci, miłości i piękna, czas który zabija lęk i strach, podziały i niezgodę; czas, który obfituje w przebaczenie i pojednanie, w życzliwość i radość, w szczęście i pokój. Bo to Boży czas! To czas szczególny i błogosławiony! Bo to czas dany od samego Boga. Ale wiemy, że to co piękne, szybko przemija. Co więc zrobić, by ten czas trwał i się nie kończył? Trzeba nam wsłuchiwać się w słowa mędrców i proroków, tych, którzy niosą nadzieję, tych którzy  rozpalają miłość tam, gdzie dogasa dobro, prawda i piękno.   

Na scenie pojawił się Prorok (Mateusz Bielak, kl. IIIa), który uświadamiał, nawoływał i nawracał tych, którzy pobłądzili na ścieżkach swojego życia. Dał nadzieję Smutnej (Gabriela Bielak, kl. IIIa), przygnębionej z powodu odejścia jej ojca i założenia drugiej rodziny… Stał się kompasem dla Szukającego (Patryk Kaszny, kl. Ib), odczuwającego w swoim sercu przedziwną pustkę… Pozwolił odzyskać wiarę w siebie i drugiego człowieka Zrozpaczonej (Anna Wiszkony, kl. Ib). Trójka bohaterów prowadziła ciągły dialog ze Śpiącymi, Niewidomymi i Słuchającymi. Ci ostatni symbolizowali ludzi o mocnej, głębokiej wierze, bezgranicznie ufających Bogu i Jego zamiarom. Przesłanie spektaklu zawierała ostatnia scena, w której zjawiły się narratorki (Natalia Kretek, Paulina Miczajka, kl. IIIa) i skierowały do publiczności wymowne słowa:

Dziś, gdy śnimy sen o życiu prostym i łatwym, … gdy śnimy życie bez trosk i pytań, Jan na pustyni naszego snu woła: „Obudź się, … pora wstać, … pora żyć!

Jan ciągle jest głosem wołającym na pustyni naszych serc … On nie wskazuje prostych dróg i rozwiązań. On uczy, że każde znalezienie jest początkiem nowego poszukiwania, każde doświadczenie miłości wołaniem o miłość jeszcze większą, każde rodzące się w sercu pytanie zaproszeniem do szukania odpowiedzi w Bogu, który jest Drogą i Prawdą, Życiem.

Później w atmosferze zadumy i refleksji wysłuchaliśmy śpiewu Magdaleny Pohlmann (kl. III b), która wykonała „Kolędę dla nieobecnych” i „Przekażmy sobie znak pokoju”.  Utwory te były wstępem do życzeń świątecznych złożonych przez dyrektor Kornelię Lach oraz ks. wikarego.

W dalszej części spotkania wręczono dyplomy laureatom IX Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek, który odbył się w ZSP w Wojnowicach. Wśród nagrodzonych znaleźli się uczniowie naszej szkoły. W kategorii śpiew laureatami zostali:

  • Kamila Sławik (I miejsce w kat. klas I-III SP)
  • Wiktoria Sławik (I miejsce w kat. klas IV-VI SP)
  • Dawid Pohlmann (II miejsce w kat. klas IV-VI SP)
  • Marta Plura i Sara Newrzella (III miejsce w kat. klas IV-VI SP)  
  • Vanessa Slotosch (wyróżnienie).

W kategorii gra na instrumencie nagrodzeni zostali:

  • Marta Plura i Dawid Pohlmann (I miejsce)
  • Kamila Sławik (II miejsce)
  • Dawid Wydra (wyróżnienie).

Spotkanie podsumowali nasi młodzi utalentowani artyści: Karmen Kretek i Rafał Rodak zagrali na gitarach kolędę „Do szopy, hej pasterze”, zaś Marta Plura odśpiewała wzruszający utwór Eleni „Maleńka Miłość”.

W godzinach popołudniowych pracownicy szkoły wraz z przedstawicielami organu prowadzącego i emerytowanymi pracownikami spotkali się na wspólnej wieczerzy wigilijnej, natomiast uczniowie – pełni pozytywnych emocji po spotkaniach opłatkowych z wychowawcami, obejrzanym spektaklu, wspólnym kolędowaniu – wrócili do swoich rodzinnych domów z ciepłymi życzeniami świątecznymi od dyrektora szkoły i nauczycieli.

Osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie tej uroczystości, niosącej tyle nadziei, byli: ks. Tomasz Cymbalista, Marcela Szymańska i Aleksandra Osadnik (scenografia).

Marcela Szymańska

Skip to content