Szlakiem obiektów sakralnych gminy Krzanowice

29 września br. uczniowie klas I naszego Gimnazjum brali udział w wycieczce rowerowej, której celem było zwiedzenie i bliższe poznanie obiektów sakralnych i najważniejszych zabytków gminy Krzanowice.

Gimnazjaliści wyruszyli ze szkoły w kierunku Pietraszyna. Tam zwiedzili kaplicę św. Barbary usytułowaną przy ul. Trulleya, kubistyczny kościół pw. św. Barbary oraz przydrożną kapliczkę św. Urbana, z którą wiąże się ciekawa legenda, znana i wciąż żywa wśród mieszkańców tej wioski.

Kolejnym punktem odwiedzin był Pałac w Wojnowicach. Tam, dzięki uprzejmości właściciela – p. Zbigniewa Woźniaka –  młodzież zwiedziła Muzeum Dawnej Wsi, zainteresowani weszli do Muzeum Horroru, a czas na wolnym powietrzu młodzi spędzili w przepięknym przypałacowym parku. Przed opuszczeniem tego miejsca poznali jeszcze sylwetkę wybitnego człowieka, dra J. Rostka, któremu poświęcona jest tablica umiejscowiona na głazie u wyjazdu z posiadłości. Następnie zatrzymaliśmy się przed kościołem pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.

W drodze do Bojanowa gimnazjaliści poznali historię kapliczki św. Urbana, do której co roku 25 maja, mieszkańcy wsi podążają w procesji błagalnej, a potem kościół pw. Chrystusa Króla z cudownym obrazem Matki Boskiej Kodeńskiej.

W Borucinie młodzieży przybliżona została historia rodu Lichnowskich. Przed dawnym majątkiem tej rodziny wykonaliśmy pamiątkowe zdjęcie grupowe. Po drodze do kościoła pw. św. Augustyna, zatrzymaliśmy się przed spichlerzem zbożowym należącym do rodz. Fojcik oraz kapliczką ufundowaną w roku 2000 przez rodzinę naszego ucznia Pawła Gorusa.

Tego dnia młodzież pokonała rowerami ponad 23 km. Był to czas na poznanie dziedzictwa materialnego polsko-czeskiego pogranicza, bliższe poznanie się, integrację i troskę o własną kondycję fizyczną.

Organizatorem wyjazdu była p. dyrektor Kornelia Lach, zaś opiekę nad uczniami sprawowali: p. Adam Gębski, p. Marcela Szymańska, p. Teresa Sosna.  

M.Sz.  

Skip to content