Święto Edukacji Narodowej

13 października w Zespole Szkół w Krzanowicach świętowano Dzień Nauczyciela. Swoją obecnością zaszczycili nas: p. Rita Serafin –sekretarz gminy Krzanowice, p. Magdalena Kolińska – przewodnicząca Rady Rodziców, byli dyrektorzy placówki: p. Teresa Draganek, p. Teresa Mandrysz, emerytowani nauczyciele i przebywający na emeryturze pracownicy administracji i obsługi.

Akademię rozpoczął wicedyrektor szkoły mgr Marcin Obrusnik od złożenia podziękowań kadrze pedagogicznej za jej zaangażowanie w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Słowa uznania powędrowały także w stronę pozostałych pracowników szkoły.  „Jednocześnie życzę Państwu dużo sił, energii i twórczej pasji oraz licznych sukcesów i zadowolenia podczas wykonywania codziennych obowiązków zawodowych, a także wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym” – mówił dyrektor, składając zgromadzonym życzenia.

W części oficjalnej miały miejsce przemówienia zaproszonych gości: p. R. Serafin i p. M. Kolińskiej. Przewodnicząca Rady Rodziców zwróciła się do nauczycieli i pracowników szkoły z następującymi podziękowaniami:

„Za ukazanie naszym dzieciom, że porażki mogą ich czegoś pożytecznego nauczyć,

że gdy przeżywają trudności, mogą odkryć swą siłę,

że miłość i życzliwość często znajdują w najciemniejsze dni,

za zachęcanie ich do myślenia tak dobrze i uczciwie, jak tylko to możliwe,

za dodawanie im odwagi do tego, aby pytać

i za pokazanie im, jak można śmiało bronić tego, co uważają za słuszne…

nawet jeśli trzęsą się ze strachu”.

 

Odczytano także list Marii Lipińskiej – dyrektor Delegatury w Rybniku.

 

Następnie dokonano oficjalnego wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielom: mgr Marceli Szymańskiej – stopień nauczyciela dyplomowanego, mgr Katarzynie Bulendzie i mgr Beacie Kalei-Gorzalnik – stopień nauczyciela mianowanego. Wręczono także nagrody jubileuszowe za staż pracy:

– p. Stanisławowi Kołodziejskiemu za 45 lat pracy

– mgr Gabrieli Łasiuk i p. Iwonie Dąbrowskiej za 30 lat pracy

– mgr Magdalenie Klimie, p. Werze Filip i p. Bogusławowi Sopel za 25 lat pracy.

 

Nagrodami dyrektora za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej zostali uhonorowani tacy nauczyciele: mgr Katarzyna Bulenda, mgr Beata Kaleja-Gorzalnik, mgr Gabriela Hnida, mgr Bożena Kreis, mgr Elżbieta Marcinowicz, mgr Aleksandra Osadnik, mgr Róża Ośka, mgr Monika Sacharczuk, mgr Marcela Szymańska, mgr Jolanta Śliż, mgr Dominika Urbas, mgr Alina Wiśniewska. Nagrodą dyrektora otrzymali również pracownicy administracji i obsługi: p. Małgorzata Kołodziejska, p. Magdalena Kaleja, p. Weronika Filip, p. Katarzyna Ehr.

Część oficjalna uroczystości zakończyła się wyprowadzeniem sztandaru.

 

W części artystycznej dzieci przygotowane przez mgr Kornelię Pawliczek-Błońską oraz nauczycielki z nauczania zintegrowanego zadedykowały nauczycielom piosenki, wierszyki, współczesny taniec w wykonaniu małych dziewczynek (opiekun zespołu: mgr Beata Kaleja-Gorzalnik). Były też życzenia od harcerzy z Pietraszyna i samorządów uczniowskich. Ciekawym pomysłem była gala „Aniołki 2015” – przygotowana przez Samorząd Gimnazjalny. Każdy nauczyciel i pracownik szkoły otrzymał z rąk uczniów symboliczną drewnianą figurkę aniołka w podziękowaniu za codzienny trud i zaangażowanie w życie szkoły.

Nad oprawą artystyczną uroczystości czuwali opiekunowie samorządów uczniowskich – mgr Agnieszka Kawulok, mgr Aleksandra Osadnik.

 

Na zakończenie uroczystości głos zabrał ponownie wicedyrektor mgr Marcin Obrusnik, który zwrócił się do zgromadzonych w następujących słowach:

„Na zakończenie chciałbym jeszcze raz podziękować wszystkim pracownikom za ogromną pracę i zaangażowanie. Naszym jubilatom i nagrodzonym życzyć dalszych sukcesów w pracy i życiu osobistym. Słowa uznania kieruję również do uczniów, którzy wspólnie ze swoimi opiekunami włożyli dużo serca w przygotowanie tej akademii. Dziękuję naszym gościom, którzy tak licznie przybyli. Mamy nadzieję, że przywołaliśmy wspomnienia i lata Państwa pracy”.

 

Uroczystość zakończyła się wspólnym biesiadowaniem zaproszonych gości, nauczycieli i pracowników w szkolnej stołówce. Było mile i sympatycznie. Cieszy fakt, iż nasi uczniowie potrafią podziękować swoim wychowawcom i nauczycielom za ich codzienną pracę.

 

 

Marcela Szymańska

 

 

Skip to content