Święto Edukacji Narodowej w Zespole Szkół w Krzanowicach

Nauczyciel… to doradca, idol, często przyjaciel.
Nauczyciel… to przewodnik i lider, sternik łodzi.
Jednakże energia, która tę łódź napędza,
musi pochodzić od uczących się.
Taylor Mackenzie

13 października br. w murach krzanowickiej szkoły uroczyście świętowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej – święto wszystkich związanych z oświatą. Swoją obecnością zaszczycili nas tak zacni goście jak: p. Rita Serafin –sekretarz gminy Krzanowice, p. Monika Wramba – nowa przewodnicząca Rady Rodziców, p. Joanna Stroka –członkini Zarządu Rady Rodziców i radna Rady Miejskiej, byli dyrektorzy placówki: p. Larysa Kucia, p. Teresa Mandrysz oraz emerytowani nauczyciele i byli pracownicy administracji i obsługi.

Akademię rozpoczęła pani dyrektor Kornelia Lach od złożenia podziękowań kadrze pedagogicznej za jej zaangażowanie w pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. Jej przemówienie było pełne metafor: uczniów porównała do rozkwitających surfinii, a nauczycieli do słońca, dzięki któremu kwiaty z ufnością otwierają swe główki. Słowa uznania powędrowały także w stronę pozostałych pracowników szkoły. 

W części oficjalnej miały także miejsce przemówienia zaproszonych gości: p. R. Serafin i p. M. Wramby. Pani sekretarz w sposób szczególny podziękowała dyrekcji szkoły za całoroczne wzorowe kierowanie placówką, wręczając p. K. Lach i p. M. Obrusnikowi nagrodę burmistrza.

Następnie dokonano oficjalnego wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielom: p. Joannie Kandziora – stopień nauczyciela kontraktowego, ks. Tomaszowi Cymbaliście (nie mógł być obecny na uroczystości) – stopień nauczyciela mianowanego.

Wręczono także nagrody jubileuszowe za długoletni staż pracy:

  • p. Kornelii Pawliczek-Błońskiej i p. Janowi Lachowi za 40 lat pracy
  • p. Bożenie Kreis i p. Elżbiecie Marcinowicz za 35 lat pracy.

Nagrodami dyrektora za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej zostali uhonorowani tacy nauczyciele: p. Jolanta Draganek-Cybulska, p. Adam Gębski, p. Janusz Duda, p. Anida Kaczmar, p. Beata Kaleja-Gorzalnik, p. Iwona Kamińska, p. Magdalena Klima, p. Agnieszka Kawulok, p. Agnieszka Nowak, p. Marcin Obrusnik, p. Aleksandra Osadnik, p. Jolanta Śliż, p. Urszula Słoka, p. Marcela i Zbigniew Szymańscy, p. Dominika Urbas. Nagrodą dyrektora otrzymali również pracownicy administracji i obsługi: p. Olga Kretek, p. Maria Myschi, p. Bogdan Sopel, p. Teresa Sosna, p. Małgorzata Wochnik.

Część oficjalna uroczystości zakończyła się wyprowadzeniem sztandaru.

W części artystycznej dzieci ze Szkoły Podstawowej pokazały swoje talenty:

  • zespół wokalny „Wiolinki” (prowadzony przez p. Kornelię Pawliczek-Błońską) wykonał dwa utwory muzyczne – „Czternastego października”, „Przed szansą”
  • Kamila Sławik (kl. III a, wych. p. Iwona Kamińska) zachwyciła widownię piękną grą na skrzypcach
  • Patryk Ternka i Natalia Siwoń (kl. III a, wych. p. Iwona Kamińska) – wykonali subtelny taniec towarzyski
  • dziewczęcy zespół taneczny (prowadzony przez p. Beatę Kaleję-Gorzalnik) pięknie zatańczył do piosenki S. Grzeszczak „Tamta dziewczyna”.

Potem samorządy uczniowskie, posiłkując się wzruszającą prezentacją multimedialną, złożyły zebranym pracownikom oświaty (obecnym i emerytowanym) życzenia i wręczyły symboliczny upominek w postaci książkę pt. „Kuchnia na Wspólnej”, przypominający o jutrzejszym święcie.

Nad oprawą artystyczną uroczystości czuwali opiekunowie samorządów – p. Agnieszka Kawulok, p. Aleksandra Osadnik.

Uroczystość zakończyła się wspólnym biesiadowaniem zaproszonych gości, nauczycieli i pracowników w szkolnej stołówce. Było mile i sympatycznie. Cieszy fakt, iż nasi uczniowie potrafią podziękować swoim wychowawcom i nauczycielom za ich codzienny trud.

Marcela Szymańska

 

Skip to content