„Świetliczaki na tropie… zagadek” – projekt edukacyjny realizowany w świetlicy szkolnej

Nowy rok szkolny – nowe wyzwania. Tym razem świetlica szkolna i biblioteka podjęły wyzwanie Akademii Świetlicowej w realizacji ekologicznego projektu edukacyjnego pt.: „Świetliczaki na tropie…zagadek”.

W ramach projektu realizowanych będzie 10 tematów z obszaru edukacji ekologicznej; działań na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie naszego kraju i świata; rozwijania zdolności manualnych ucznia; uwrażliwienia dzieci na piękno otaczającego świata i potrzebę ochrony przyrody.

20 września został zrealizowany pierwszy temat: „Kim jest biała dama? Zamki w Polsce, ciekawostki i legendy”. Uczniowie poznali ciekawe zamki naszego kraju i regionu, a także legendy związane z Zamkiem Piastowskim w Raciborzu. Wykonali również ilustracje przedstawiające zamki, które można oglądać na specjalnie przygotowanej gazetce obok wejścia do świetlicy.

Anna Kołodziejska, Debora Kosel-Strózik

Skip to content