Sukcesy najmłodszych uczniów w Ogólnopolskim Konkursie ZUCH ROCZNY

Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej mogli ponownie w tym roku szkolnym spróbować swoich sił w ogólnopolskim ponadprogramowym konkursie ZUCH, którego organizatorem było Centrum Edukacji Szkolnej.

Konkursy odbyły się  w ostatnim tygodniu kwietnia 2023 roku i dotyczyły takich przedmiotów jak: język polski, język angielski oraz matematyka.

Na stronie organizatora przeczytać można, czego konkursy dotyczyły:

Konkurs Zuch z języka polskiego sprawdza kompetencje uczniów w zakresie czytania ze zrozumieniem, poprawności pisowni, słownictwa oraz wiedzy o języku.

Konkurs Zuch z języka angielskiego sprawdza znajomość słownictwa oraz podstawowych zwrotów. Ciekawe opracowanie graficzne pytań zainteresuje najmłodszych uczniów i zachęci do pogłębiania wiedzy z języka angielskiego.

Konkurs Zuch z matematyki weryfikuje sprawność rachunkową oraz praktyczne umiejętności w rozwiązywaniu zadań tekstowych.

Wszystkie konkursy rozwijają wyobraźnię i twórcze myślenie dzieci, a ich treść jest dostosowana do obowiązującej podstawy programowej. Testy konkursowe zawierają 21 pytań o różnej skali trudności i w związku z tym każdy uczeń ma szansę sprawdzenia swoich umiejętności. Pytania konkursowe mogą zawierać jedną lub więcej poprawnych odpowiedzi.

Tegorocznymi laureatami zostali:

  1. Hanna Filip (wych. Katarzyna Bulenda) – 4 miejsce w kraju z języka angielskiego
  2. Karolina Adamczyk (wych. Beata Kaleja-Gorzalnik) – 4 miejsce z matematyki
  3. Elena Horniatko (wych. Judyta Absalon) – 12 miejsce z języka angielskiego
  4. Samuel Sniechota (wych. Jolanta Śliż) – 13 miejsce z języka polskiego.

Gratulujemy!

Konkurs ten jest cenny, ponieważ jego wyniki pomagają nauczycielkom edukacji wczesnoszkolnej poznać postępy swoich uczniów w nauce. Stanowią również niezależne źródło oceny osiągniętych przez dzieci umiejętności.

Opracowała: Marcela Szymańska

 

Skip to content