Stop Cyberprzemocy!

Rozmawiaj, nie krzycz, reaguj, chroń – to hasła przewodnie zebrania z rodzicami.

W dniu 2 grudnia dla rodziców uczniów kl. 4 – 8 Szkoły Podstawowej im. Wł. Broniewskiego w Krzanowicach została przeprowadzona pedagogizacja nt. ,,Cyberprzemoc – nowoczesna forma agresji” przez przedstawicielkę PPP w Raciborzu: p. Barbarę Molęda- Kusidło.

Prelegentka przedstawiła prezentację multimedialną. Wyjaśniła pojęcie cyberprzemocy, czyli to takiego zachowania, które krzywdzi emocjonalnie drugiego człowieka przy użyciu do tego celu Internetu albo telefonów komórkowych. Wymieniła jej formy jakim jest: ośmieszanie, obrażanie, straszenie, nękanie czy też poniżanie kogoś za pomocą Internetu, albo telefonu komórkowego, podszywanie się pod kogoś w portalach społecznościowych, na blogach, wiadomościach e-mail lub komunikatorach, włamanie się na czyjeś konto (np. pocztowe, w portalu społecznościowym, konto komunikatora), publikowanie oraz rozsyłanie filmów, zdjęć, albo informacji, które kogoś ośmieszają, tworzenie obrażających kogoś stron internetowych lub blogów, pisanie obraźliwych komentarzy na forach, blogach, portalach społecznościowych.

Zapoznała ze skutkami cyberprzemocy. Uświadomiła, że doświadczenie cyberprzemocy wywołuje silne emocje, z którymi dziecko nie potrafi sobie poradzić. Nękane czuje się osaczone, osamotnione, bezradne. Odczuwa upokorzenie, lęk, smutek. Ma świadomość, że zasięg Internetu jest ogromny i obawia się rozpowszechniania ośmieszających je materiałów na dużą skalę. Wie, że zobaczy je duża liczba osób. Takie negatywne emocje wpływają na sposób myślenia o sobie, obniżają samoocenę, niszczą poczucie bezpieczeństwa i pewność siebie. Dzieci doświadczające przemocy w sieci mogą zacząć się izolować, mogą przejawiać kłopoty z nauką. Mogą wystąpić u nich objawy somatyczne takie jak bóle głowy, brzucha czy kłopoty ze snem.

 Podano przybliżone statystyki osób dotkniętych cyberprzemocą. Poinformowano rodziców, jak należy reagować w przypadku, gdy dziecko jest ofiarą lub sprawcą przemocy.  Udzielono bardzo cennych  wskazówek reagowania  w takim przypadku, a jest nią przede wszystkim rozmowa z dzieckiem, spokój  i odpowiednia reakcja. 

Alina Strzeduła  

Foto: https://pixabay.com/pl/photos/zn%C4%99canie-si%C4%99-cyberprzemocy-obrazi%C4%87-4378156/ (dostęp: 03.12.2019)      

Skip to content